Важни писания

неделя, 27 септември 2020 г.

Престъпниците в МВР

Копирано от фейсбук. Тъй като Марк Цукърбърг затяга цензурата във фейсбук се налага като предпазна мярка да копирам всичко тук и на още две места, за да не го изтрият. Не обичам да губя текстове създадени с много труд и време, разкриващи истината. И така да започваме. Разгледайте долните снимки на башибозука "охраняващ" протестите в София. Да ви приличат на полицаи? Или по-скоро ви приличат на мутри за по-благозвучно наричани "охранители"? Вижте внимателно емблемите, знаците, пагоните, униформите им. И после вижте текста отдолу.
Двете снимки горе са на мутри от "Делта гард" - която заедно с "Ипон" е собственост на сикаджията Бойко Борисов, но са управлявани от негови подставени лица - "собственици".А ето как работи ГДБОП по пряката си дейност, за което получава пари от данъкоплатците. Видеата са на Станислав Цанов. "ГДБОП спи".

И  "12 годишен дилър на детско порно." И в двата случая ГДБОП не си мърда пръста, макар че, случаите са всъщност напълно изяснени.

Може би защото клиентите, закупили "стоката" са във върховете на политико-икономико-криминалния елит?

Спомняте ли си един скорошен протест на полицаи в София, навръх професионалния им празник – 5 юли? А помните ли основното им искане? Да бъде уволнена безхаберната директорка на правната дирекция в Министерството, защото по всякакъв начин им възпрепятства правата на допълнително заплащане на извънредния труд положен от тях. Не само от злонамереност казаха те, а и от некадърност. Склонен съм да се съглася с тях по още една причина. Разрових отново нормативната база за МВР, защото съм я позабравил. Преди 20-тина години я знаех, защото имах правата от ЗМВР по член 68 до 80, ако разбирате какво искам да кажа.

И докато търсих изискванията за носене на личен знак, служебна карта и Индивидуален Идентификационен Номер (ИИН) по член 151 от Закона за МВР, попаднах на поредното безумие. Вижте долу две Инструкции на МВР:
„ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-988 ОТ 17 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ВИДА НА ЛИЧНИЯ ЗНАК, ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕТО МУ И РЕДА ЗА НОСЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Издадена от министъра на вътрешните работи
Обн. ДВ. бр.65 от 25 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г.“
И
„ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-988 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА
МЕРОПРИЯТИЯ
Издадена от министъра на вътрешните работи
Обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014 г., изм. И доп. ДВ. бр.63 от 18 Август 2015г.“
Нещо да ви прави впечатление? Ами да, в грубо противоречие със Закона за Нормативните Актове и Указа за приложението му две различни инструкции, регулиращи отделни материи, издадени в различно време, носят един и същ НОМЕР!!? Такъв гаф може да направи само някоя калинка в правната дирекция на МВР. Но това е само детайл, с който скоро ще се занимава Върховният Административен Съд. Лично ще се погрижа за това.
Тук обаче иде реч за съвсем друго нещо. Вижте какво гласи инструкцията за обществения ред:
„Чл. 13. (1) Силите и средствата за осъществяване охраната на мероприятия и овладяване групови нарушения на обществения ред са собствени, допълнителни и сили за сигурност и охрана извън МВР.
(2) Собствени сили и средства са тези, с които разполага ОДМВР, на чиято територия се провежда мероприятие или е възникнало групово нарушение на обществения ред.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Допълнителни сили и средства са силите и средствата на други структури на МВР, които се привличат за изпълнение на задачи на територията на ОДМВР по ал. 2 за изпълнение на задачи по:
................................................
(4) Сили за сигурност и охрана извън МВР могат да бъдат служители и лица от:
1. Национална служба за охрана (НСО);
2. Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС);
3. Служба "Военна полиция" към министъра на отбраната;
4. Главна дирекция "Охрана" към министъра на правосъдието;
5. търговци, извършващи частна охранителна дейност;
6. други институции.“
Вижте алинея (4) т. 5 как към държавните служби за сигурност са приравнени и мутренските охранителни фирми като „Делта гард“ и „Ипон“ например, впрочем и двете собственост на Бойко Борисов с подставени лица!
С поднормативен акт в противоречие с конституцията и законите на мутри от криминалния контингент са дадени права на полицаи!
Но нарушенията едва сега започват. Хайде сега да прочетем заедно и много внимателно важна част от Закона за МВР:
“Чл. 151
(1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г.) При осъществяване на правомощията си служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 удостоверяват качеството си със служебна карта или с личен знак.
(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Видът на служебната карта, както и условията и редът за издаването и ползването и се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Видът на личния знак, както и условията и редът за ползването му се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на вътрешните работи определя с наредба структурите, чиито служители изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, вида на униформеното облекло, реда за предоставянето, носенето и сроковете за ползването му, както и другите принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР и са свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители.
(5) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) При охрана на масови мероприятия и при изпълнение на дейностите по чл. 44, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 полицейските органи носят индивидуални идентификационни номера по ред, определен с инструкцията по ал. 3.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Забранява се на лица, неоправомощени със закон, да използват униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски лампи, маскировъчни качулки или надписи, въведени за структурите на МВР и показващи принадлежност към тях.“
Както виждате според закона всеки полицай трябва да носи идентификационен номер при охрана на масови мероприятия. В другата инструкция за личния знак е подробно разяснено и как:
“Чл. 2
(1) Личният знак е персонален, с посочен номер и се дава на служителите на МВР съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
(2) Личният знак или служебната карта служат за удостоверяване самоличността на служителите при осъществяване на предоставените им от закона правомощия.
(3) Личният знак не се носи от служителите по време на осъществяване на охрана на масови мероприятия.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) Индивидуалният идентификационен номер се използва от пряко ангажираните полицейски органи, които изпълняват служебните си задължения в униформено облекло (униформен състав) при охраната на масови мероприятия и в униформено или работно облекло при осъществяване на дейности по чл. 89, ал. 1 от ЗМВР и служи за персонална идентификация на всеки служител.”
И ето нарушенията веднага са ясни:
Над 90% от истинските полицаи при охраната на протестите НЕ носят Индивидуален Идентификационен Номер, за да могат да бият и издевателстват над протестиращите безнаказано. Никой не може да разбере кои са.
В “охраната“, на протестите, разбирай побоищата и издевателствата над мирни граждани участват уж “законно“ по инструкцията, но незаконно по смисъла на член 151 ал. 6 от ЗМВР мутри и криминални типове от охранителни фирми.
И мутрите и полицаите често носят незаконни символи като фашистки такива, американски от разни родове войски, че даже и от Qanon в противоречие с нормативите.
Ръководството на МВР на всички нива е отговорно за тези престъпления по служба и скоро ще го отнесе.
Протестиращите трябва да снимат всички боклуци, били те полицаи или мутри изписани в горепосочените нарушения и да ми пращат снимките на лични и да ги пускат в мрежата във всички групи в които могат.
Има още много нарушения на конституцията и законите наблюдавани в изминалите над 9 месеца и над 75 вече протеста в София, но понеже профилът ми се следи от ДАНС и ГДБОП, няма да ги кажа, за да бъдат много неприятно изненадани нарушителите и престъпниците от МВР, Министерски съвет и мутренските охранителни фирми.
Смело софиянци, излезте на въстанията отново. Ние ще поставим престъпниците на мястото им! Те не знаят с кого си имат работа! Победата ще бъде наша!
И накрая един призив, понеже пак ще ми спрат споделянето в групи, разпространете този текст като го копирате и сложите във всички ваши групи във фейсбук. Така и да го изтрият от стената ми, ще остане там където вие сте го копирали.
За БългАрия!
Двете Българии

"Истината ни прави свободни, а знанието ни дава силата за да познаем истината. Чрез знание към свобода!"


Ако искате да се включите в другата ни акция с предупреждение на всички държавни институции да спрат терора и издевателствата на българския народ влезте в тази страница.
Можете да участвате и в кампанията срещу училищните директори издевателстващи над българските деца.
Също така е добре да изпратите предупреждения на полицеските началници в страната.
Ако сте пострадал от терора във връзка с ПЛАНдемията с получена глоба, написан акт или наказателно постановление и други такива, влезте в тази страница и вижте как да се защитите и изтеглете документи за обжалване, възражения и други.
Оттук можете да изпратите по електронна поща искане за забрана на 5G мрежата убиец до Народното събрание. Защото тя наистина ви убива бавно и мъчително. Вижте и какво казва науката срещу нея.  Подобно искане може да изпратите и на КРС оттук.
А това е най-доброто и пълно разследване за лъжата коронавирус. Важното е хората да прочетат, разберат истината и се спасят. Ако някой ден го изтрият от мрежата, сме го запазили тук. 
А знаете ли че Health Glade дават награда от 1 000 000 долара, на този, който докаже, че изобщо има такъв коронавирус SARS-CoV2? Естествено никой досега не е взел наградата, нито някога ще бъде дадена, защото такъв вирус просто няма.

"Защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата."
Апостол Павел

ВКЛЮЧИ СЕ В СЪПРОТИВАТА!
ДОЛУ ПЛАНДЕМИЯТА, СМЪРТ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД!
СВОБОДА ЗА НАРОДА!
ЗА БЪЛГАРИЯ!


Свържете с нас на: nss_sveti_georgi_pobedonosets @ abv.bg
четвъртък, 24 септември 2020 г.

Педерастията като световна заплаха

 

Откачения педераст Ленин, 
малко преди смъртта си
"Ако някой легне с мъжко, като с женско, и двамата са извършили гнусота; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях." Левит 20:13 
"Това е един от малкото пунктове по които като православен християнин съм напълно съгласен с юдеите, но за дълбокия смисъл на тази заповед друг път и то сериозно." Така бях писал в предходния текст - репортажа от първо лице единствено число за содомитското шествие в София. Някой може да възрази, че това е типичен пример за кръвожадността на еврейската Тора, която християните чрез Новия завет отхвърлят. Още повече, че 6-тата Божия заповед еднозначно и ясно гласи: "Не убивай!" и е еднаква и при евреите, и при православните и при американските евангелистки църкви и при католиците и лутераните (само че при тях е 5-та поред, а не 6-та) Има противоречие? На пръв поглед да. Да не потъваме в дебрите на теологическите и канонични спорове, че животът е кратък. Можем да намерим всичко каквото поискаме в Тората и Стария завет (не е едно и също, само отчасти съвпадат), а в Новия завет Христос отрича много от основните правила на Стария завет, макар че заявява нееднократно, че не е дошъл да наруши, а да "изпълни Закона", тоест Мойсеевите заповеди. Затова да подходим към проблема със содомията по друг начин. 
Да вземем категорическият императив на Кант. Той е философско доразвитие на библейските принципи - положителния - да правим на хората това което искаме те да правят на нас и забранителния, да не правим на другите, това, което не искаме да ни направят на нас. Кант ги синтезира и двата в своя императив. Опростено казано, той изисква човек да постъпва така, че принципът на неговото поведение да може се превърне във всеобщ закон. 
Ами добре, извратеняците содомити - лесбийки и педерасти искат свобода и безнаказаност за гнусотиите си и всички да бъдат като тях. Съгласно категорическият императив на Кант превръщаме поведението им във всеобщ закон. Всички хора стават педерасти и лесбийки, правят "гей-бракове", каквото и да значи това, вече не се раждат деца и след 50-тина години човечеството изчезва. Май не това е пътят. Това си е чиста проба манихейство, доведено до пълна перверзия. 
Да вземем сега обратния пример. Правим всеобщ закон изискването в Тората: "Ако някой легне с мъжко, като с женско, и двамата са извършили гнусота; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях." Все пак Яхве го е дал, не могат даже и да ни обвинят в антисемитизъм. Избиваме всички педали и лесбийки, "кръвта им е върху тях". Тоест освободени сме от вина, вината си е тяхна, затова кръвта им е върху тях. Светът става едно доста по-добро място за живеене, остават нормалните хора и се радват на щастлив живот. Има любов, брак, семейство и деца, човечеството живее мирно и щастливо - "Плодете се и се множете и населете земята" е казал Господ Бог в Библията.  Е, нарушили сме шестата Божия заповед, но ще си отговаряме пред Съда на Твореца отвъд за това, но изглежда Той предварително ни е простил - "кръвта им е върху тях". При този вариант човечеството оцелява и процъфтява. Ама на извратеняците няма да им хареса. Но това си е философско, теоретично и практическо потвърждение на Заповедта дадена от Господ Бог Йехова, да е благословено Името Му, както казват евреите. Сега содомитите ще подскочат и ще ни обвинят в нехуманност. 
Но и те виждат, че при техния - първия вариант ще изчезне човечеството. За да не заличат съвсем света, те вероятно ще предложат друг вариант, те да си правят гнусотиите, но някои от тях, които са бисексуални ще имат все пак деца, останалите да си осиновяват деца от нормални семейства. Това е една от големите им битки. Да, пак опряха до нас нормалните, да им правим деца и да им ги даваме да ги осиновяват. 
Двамата изроди с жертвата си
А какво ще правят те с тези деца вижте тук
"36-годишен австралиец се призна през февруари за виновен в заговор за сексуална експлоатация на дете и в заговор за притежание на детска порнография. Той беше осъден на 30 години затвор, след като властите в САЩ постановиха, че той и партньорът му са допуснали най-малко осем други мъже да правят секс за пари с осиновеното от тях момче, предаде Асошиейтед прес. Неговият партньор – 42-годишен американец, живял в Австралия, получи през юни максималната присъда от 40 години лишаване от свобода, след като се призна за виновен в заговор за сексуална експлоатация на дете. Двамата мъже завързали интимна дружба в края на 90-те години на миналия век и започнали да правят опити да осиновят невръстно момче с подправени документи, за да извършат законно осиновяване. Мъжете платили 8000 долара, за да осиновят момчето от жена, която била изоставена от съпруга си. Детето било на възраст между 2 и 6 години, когато поне 8 мъже правили секс с него. Те били арестувани миналата година в Лос Анджелис." Това е то типичният "гей-брак". За това е тяхната "борба за равноправие", това искат, с това се гордеят, с това парадират. Имената на тези изроди са Марк Нютън (Mark Newton) и Питър Труонг (Peter Truong). Ако това ви е харесало, подкрепяйте исканията им за "гей-бракове и осиновяване на деца". На мен лично като на всеки нормален човек, това определено не ми харесва. И ние нормалните нямаме никакво намерение да отстъпваме от позицията си. Сега да слезем на политическо ниво. Надявам се да сте чели "1984" на Джордж Оруел, "Ние" на Евгений Замятин и "Прекрасният нов свят" на Олдъс Хъксли. Тази литературна Света троица е задължителна за всеки сериозен изследовател на тоталитарните системи, в една от които и аз имах нещастието да живея част от живота си. И определено имат важна връзка с темата за обратните. Този който ги е чел, сигурно се чуди, какво имам предвид. Ами много просто. И тримата автори по различен начин идват до един и същ извод. Тоталитаризмите от всякакъв вид и порядък имат един огромен проблем. Не могат да решат проблемите с любовта. Тази истинската - между мъж и жена, която води до брак, семейство и деца. Тоест не могат да я изкоренят, подчинят или вградят в пирамидалните си античовешки конструкции, тя им пречи, подкопава устоите им и накрая системите им рухват взривени или разложени отвътре. Затова в книгите на тези автори тоталитарните режими решават въпроса по различен начин. Виждаме, при Оруел например, "антиполов съюз" и целенасочена политика, мъчеща се да заличи разликите между мъжете и жените (колко актуално). При Замятин правителството раздава розови купони за секс на поданиците си по строги правила, на които никой не може да се противопостави. Дойде ли ти партньорката с номерчето, може и да не я харесваш, откъсваш половинката, както при старомодните билети за кино едно време и се хвърляте в леглото. Утешителното е, че на теория може утре да получиш талонче за Анджелина Джоли например и тя не може да ти откаже, ама там опашката от чакащи за нея е много дълга. При Хъксли е най-радикално решен въпросът - безразборен секс и разврат, между временни и необвързани с нищо двойки - един вид пълен промискуитет. Нещо като сегашната Америка. Но книгите трябва да се прочетат, защото няма как да се преразкажат. Както казах, тоталитаризмите не могат да решат проблемите с любовта (в смисъл да я унищожат), тя е основната пречка в системите им и накрая ги разкапва. А сегашните създатели на Новия световен ред не искат да допускат отново тази грешка. И явно "светоуправниците на мрака", "поднебесните духове на злобата", "князът на тоя свят", или ако искате - световното тайно правителство от дегенерати са си взели поука от рухването на комунизма например, който те създадоха и поддържаха дълго време доста успешно. Явно и те са чели и осмислили трите горецитирани книги и не само тях. И този път подходиха по-правилно, атакуваха директно най-ценният ни Божи дар - любовта във всичките и форми и проявления. Първо като Любов към Бога - нашият Отец и Създател. И на втори план - благословената от него човешка любов между мъж и жена, която гради семейството, ражда децата, създава обществата, народите, държавите и цивилизациите изобщо. На трето място любовта към ближния, че даже и към враговете ни - градяща милосърдието, морала и достойнството. Но атаката им в момента е най-вече към семейството, съответно към истинската любов между мъж и жена. Защото друга любов и друго семейство няма и не може и да има. Децата се правят от мъж и жена и никога няма да има друг начин, колкото и да им е мъчно на педерастите и лесбийките. Дори и тях самите, са ги направили нормални мъж и жена по единствено възможния начин. По този въпрос виж формулата на дявола - правило 11. Дяволът не може да обича и мрази онези които обичат. Това е антитеза на Бога: „Бог е любов и пребиваващия в любовта, пребивава в Бога и Бог е в него.” І. Йоан 4:16  
Както каза и италианският философ Роко Бутилионе в Европарламента навремето "Целта на брака е да се раждат деца". И това му струваше длъжността на еврокомисар - обвиниха го в "хомофобия" и го оттеглиха от поста преди да са го гласували още. Защото дегенератите отдавна управляват Европа и САЩ, а май вече и по-голямата част от света.
управляващи дегенерати - вижте им физиономиите на изроди

Онзи който си мисли, "какво ме засяга това, аз съм нормален, обратните не ме интересуват", много греши. Да прочете редовете по-надолу и да разбере кой го е управлявал навремето, и кой го управлява в момента, кой се готви да го управлява в бъдеще, и какво са донесли с управлението си досега на света те, и какво ни готвят за бъдещето. Ето подбрани извадки по темата за дегенератите. 
Например ето как педерастите убиха Пушкин. Обърнете внимание, още тогава холандският посланик е бил педераст, а френският му любовник е агресивен и с измама убива поета - типична педерастка постъпка. Тя Холандия и сега е най-педерастката държава в Европа, след Англия разбира се. Защото има израз: "Вие наистина ли сте педераст или просто сте си англичанин?" А ето и нещо за прословутите холандски педерасти от съвременността: 
генерал Джон Шийън
"По време на дебат в комисията по въоръжените сили в американския Сенат генералът от запаса Джон Шийън заяви, че клането в Сребреница - най-голямото кръвопролитие в Европа след края на Втората световна война, е станало по вина на холандските педали. Дебатът в сенатската комисия беше посветен на намерението на президента на САЩ Барак Обама да отмени закон, задължаващ хомосексуалистите в американската армия да не разкриват своята сексуална ориентация. "След разпадането на СССР някои страни като Белгия и Холандия бяха твърдо убедени, че нямат повече нужда от боен капацитет, което доведе до либерализация на техните въоръжени сили, в това число и до включването в тях на отявлени хомосексуалисти, както и върху съсредоточването на усилията върху мироподържащи операции", каза генералът от запаса. "В резултат на това въоръжените сили бяха зле подготвени за войната", допълни той и посочи за пример Сребреница. "Когато холандците получиха заповед да защитят Сребреница от сърбите, техният батальон беше зле оборудван, слабо ръководен и сърбите дойдоха, закопчаха с белезници войниците за телефонните стълбове и отведоха мюсюлманите, за да ги екзекутират", каза военният. Той добави, че дори според самия Генерален щаб на холандските въоръжени сили до провала на холандските военни в Сребреница се е стигнало и защото в холандския батальон е имало хомосексуалисти. Веднага след като думите на генерала от запаса бяха разпространени от световните агенции, посланичката на Холандия във Вашингтон Рене Йонес-Бос изрази острия си протест. Тя припомни, че мисията на холандските военни в Сребреница е била проучена и оценявана на национално и на международно ниво и тези оценки показват, че няма никаква връзка между хомосексуалистите сред участниците в мисията и клането на босненските мюсюлмани в Сребреница. "Горда съм, че гейове и лесбийки служат, без да са принудени да крият сексуалната си ориентация, от десетилетия насам в холандските въоръжени сили и участват в такива мисии, като тази в Афганистан", каза посланичката на Хага във Вашингтон." На генерала после педерунгелите му разказаха играта, уволниха го и го накараха да се извини, но той си беше прав. А тая тъпа патка посланичката пък "се гордеела с педалите и лесбийките си". В крайна сметка не друг, а холандски съд потвърди косвено думите на американския генерал. "Холандски съд постанови, че Холандия е отговорна за убийствата на над 300 босненски мюсюлмани в Сребреница през юли 1995 година по време на войната в Босна, съобщи в сряда Би Би Си. Според магистратите холандските миротворци не са успели да защитят мирното босненско население, след като градът е паднал при обсадата на сръбската армия. Повече от 7000 бяха убити в Сребреница по време на тия събития. Съдът обаче се произнася за онези босненци, които са потърсили убежище при холандските сини каски, а холандците са ги предали на сърбите. "  А посланичката в САЩ отричаше. Изобщо "хубава" страна е Холандия. 
"Момичето - крал" - Кристина Шведска
Ето и друг пример за дегенератка - лесбийка от Западна Европа - кралица Кристина Шведска, наричана - "момичето крал", заради содомията и вероотстъпничеството й. Защото тя в крайна сметка от протестантка става католичка и бяга в двора на Римския папа, като предателка на страната си.
Знаете ли, че и Маркс и Енгелс са били педерасти? Тяхната мила "любовна двойка" беше разкрита в книгите на Григорий Климов и в този контекст стана ясно откъде му идва ракът на гърлото от който Енгелс умира в адски мъки, като последица от "устните му занимания" с приятелчето му Маркс (Кашел Мордехай Леви). Както пише Климов, по онова време педерастите са предпочитали "натягиват друг  другу в рот, а не в зад", да го кажем за по-благопристойно на руски. Ами откачения педераст - Владимир Илич Бланк/Улянов - Ленин. Освен че е евреин, педераст, заговорник и терорист, той е може би най-големият садист и масов убиец в света, след Сталин разбира се. Неизвестен е фактът, че във вените му не тече нито една капка руска кръв. Има шведска, германска, еврейска (по майка), калмишка и чувашка, но не и руска. Това донякъде обяснява патологичната му омраза към руснаците, държавата Русия и всичко руско изобщо. 

"Йон компютърс" - Монтана

"Йон компютърс" - Монтана
Компютърен магазин и сервиз

Последни новини

powered by Surfing Waves