Важни писания

вторник, 18 април 2023 г.

ChatGPT като систематичен генератор на високопарни фрази

Първи бяха Илф и Петров, които в "Златния телец" издаден в 1931 г., описаха съветския систематичен генератор на високопарни фрази. Незабравимият им герой Остап Бендер го нарече "Тържествен комплект" и го продаде за 25 рубли на "журналиста" Ухудшански. 

Ето и какво продставляваше той:

__ТЪРЖЕСТВЕН КОМПЛЕКТ__

НЕЗАМЕНИМО ПОМАГАЛО ЗА СЪЧИНЯВАНЕ НА ЮБИЛЕЙНИ СТАТИИ, ПРАЗНИЧНИ ФЕЙЛЕТОНИ, А СЪЩО ТАКА И НА ПАРАДНИ СТИХОТВОРЕНИЯ, ОДИ И ТРОПАРИ

РАЗДЕЛ 1. РЕЧНИК

СЪЩЕСТВИТЕЛНИ

1. Възгласи

2. Трудещи се

3. Зора

4. Живот

5. Маяк

6. Грешки

7. Стяг (знаме)

8. Ваал

9. Молох

10. Лакей

11. Час

12. Враг

13. Ход

14. Вал

13. Пясъци

16. Скок

17. Кон

18. Сърце

19. Минало


ПРИЛАГАТЕЛНИ

1. Империалистически 

2. Капиталистически 

3. Исторически 

4. Последен 

5. Индустриален 

6. Стоманен 

7. Железен


ГЛАГОЛИ

1. Пламтя

2. Вдигам (се)

3. Разкривам

4. Аленея

5. Развявам (се)

6. Извършва (се)

7. Пея

8. Клеветя

9. Скърцам

10. Заплашвам


ХУДОЖЕСТВЕНИ ЕПИТЕТИ

1. Злобен

2. Зъбат


ДРУГИ ЧАСТИ НА РЕЧТА

1. Девети

2. Дванадесети

3. Нека!

4. Напук!

5. Напред!

(Междуметия, предлози, съюзи, запетаи, многоточия, удивителни знаци и кавички и т.н.).

3абележка: Запетаи се поставят пред „че“, „който“ и „ако“. Многоточия, удивителни знаци и кавички — където е възможно.


РАЗДЕЛ II. ТВОРЧЕСКА ЧАСТ

(Състоял се изключително от думите на раздел 1-ви)


§ 1. УВОДНА СТАТИЯ

Деветият вал

Източната магистрала — това е железен кон, който, вдигайки със стоманен скок пясъците на миналото, извършва хода на историята, разкривайки ново зъбовно скърцане на клеветещия враг, върху който вече се издига деветият вал, заплашващ с дванадесетия час, последния час за лакеите на империалистическия Молох, този капиталистически Ваал, но, въпреки грешките, нека аленеят, а също така и да се развяват стяговете пред маяка на индустриализацията, пламтящ под възгласите на трудещите се, под песента на чиито сърца се разкрива зората на новия живот: напред!

§ 2. ХУДОЖЕСТВЕН ОЧЕРК - ФЕЙЛЕТОН

Нека!…

— Напред!

Той пламти под възгласите на трудещите се…

Той разкрива зората на новия живот…

— Маяк!

Индустриализация!

Нека има отделни грешки. Нека. Но затова пък как аленеят… как летят… как се развяват… тези стягове! Тези знамена!…

— Нека съществува Ваал на капитализма! Нека съществува Молох на империализма! Нека!

Но върху лакеите вече се вдига:

— Последният вал!

— Деветият час!

— Дванадесетият Ваал!

Нека клеветят. Нека скърцат със зъби. Нека се разкрива злобният зъбат враг!

Извършва се исторически ход. Пясъците на миналото се вдигат от скока на стоманата.

Това е „железният“ „йон“!…

Това е:

— Източната!

— Магистрала!

„Пеят сърцата“…


§ 3. ХУДОЖЕСТВЕНО СТИХОТВОРЕНИЕ

А) ТРИНАДЕСЕТИЯТ ВААЛ

Сърцето ней сред гръмки дни,

трепти лъчист маяк.

Индустриален плам, сияй

напук на злобен враг.

С железен кон лети напред

историята днес,

трудещите се грешки вред

сега разкриват с чест.

Възправя се последен час.

Алей девети вал,

пламти дванайсетият час

за теб Молох — Ваал!


Б) ИЗТОЧЕН ВАРИАНТ

Цъфти урюк сред гръмки дни,

пламти в зори кишлак.

А сред аръци и лехи

разхожда се ишак.


АЗИАТСКИ ОРНАМЕНТ

1. УРЮК (зарзала)

2. АРЪК (канал)

3. ИШАК (магаре)

4. ПИЛАФ (храна)

5. БАЙ (лош човек)

6. БАСМАЧ (лош човек)

6. ЧАКАЛ (животно)

8. КИШЛАК (село)

9. ПИАЛА (чашка)

10. МЕДРЕСЕ (духовно училище)

11. ИЧИГИ (обувки)

12. ШАЙТАН (дявол)

13. АРБА (талига)

14. ШАЙТАН-АРБА (Средноазиатска ж.п. линия)

15. ТВОЯ-МОЯ НЕ РАЗБИРАШ

16. МАЛКО-МАЛКО / ИЗРАЗИ

ДОБАВКА

С помощта на материалите от раздел 1-ви по методите на раздел 2-ри се съчиняват също така: романи, повести, поеми, проза, разкази, битови скици, художествен репортаж, хроника, епопея, пиеси, политобзори, игра на политфанти*, радиооратории и т.н.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Колкото и да става дума за хумористичен роман, това си беше самата действителност в комунистическия блок. По подобен шаблон, работеха всички журналисти, писатели, поети и всякакви други текстописци, в рамките на "социалистическия реализъм" следвайки "червената нишка".

Западът също не изостана от този модел. И там започна като на шега. Списание „Тайм“, в броя си от 9 фев­руари 1976 година пуб­ликува така наречения „Сис­тематичен генератор на високопарни фрази”, от Филип Браутън, нещо като наръч­ник за нищо-не-значещи, но авторитетно звучащи фрази за замаз­ване на положението, когато не знаеш или не искаш да говориш истини. Авторът го препоръчва да се използва като „метод за превръщането на отчаянието в успех”. Вижте го тук.
Генераторът представлява наръчник от 30 думи, подредени в три колонки. 

Първата колонка съдържа думите: обобщителни, тотален, систематизиран, паралелен, функционален, отговорен, избирателен, синхронизиран, съвместим, балансиран. 

Втората: управленчески, организационен, наблюдаван, реципрочен, цифров, логически, преходен, диференциален, трето поколение, политически. 

Третата: опции, гъвкавост, способност, мобилност, програмиране, концепция, фаза, проекция, хардуер, непредвидени обстоятелства.
За да сглобите изречение, твърди изобретателят на генератора Филип Браутън, е достатъчно да си намислите трицифрено число. Да кажем 345, което означава, че трябва да изберете третата дума от първата колонка, четвъртата дума от втората и петата от третата. Получава се фразата „систематизирано реципрочно програмиране“. Да пробваме и с 628 - „функционална организационна проекция“. Под 452 - „паралелна цифрова гъвкавост“. И т.н., и т.н. 
На генератора обаче му липсва нещо особено важно за целите на доброто съчинение - патосът. Докато в системата на Остап Бендер, патосът е основното.

България също може да се похвали със свой Остап Бендер, но истински, от плът и кръв, а не измислен литературен герой. Това е известният "професор" Венелин Терзиев, който сам по себе си, е жив систематичен генератор на високопарни фрази. Той беше хванат три пъти в плагиатство и му отнеха две от титлите "доктор", третата обаче му остана.  Иначе официалната му визитка е впечатляваща"За няколко години той прави главозамайваща кариера: получава три научни степени, вкл. 3 х "доктор на науките", става професор в 4 университета в София, Русе и Велико Търново, междувременно ръководи дисертациите на хора като министъра на икономиката Даниела Везиева и някак успява да генерира стотици научни публикации на година..." А има и още: "Професор Венелин Терзиев има четири доктората с 37 монографии, защитени за само някакви си четири години, още 1 252 научни публикации, професор е в четири различни университета в четири различни научни области, над двадесет пъти е бил член на научни жури и то в рамките на три години."  Между другото, "трудовете" му са цитирани над 4000 пъти, но в повечето случаи, в други негови писания или така нареченото автоцитиране. Терзиев е едновременно доктор на науките по "Национална сигурност", "Икономика" и "Социални дейности". И още: той беше "главен научен секретар" на университетската болница "Канев" в Русе, директор на фирмата "Реставрации" АД към Министерството на Културата и главен редактор на научното списание "Общество и здраве". Прочетете само заглавията на две от дисертациите му и ще разберете за какво става въпрос:

"Модели за повишаване на ефективността на системата за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, в динамична социална среда".

"Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики"

Иначе не ви съветваме да четете който и да е от хилядите "трудове" на "професора", те са писани по матриците на систематичните генератори на високопарни фрази. Ето един малък пример от "научния му труд" "Развитие и преструктуриране на заетостта в България": "Преструктурирането на работната сила и промените в заетостта на населението в България са радикални, мащабни и разнопосочни. Най-общо те се делят на две големи групи: едните са в посока на изграждането на пазарна икономика в страната, като разширяват възможностите на страната за присъединяване; и другите са създаващи затруднения, бариери пред успешното присъединяване и развитие по пътя на пазарната икономика и демокрацията. Последните налагат провеждането на адекватна политика за увеличаването на заетостта и намаляване на безработицата в контекста на съгласуваната политика, стратегии и планове на страните-членки на ЕС." 

За сравнение, зададохме на ChatGPT заглавието на една от дисертациите му "Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики" и поискахме да напише някакъв текст по това. Ето и как се справи "езиковият модел" на чатбота, на който, кой знае защо му казват, че бил "Изкуствен интелект": 
"Социалното програмиране е ключов процес в създаването на програми и приложения, които имат за цел да решават социални проблеми и да подобрят живота на обществото. При социалното програмиране се използват технологии и инструменти, които позволяват на програмистите да разработват софтуерни решения, които имат способността да променят социалната динамика и да подкрепят заедностните усилия.
Безспорно, социалното програмиране има огромен потенциал да допринесе за практически решения на социални проблеми, като насърчаването на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики. Тези цели са, за съжаление, трудно постижими, поради някои предизвикателства, които социалното програмиране среща.
Предизвикателствата, с които се сблъсква социалното програмиране, са многобройни и разнообразни, но могат да бъдат категоризирани в следните основни области: инфраструктура, обучение и образование, прозрачност и достъпност.
Първо, инфраструктурата, която е необходима за социалното програмиране, не е винаги налична или е достъпна с ограничения. Например, в достъпна инфраструктура за бърз интернет или тези, които желаят да се включат в социалното програмиране, не разполагат с необходимото оборудване.
Второ, обучението и образованието на хората, които ще работят по социалното програмиране, е от съществено значение. Въпреки че има достъпна информация онлайн, което може да помогне на програмистите и активистите, да създават социални проекти, не е гарантирано, че информацията е качествена или е удобна за използване в конкретните случаи.
Трето, въпросът за прозрачност при социалното програмиране е също много важен. Социалните медии, които често се използват за насърчаване на социалната активност и взаимодействие между хората, не винаги работят в полза на обществения интерес.
Накрая, достъпността до социалното програмиране е от съществено значение за неговия успех и въздействие върху обществото."

Отлична работа нали? Дали Изкуственият Интелект копира "професора" Терзиев или "професорът" е самороден талант - като "естествен" Изкуствен интелект", няма значение. Въпросът е, че от два века насам, живеем в информационният свят на шаблоните, създаващи безмислиците на празнословието. С което се печелят пари, трупат се титли, звания и почести и се промиват мозъците на хора.
Сега по нашумялата тема за ChatGPT. Въпреки хвалебствията по негов адрес, той си остава като цяло, един усъвършенстван систематичен генератор на високопарни фрази, както описаните по-горе. Даже за момента "професор" Венелин Терзиев го бие количествено и качествено, като постижения.
Лошото е, че ще помогне за създаването на милиарди Венелин Терзиевци по целия свят. Влизаме в ерата на информационният потоп на безсмислието, нищонеказването и пустословието. 
Ако навремето Господ Бог изби грешниците, с всемирен воден потоп, пратен от него, този път ние сами си го причинихме световния цифров потоп.
Но, докато Господ все пак спаси човешкия род, чрез Ной и рода му и даде завет, че повече няма да унищожава света с потоп, символ на което е дъгата след дъжд, то за сегашния потоп, който вече ни залива отвсякъде, няма гаранции за спасение.
Май е време да строим нов Ноев ковчег в който да спасим разума, смисъла и нормалността на словото...четвъртък, 13 април 2023 г.

Как ще ви вземат жилището при "безплатното саниране"

Поради запитвания на наши читатели, слушатели и зрители, за програмата за "безплатното саниране" с европейски средства, при което има такива финансови капани, че може да загубите много пари или дори жилищата си, направихме запитване до Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството по Закона за достъп до обществена информация и сега с интерес очакваме отговора, който ще публикуваме веднага щом го получим. 

Защото се оказа, че първо трябва да платите предпроектни проучвания, второ да изпълните различни предписания, струващи пари и да извършите дейности, недопустими за финансиране по европейската програма, които също плащате от джоба си и накрая дори да ви одобрят и да ви санират жилищния блок или кооперация, може да върнете всички пари, ако не постигнете минимум 30% спестяване на първична невъзобновяема енергия за санираната сграда, каквото и да означава това.

Ето и нашето питане:

До 

Министъра на Регионалното Развитие и Благоустройството

Град София


ИСКАНЕ 

за достъп до обществена информация

От

Радио и Телевизия „Истина и Свобода“

Относно: Разминаване в документи по програма BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I


Уважаеми господин Министър,

В дадените задължителни образци документи за кандидатстване по тази програма, има два важни документа, в които има сериозни разминавания. В договора за финансиране, който се сключва между общината като водещ партньор в проекта и финансиращия орган към МРРБ, в случая - СНД по инвестиция “Енергийна ефективност в сграден фонд“ – Дирекция „Жилищна политика” е казано в чл.24 (2), че в случай на неизпълнение на изискването за постигане на минимум 30% спестяване на първична невъзобновяема енергия за обекта на интервенция, както и клас на енергопотребление „В” съгласно действащата към датата на изготвяне на инвестиционния проект нормативна уредба, за обекта включен в одобреното ПИИ, предоставените средства подлежат на пълно възстановяване от Водещия партньор. Същото е повторено и в следващата алинея 3 за други случаи на частично или пълно неизпълнение на заложените в проекта индикатори, че дължимите суми се възстановяват от Водещия партньор, тоест общината.

Обаче в Партньорското споразумение което се подписва между общината и Сдружението на собствениците на жилищната сграда, като краен получател на средствата, е записано съвсем друго. В раздел IV Дейности предвидени за изпълнение в неговия член 4) е казано, че в случай на частично или пълно неизпълнение на заложените в проекта индикатори, партньорите следва да възстановят на СНД съответните суми.

Това партньорско споразумение въвлича в солидарна финансова отговорност собствениците на жилища наравно с общината, която по договора следва да възстанови средствата.

Нашите въпроси са: 

Защо това разминаване е допуснато в документите? Грешка или недоглеждане ли е или е завоалиран опит да бъдат финансово или имотно ощетени, нищо неподозиращите собственици на жилища, доверили се на „безплатното саниране“?

При това следва да изтъкнем, че Сдруженията на собствениците нямат никакъв контрол или възможност да влияят на проекта, нито като експертиза, нито като проектиране, нито като изпълнение на санирането, всичко това е вменено на общината като водещ проекта партньор и фирмите изпълнителки. 

Защо тогава невинни хора трябва да понесат финансови последствия при чужда корупция, некадърност, злоупотреба, провал и други такива, каквито трябва да признаем са неделима част от нашата действителност?

Настояваме за изчерпателен отговор в законоустановения срок.

С уважение:

РТВ „Истина и Свобода“


Послепис

Същото запитване изпратихме и на Представителството на Европейската Комисия в България, но добавихме и три допълнителни въпроса към тях. Ето ги:

1. Кой е авторът на тези документи – съответната администрация на Европейската Комисия или служби на българското правителство?

2. Ако са създадени от българската страна, съответните служби на ЕК ли са изискали включването на имуществената отговорност на гражданите в тях?

3. Ако ЕК само е одобрявала документи, създадени от българската администрация, защо е позволила такова прехвърляне на чужда отговорност, като имуществено задължение на българските граждани?

Послепис

Писмата бяха изпратени преди Великден и удивителното е, че в първия работен ден след него получихме отговор от Представителството на Европейската Комисия в София. А МРРБ в този ден, едва заведе електронното ни писмо и ни даде входящ номер, в държавната Система за Сигурно Електронно Връчване. Отговорът на ПЕК всъщност не казва нищо и е безполезен:

Уважеми господа,

 

С настоящето писмо потвърждаваме получаването на Вашето запитване. Бихме искали да Ви уведомим, че екипът на Информационния център на ЕС в България подробно се запозна със съдържанието на Вашия казус.

Запитването ни беше предоставено от Представителството на ЕК в България с приоритет за отговор.

Като информация Ви бихме могли да Ви предоставим следното:

Домът на Европа не може да дава информация за дейността на български държавни органи или органи на местно самоуправление, защото не създава и не съхранява подобна информация. Съгласно посочената процедура за „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап 1“, която процедура може да се намери на сайта на МРРБ, отговорна държавна администрация за реализирането ѝ е администрацията на Министерство на регионално развитие и благоустройство. Питането следва да бъде отправено към нея, тъй като лицето е заявило, че питането е изрично по реда на достъп до обществена информация. В конкретния случай чл. 32 и чл. 33 от ЗДОИ са напълно приложими:

 

·         Чл. 32. Когато органът не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението той препраща съответно заявлението, като уведомява за това заявителя. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.

-          (2) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление.

·         Чл. 33. Когато органът не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок той уведомява за това заявителя.

 

Благодарим Ви за осъществения контакт с нашия екип, като се надяваме предоставената от нас информация да бъде полезна за разрешаването на Вашия казус.

 

С уважение,

 

Екипът на Информационния център

cid:image002.jpg@01D68B82.CAC36260
Information Centre of the EU

124 
Rakovski Str.
1000 Sofia/Bulgaria
+359 2 933 52 
37
infocentre@evropa.bg

Website: https://ec.europa.eu/bulgaria/information-centre_bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Това е типичен бюрократичен отговор, с който отказваш да дадеш, неприятна за теб самия информация. Стилът и съдържанието на писмото, дават отлична представа за така наречените систематични генератори на високопарни фрази. По тази тема повече тук.

Получихме и отговора на МРРБ, вижте го долу в оригинал в PDF формат.

От него стават ясни няколко неща.

1. Сдруженията на собствениците не са задължени да подписват такова партньорско споразумение с общините (районите), което ги прави солидарно отговорни заедно с общинската администрация при провал на проекта.

2. Самите общини имат интерес да прехвърят отговорността на Сдруженията на собствениците. По този начин биха накарали друг да отговаря за тяхната собствена некомпетентност или корумпираност при провал на проекта за саниране на жилищните сгради.

3. Явно е, че според министерството, Сдруженията на собствениците могат да откажат да подпишат такъв самоубийствен документ. Даже напротив, те трябва да настояват, да се впише изрично в Партньорското споразумение, че при провал на проекта си отговаря финансово само и единствено Водещия партньор, тоест общината (района).

За всеки случай направихме второ питане до МРРБ с доуточняващи въпроси:


До 

Министъра на Регионалното Развитие и Благоустройството

Град София


ЗАЯВЛЕНИЕ 

за достъп до обществена информация

От

Александър Иванов – редактор в

Радио и Телевизия „Истина и Свобода“

Относно: Някои уточнения по писмо ваш № 94-00-55/18.04.2023 г.

Уважаеми господин Министър,

Благодаря за навременния и изчерпателен отговор на повереното ви министерство по нашите питания. Във вашия отговор е указано, че: „Партньорското споразумение (ПС/Приложение № 2 от Насоките за кандидатстване) регламентира правата и задълженията между СС и общината – водещ партньор и администратор по изпълнението на инвестицията, като е предоставена възможност двете страни да договарят в него допълнителни изисквания и условия с цел защита на техните интереси, включително да определят правила за финансовото управление и изпълнение на ПИИ и за извършването на разходи във връзка с изпълнението на проекта. В този смисъл страните могат да уговорят участие от страна на СС във възстановяването на предоставените средства, в случай че не са изпълнени поставените изисквания и в тежест на ВП е да възстанови полученото финансиране.“ 

Тоест ние тълкуваме това, като възможност ПС да бъде свободно предоговаряно и променяно и подписвано от двете договарящи се страни - общините и сдруженията на собствениците. Доколкото разбираме, образецът на партньорско споразумение е само примерен и не е задължително да бъде подписан в този му вид. Затова, моля за допълнително разяснение по този въпрос. Имаме следните питания:

1. Означава ли това, че общината като водещ партньор и сдружението на собствениците НЕ СА длъжни да подписват партньорското споразумение в този му вид? Могат ли да изменят проблемния  член 4)  в раздел IV „Дейности предвидени за изпълнение“, като в него заложат текста, че в случай на частично или пълно неизпълнение на заложените в проекта индикатори, само и единствено Водещия партньор, тоест Общината следва да възстанови на СНД съответните суми?

2. Даденият образец на Партньорско споразумение задължителен ли е в този му вид и промяната му няма ли да доведе до отхвърляне на проекта или неговото недопускане за разглеждане на формално основание?

3. Ако общините и сдруженията на собствениците не са задължени да подписват Партньорското споразумение точно в този му вид, не би ли трябвало да се дадат указания от страна на МРРБ в насоките за кандидатстване, че Партньорското Споразумение е само примерен образец и може свободно да бъде предоговаряно и променяно, по желание на подписващите го страни?

Моля за вашите разяснения по възникналите допълнително въпроси по програмата.

Дата 2.5.2023

Град София

С уважение:

 Александър Иванов – редактор

РТВ „Истина и Свобода“


Получихме и втория отговор по уточняващото ни запитване. Ето го долу:

ДО


Г-Н АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ,

РЕДАКТОР В РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ „ИСТИНА И СВОБОДА“

гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 50А, ет. 2

електронен адрес:

rtvsisbg@gmail.com  

Към наш № 94-00-55-(2)/ 02.05.2023 г.      

 

ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация с вх. № 94-00-55-(2)/ 02.05.2023 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В МРРБ е постъпило Ваше заявление с вх. № 94-00-55-(2)/ 02.05.2023 г., с което е направено искане за предоставяне на достъп до обществена информация. Във връзка с това Ви уведомяваме следното:

Въпросите са свързани с изпълнението на Подмярка 1: BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап 1“, част от инвестиция С4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. В рамките на изпълнение на инвестицията дирекция „Жилищна политика“ към МРРБ е определена като Структура за наблюдение и докладване (СНД).

В т. 9.1. „Степен на проектна готовност“ от Насоките за кандидатстване (НК) се посочва, че в Партньорското споразумение (ПС) двете страни следва да разпишат всички права и задължения на партньорите, в случай че в посочения образец тези въпроси не са изчерпателно уредени за периода на кандидатстване и в периода на изпълнение на дейностите по обновяване на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции. Водещият партньор и сдружението на собствениците могат да включат допълнителни клаузи, свързани с възстановяването на средства към водещия партньор и кога това може да се изисква.

В т. 19 „Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ от НК по процедурата подписаното ПС между общинската администрация и сдружението на собствениците е един от изискуемите документи, които водещият партньор следва да представи по електронен път в модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg/

ВЕСЕЛИНА ТЕРЗИЙСКА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА”

(На основание Заповед № РД-02-14-163/07.02.2023 г. 

на министъра на регионалното развитие и благоустройството)

 Формат на електронен подпис: .p7s


Нашият съвет към собствениците на сгради с одобрено саниране е, да си отварят очите на четири и да си отстояват правата, при подписването на документите с общината. За да не се окажат някой ден, "собственици" без собственост. 


Какво можете да направите за да предотвратите това, вижте тук."Йон компютърс" - Монтана

"Йон компютърс" - Монтана
Компютърен магазин и сервиз

Последни новини

powered by Surfing Waves