сряда, 24 февруари 2016 г.

13-те лъжи за исляма

"Умерен" джихадист в Сирия
Има и храбри американци, които говорят истината. Един от тях е Глен Бек издал удивителна книга срещу исляма. "В книгата на Бек са изброени и оборени с примери 13-те смъртни лъжи:
 • Лъжа №1: „Ислямът е религия на мира, ислямските терористи в действителност не са мюсюлмани”; 
 • лъжа № 2: „Ислямът не е по-различен от християнството и юдаизма”; 
 • лъжа № 3: „Джихадът е мирна, вътрешна борба, а не война против неверниците”; 
 • лъжа № 4: „Мюсюлманите не искат да живеят при шериата, нито да го налагат на другите; всъщност има много интерпретации на шериата”; 
 • лъжа № 5: „Шериатът не е заплаха за Америка“; 
 • лъжа № 6: „Халифатът е невъзможна мечта”; 
 • лъжа № 7: „ Ислямът е толерантен към не-мюсюлманите; 
 • лъжа № 8: „ Ако излекуваме отчаянието, бедността и безработицата в ислямския свят, и дори решим проблема със световното затопляне – това ще бъде краят на тероризма”; 
 • лъжа № 9: „Критиците са тесногръди фанатици”; 
 • лъжа № 10: „Ислямът уважава правата на жените”; 
 • лъжа № 11: „Иран не е опасен, въпреки че може да придобие атомни бомби”; лъжа № 12: „Мюсюлманското братство е умерена, традиционна ислямска организация”; 
 • лъжа № 13: „Ислямът уважава свободата на словото”.
- Сега думите на Ориана Фалачи от „Силата на разума“ звучат пророчески. И не само тя е предупреждавала за всичко, което се изсипва сега в Европа. Смяташ ли, че има някакъв антидот, че това зло все пак няма да успее?" Цялата статия тук.
Ислямът - "религията на мира"
Завършвам с още един цитат: "За ужас на политкоректните борци против терора Бек неоспоримо доказва, че всяка жестокост и варварство, извършени от „Ислямска държава“ са изцяло в съответствие с исляма. А това изцяло противоречи на покорните, политкоректни световни медии и политици, които за съжаление сега са водачите на демокрациите. Напълно естествено е гласове и книги, като на Бек, да бъдат заглушавани и омаловажавани, въпреки, че има и пробойни в политкоректността."

А ето и какво пише  Бил Уорнър – директор и основател на Центъра за изучаване на политическия ислям за Корана: "Първо, няма „един Коран“, а реално има „два Корана“. Сега, дебелата зелена книга в книжарницата има една подвързия, но фактически тя съдържа два различни „Корана“. Всяка глава е „написана“ или в Медина или в Мека. Това е първият ключ към разбирането на исляма. Около 40% от Корана е по-късният текст от Медина. Грубо 60% е по-ранната част от Мека. Защо това е важно? Важно е защото тези „два Корана“ са радикално различни един от друг. И водят до силно объркване. Току-що ви казах, че има „два Корана“ – по-ранна версия от Мека и по-късна от Медина. Тези „два Корана“ са много много различни. За да ви покажа тази разлика ще ви прочета две различни строфи. От ранния Коран от Мека имаме строфата, която казва: 109:1 Ти имаш твоята религия, а аз имам моята. Друга строфа казва – нека няма принуда в религията. Това звучи чудесно! И бих добавил, че съм напълно съгласен с Корана по този въпрос. И ако, само Коранът от Мека беше записан, аз нямаше да ви говоря сега. Обаче, в Медина, в по-късния Коран има напълно различно отношение. Нека ви прочета една от тези строфи: 8:12 Ще изпълня с ужас сърцата на неверниците (кафирите). Ще откъсна главите им, ще откъсна върховете на техните пръсти. Изведнъж вече не се чувствам много комфортно тук. Трябва да ме тероризират, измъчват и убиват? Веднага изниква логичният въпрос: Коя строфа е истинският ислям? Коя строфа е истина? Защото като ги чуете те напълно си противоречат! Едната е толерантност, а другата е убиване. Как да решим какво е истинският Коран, какво е истинският ислям. Противоречията в Корана са толкова много, че дори има строфи в Корана, които помагат да бъдат разрешени. Явно в дните на Мохамед арабита са възкликвали: „Мохамед, ти каза нещо по-рано, а сега си сменяш мнението?“ Ето, какво казва Корана – въвежда се понятието отхвърляне или анулиране. По-късната строфа е по-силна от по-ранната строфа. Това означаа, че джихадистката строфа е по-силна от строфата за толерантност. Забележете, и двете са верни в същото време. Това за нас е първото разбиране на ислямската логика – две неща могат да си противоречат, но все пак да са верни. На човек от Запада може да му гръмне мозъка от подобно нещо. Обаче, това е същността, това е първата стъпка за разбиране на исляма и обяснение защо е толкова объркващ за нас. Има нещо странно в Корана след като сте го разбрали и то е, че има пет основи на исляма, пет задължителни неща за всеки мюсюлманин, но няма обяснение как да бъдат прилагани. Какво да правим? Ами, Коранът ни дава отговора – в повече от 90 строфи се казва, че всеки мюсюлманин трябва да живее живота си както Мохамед е живял неговия, т.е. да говори като Мохамед и да прави каквото е правил Мохамед. Той е перфектният човек, той е божественият човешки прототип. Но как да научим за Мохамед? Оказва се, че знаем доста за Мохамед. Всъщност, знаем повече детайли за личния живот на Мохамед отколкото за Абрахам Линкълн или Джордж Вашингтон. И причината е, че имаме масивна биография от 800 страници наречена Сира. И като добавка имаме Хадис или традициите (на Мохамед). Това са малки разказчета за Мохамед. Най-краткото се състои от 3 думи: „Войната е измама.“ Най-дългото е около страница и половина, но повечето са колкото средно голям параграф и са за нещо, което Мохамед е казал или направил. Тези разкази се наричат Хадис. Нека спрем за момент и насочим вниманието си към нещо друго. На вас са ви казани три лъжи за исляма. И те звучат така: „Това е религия, която е основана на Корана и е толкова трудна за разбиране, че вие не можете да я схванете.“ Нека да видим. Имаме 3 книги – Коран, Сира и Хадис. И както виждате Коранът е най-тънката от трите. Всъщност добре е да се измерва размера като като се преброят думите в тези книги. И какво откриваме?" Цялата статия тук.