Важни писания

понеделник, 12 юни 2006 г.

9 2006 30

В петък – 9 юни 2006 г. изпратих на 30 водещи журналисти следното запитване по електронна поща. Очаквам тяхните реакции.

“Уважаеми Дами и Господа журналисти,
 
Бихте ли ми обяснили защо министър Петков нарушава конституцията като поставя камери на обществени места в София. В кой закон е позволено това?
Конституцията на България
Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.(2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.”
 
Александър Долев
 
факс 0887-522-422
електронна поща: sarakt@gmail.com

"Йон компютърс" - Монтана

"Йон компютърс" - Монтана
Компютърен магазин и сервиз

Последни новини

powered by Surfing Waves