Важни писания

вторник, 9 февруари 2021 г.

В битка за децата на България

НАЦИОНАЛЕН СБОР ЗА СЪПРОТИВА "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ"

Изпратихме предупреждение на директорите на всички училища в София, както и на болшинството детски градини в града, на 28-те Регионални Управления на Образованието в областните градове, на 80 служители в Министерството на образованието и науката,  а наши активисти по места го разпращат на училищата и детските градини и ясли в своите градове, засега в Русе, Стара Загора, Бургас, Варна, Горна Оряховица, Каварна, Смолян, Костинброд, Силистра, Пловдив,  Велико Търново, Кюстендил, Ракитово, Пазарджик, Добрич, Шабла, Балчик, Генерал Тошево, Тервел, Велинград, Сливен, Ямбол, Димитровград и Хасково.  
Очакваме заинтересовани за децата си родители да се включат в инициативата и в другите градове и села в цяла България. Отделно но Министъра на Образованието и Науката сме пратили това.
Ако някой прави акцията в друг град и е изпратил документите до всички училища, детски градини и ясли там, нека да пише долу в коментарите за да го добавим в този списък.
 
 

На 15-ти февруари 2021 г. правим народен събор в София на площада пред храма "Света Неделя" от 17:00 до 19:00, за да продължим борбата! Елате всички заедно да се противопоставим на злото!

А междувременно подпишете петицията против тестовете и ваксините на децата.

И вече някои медии започнаха да пишат за кампанията ни. Мисирките от "24 часа", както винаги пишат глупости.  Сестрите им близначки от "168 часа" също. Някои други са малко по-точни.   Тези също горе-долу се справят. А други даже добронамерено отразяват.
 Ето и текста на предупреждението:

До всички служители в МОН, регионалните му управления, директорите и учителите в системата на образованието.

Уважаеми Господа

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“ официално ви предупреждава, че „извънредната епидемична обстановка“ е противоконституционна, а всички издадени досега заповеди на Министъра на здравеопазването са нищожни. Те представляват нормативни актове, а не са публикувани в „Държавен вестник“ съгласно разпоредбите на Конституцията – чл. 5 ал. 5, АПК – чл. 75 и ЗНА – чл. 37 ал. 1, следователно не пораждат права и задължения за никого. Тоталитарната диктатура въведена у нас под външен натиск е престъпление. Съгласно член 56 от Конституцията българският народ има право на съпротива за да върне свободата, неприкосновеността си, честта и достойнството си!

Предупреждаваме ви да прекратите всички посегателства над българските деца в учебните заведения. Носене на маски, мерене на температури, вземане на тестове, насилствени ваксинации, социална дистанция, насилствено въвеждане в изолатори са в пряко нарушение на законите и Конституцията и отговорните лица за това са подсъдими по Наказателния Кодекс. Това е злоумишлено увреждане на здравето и психиката на децата, нанасящо нелечими травми за цял живот и представлява посегателство над бъдещето на българския народ.

Ще държим лично отговорни всички длъжностни лица, особено директорите на училища и детски градини, които съучастват в това престъпление –  изрично забранено в Конституцията и описано в Наказателния кодекс като геноцид.

Завели сме поредица от дела срещу престъпните разпореждания на Министерството на здравеопазването и сме предупредили официално Народното Събрание, Министерския съвет и Омбудсмана да прекратят тоталитарния терор въведен по външни заповеди от СЗО.

Считайте се предупредени, че всички ваши престъпни действия против здравето, правата, свободите и достойнството на българските деца в противоречие с Конституцията, законите,  морала и семейните ценности ще получат отпор и справедливо наказание.

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“


Можете да се включите в съпротивата като копирате документа или го изтеглите оттук и го изпратите на директорите на училища и детски градини в града в който живеете.


В момента в София разпространяваме и втори вариант, вече на хартия, изпращан на директори с обикновена поща:

НАЦИОНАЛЕН СБОР ЗА СЪПРОТИВА „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ 

"Защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата." 

До Директорите на българските училища и детските градини

Уважаеми Директори, 

В качеството си на суверен, по силата на член 1 (2), (3) от Конституция на Република България, Ви приканваме да се вслушате в нашия призив да прекратите отправеното към Вас противоконституционно изискване от страна на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието, относно всички неправомерни мерки спрямо българските деца, по повод така наречената „пандемия covid -19”. Всички издадени досега заповеди на Министъра на здравеопазването, свързани с нея, са нищожни! - Заповедите на министъра на здравеопазването са нормативни актове и съгласно Конституция на Република България - чл. 5 ал. 5 и Закон за нормативните актове – чл. 37 ал. 1, те трябва да се обнародват в Държавен вестник, за да пораждат права и задължения за гражданите. – Обявената „Извънредна епидемична обстановка“ е противоконституционна, поради грубо противоречие с член 84 т. 12 във връзка с чл. 100 (5) от Конституцията Всички издадени досега заповеди на Министъра на здравеопазването, свързани с т.н. „пандемия“ са в нарушение на: * Конституция на Република България – чл. 29 (2), * Конвенция за защита правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината – чл.2; чл.5 * Административнопроцесуален кодекс – чл.5 (1) * Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето – чл.2, чл 4 По силата на този закон, в частта му по чл. 6 (1),(2),(3), Вие персонално носите отговорност с действията си и ставате съучастници в престъпления. Уважаеми Директори! Като продължители на просветителското дело на българските възрожденци, е срамно и обидно всички български учители да бъдете използвани като оръжие за увреждане здравето и психиката на българските деца и чрез изпълнение на въвежданите, под външен вражески натиск, противоконституционни и противозаконни нареждания от страна на предателите на Родината ни / принудително носене на маски, принудително тестуване, принудителни ваксинации, социална дистанция, насилствено въвеждане в изолатори и др. под./ да създавате предпоставки за нанасяне на поколенията нелечими травми за цял живот. Няма пандемия, а има нарочно създаване на психоза за дресировка на населението с оглед предстоящи световни икономически катаклизми. Родителската общественост е уведомена за правата си и ще търси съответната наказателна отговорност при нарушени, от страна на образователните институции, права на децата й. !!!! 

Не на последно място, ВАЖНО Е да знаете, че цялото човечество днес е ЕДНОВРЕМЕННО МИШЕНА И СРЕДСТВО В СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИЧЕСКА ВОЙНА, С КОДОВОТО ИМЕ „COVID – 19”, ЗА РЕСТАРТ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА! ТАЗИ ВОЙНА СЕ ВОДИ ЧРЕЗ ТИХОТО ОРЪЖИЕ „МЕДИИ“ ! В 21-ви ВЕК ВОЙНАТА И ОРЪЖИЯТА СА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОЗНАТИТЕ НИ ДОСЕГА. КЛАУС ШВАБ, НАПИСАЛ КНИГАТА „COVID -19: THE GREAT RESET“ („голямото зануляване“), СЪЗДАТЕЛ И РЪКОВОДИТЕЛ НА ФОРУМА В ДАВОС, ЯСНО И НЕДВУСМИСЛЕНО ПОСОЧВА КРАЙНАТА ЦЕЛ НА РЕСТАРТА НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА – ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ ЩЕ „ДОВЕДЕ ДО СЛИВАНЕ НА НАШАТА ФИЗИЧЕСКА, ЦИФРОВА И БИОЛОГИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ“, Т.Е., ЦЕЛТА ИМ Е НЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ И ЗДРАВЕ, А ДА ПРЕСТАНЕМ ДА БЪДЕМ ЧОВЕЦИ ПО БОЖИЯ ВОЛЯ!

Уважаеми Директори! Като продължители на просветителското дело на българските възрожденци, е срамно и обидно всички български учители да бъдете използвани като оръжие за увреждане здравето и психиката на българските деца и чрез изпълнение на въвежданите, под външен вражески натиск, противоконституционни и противозаконни нареждания от страна на предателите на Родината ни / принудително носене на маски, принудително тестуване, принудителни ваксинации, социална дистанция, насилствено въвеждане в изолатори и др. под./ да създавате предпоставки за нанасяне на поколенията нелечими травми за цял живот. Няма пандемия, а има нарочно създаване на психоза за дресировка на населението с оглед предстоящи световни икономически катаклизми. Родителската общественост е уведомена за правата си и ще търси съответната наказателна отговорност при нарушени, от страна на образователните институции, права на децата й.

Св.Апостол Павел „И светлината в мрака свети; и мракът я не обзе!“ - (Йоан 1:5)

 

Този вариант можете да изтеглите и разпространите оттук.


Ето и образец на декларация с която да предпазите децата си от псевдомедицински издевателства в училищата по повод ПЛАНдемията.


ДЕКЛАРАЦИЯ
По силата на тази декларация съставена на ………….. година и на правно основание чл. 87, ал. 2 от Закона за здравето, аз долуподписания/ата ..................................., с постоянен адрес: ............................................... , в. качеството си на родител и законен представител на детето ми ................................................................., ученик в  ..............................................
ЗАЯВЯВАМ:
1. ЗАБРАНЯВАМ да бъдат извършвани на детето ми каквито и да било медицински прегледи и интервенции;
2. ЗАБРАНЯВАМ да бъдат поставяни на детето ми каквито и да е ваксини и/или имунизации, независимо от вида и основанието за провеждането на подобна кампания;
3. ЗАБРАНЯВАМ да бъдат извършвани на детето ми стоматологични прегледи и интервенции;
4. ЗАБРАНЯВАМ да бъдат давани на детето ми каквито и да било лекарствени препарати (в това число флуорни таблетки, витамини и имуностимулиращи средства) и хранителни добавки;
5. ЗАБРАНЯВАМ вземането на секрет, кръв, урина и какъвто и да било биологичен материал за провеждането на изследвания!
6.  ЗАБРАНЯВАМ с детето ми да работи психолог без знание/позволение от родителите!
7. ЗАБРАНЯВАМ рекламирането на каквито и да е медикаменти, в това число ваксини, хранителни добавки и други на детето ми! Забранявам участието му в мероприятия, свързани с ваксинационни кампании! Както и участието му в хепънинги, игри и други мероприятия, които се използват с цел реклама на медицински и хранителни продукти, или мероприятия, които са спонсорирани от фармацевтични фирми!
ДЕКЛАРИРАМ, че след като съм уведомена ще извърша необходими прегледи, изследвания и консултации на детето, като резултатите при необходимост ще бъдат представяни на длъжностното лице в училището.  
МОЛЯ, своевременно да бъда уведомяван/а за промени в здравословното състояние на детето, изискващи лекарска консултация или намеса!
Град …………………….   
Дата ……………………..      
       
Родител: ……………………
(Име, фамилия)


Образецът можете да изтеглите в  docx формат оттук.
Допишете изискуемите данни, подпишете го и го подайте в училището, като задължително вземете входящ номер.

Освен това изпращаме на работодатели притискащи служителите и работниците си още един вид предупреждение, в което им обясняваме какви последствия ще си навлекат:

До

ръководителите в държавната и общински администрации и работодателите в частния и неправителствения сектор

 

 

Уважаеми Господа,

Преди време ние от НАЦИОНАЛЕН СБОР ЗА СЪПРОТИВА "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" официално предупредихме всички държавни институции, включително Министерския съвет и Народното събрание, че „извънредната епидемична обстановка“ е противоконституционна, а всички издадени досега заповеди на Министъра на здравеопазването са нищожни. Тоталитарната диктатура въведена у нас под натиска на СЗО е престъпление спрямо човечеството и нацията ни. Съгласно член 56 от Конституцията българският народ има право на съпротива за да върне свободата, препитанието, честта и достойнството си!

Заповедите на министъра на здравеопазването са нормативни актове и съгласно Конституцията на Република България - чл. 5 ал. 5 и Закон за нормативните актове  – чл. 37 ал. 1, във връзка с чл. 75 от АПК, те трябва да се обнародват в „Държавен вестник“, за да пораждат права и задължения за гражданите.  Тъй като не са публикувани са нищожни.                                             

Отделно от това, обявената „Извънредна епидемична обстановка“ е противоконституционна, поради грубо противоречие с член 84 т. 12 във връзка с чл. 100 (5) от Конституцията.

Освен това, всички издадени досега заповеди на Министъра на здравеопазването, свързани с т.н. „пандемия“       са в нарушение на:

*  Конституция на Република България – чл. 29 (2),

* Конвенция за защита правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината – чл.ф2; чл.5

* Административнопроцесуален кодекс – чл. 5 (1)

* Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето – чл.2, чл. 4

Затова сме завели поредица от дела срещу престъпните разпореждания на Министерството на здравеопазването и сме предупредили официално Народното Събрание, Министерския съвет и Омбудсмана да прекратят тоталитарния терор въведен по външни заповеди от СЗО.

Поради гореизложеното, ви предупреждаваме да прекратите всички издевателства над българските граждани – ваши подчинени, служители и работници. Носенето на маски, мерене на температури, вземане на тестове, принуждаване към насилствени ваксинации, социална дистанция, насилствено въвеждане в изолатори и карантини е злоумишлено увреждане на здравето и психиката на хората,  посегателство над тяхната лична неприкосновеност, чест и достойнство, нанасящо нелечими травми за цял живот и представлява нарушение на законите, Конституцията и на международните конвенции за човешките права подсъдно на Международния Наказателен Съд, като престъпление срещу човечеството, без давностен срок.

Ще държим лично отговорни всички длъжностни лица, които съучастват в това престъпление –  изрично забранено в Конституцията и описано в Наказателния кодекс като геноцид.

Считайте се предупредени, че всички ваши престъпни действия против здравето, правата, неприкосновеността, свободите и достойнството на българските граждани в противоречие с Конституцията, законите,  морала и семейните ценности ще получат отпор и справедливо наказание!

 

НАЦИОНАЛЕН СБОР ЗА СЪПРОТИВА "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ"

 


"Истината ни прави свободни, а знанието ни дава силата за да познаем истината. Чрез знание към свобода!"


Ако искате да се включите в другата ни акция с предупреждение на всички държавни институции да спрат терора и издевателствата на българския народ влезте в тази страница.
Можете да участвате и в кампанията срещу училищните директори издевателстващи над българските деца.
Също така е добре да изпратите предупреждения на полицейските началници в страната.
Ако сте пострадал от терора във връзка с ПЛАНдемията с получена глоба, написан акт или наказателно постановление и други такива, влезте в тази страница и вижте как да се защитите и изтеглете документи за обжалване, възражения и други.
Оттук можете да изпратите по електронна поща искане за забрана на 5G мрежата убиец до Народното събрание. Защото тя наистина ви убива бавно и мъчително. Вижте и какво казва науката срещу нея.  Подобно искане може да изпратите и на КРС оттук.
А това е най-доброто и пълно разследване за лъжата коронавирус. Важното е хората да прочетат, разберат истината и се спасят. Ако някой ден го изтрият от мрежата, сме го запазили тук. 
А знаете ли че Health Glade дават награда от 1 000 000 долара, на този, който докаже, че изобщо има такъв коронавирус SARS-CoV2? Естествено никой досега не е взел наградата, нито някога ще бъде дадена, защото такъв вирус просто няма.

"Защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата."
Апостол Павел

ВКЛЮЧИ СЕ В СЪПРОТИВАТА!
ДОЛУ ПЛАНДЕМИЯТА, СМЪРТ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД!
СВОБОДА ЗА НАРОДА!
ЗА БЪЛГАРИЯ!


Свържете с нас на: nss_sveti_georgi_pobedonosets @ abv.bg

7 коментара:

 1. Само така,браво! Такива будни граждани ще спасят България

  ОтговорИзтриване
 2. Поздравления от СБОР1 !
  С вас сме и сме на линия за единни действия.
  Румен Спасов,
  0878 19 10 28
  Съорганизатор на СБОР 1

  ОтговорИзтриване
 3. С голямо Уважение към вас и подхода ви, но смятам, че декларацията не би издържала в съда, ако се наложи да бъде предоставена, като отказ на действия и обяснявам защо:1. ЗАБРАНЯВАМ определени действия. 2.ДЕКЛАРИРАМ-сам ще извърша, това което изисквате и аз забраних. 3. МОЛЯ? Кое точно и защо? Родителя е в пълното си изконно и законно право да Забранява и да Изисква, особено в случая и ситуацията. Поради това, моля преразгледайте декларацията, от изключителна важност е да има тежест, а не колебание и да издържи до победа! Благодаря !

  ОтговорИзтриване
 4. Поткрепям ви искам най-доброто за децата

  ОтговорИзтриване
 5. Браво !!! Пълен отпор на статуквото !!! За ЕЛЕКТРОННО НАРОДНО СЪБРАНИЕ чрез Електронна платформа Възмездие !!!

  ОтговорИзтриване

Всички коментари са позволени, уважаваме истината и свободата, които се постигат чрез знание, а то идва от свободното слово.

"Йон компютърс" - Монтана

"Йон компютърс" - Монтана
Компютърен магазин и сервиз

Последни новини

powered by Surfing Waves