Важни писания

вторник, 30 март 2021 г.

"Акция в Билла днес"

На 28 март 2021 г., в неделя, Национален Сбор за Съпротива "Свети Георги Победоносец" организира масово пазаруване без маски в магазин "Билла" на улица "Опълченска" в София. Как протече операцията, вижте във видеото.

Резултат - два часа разправии със заместник-управителя, касиерките, охраната от СОТ 161 и дошлите 5 полицаи от 3-то Районно Управление на СДВР. Съставиха ни 6 акта за нарушение на заповедта на министъра на здравеопазването, които в момента обжалваме и ще ги отменим. (Ако и вие имате актове или наказателни постановления вижте тук как да ги съборите още в полицията или в съда.)

Но все пак си купихме това-онова от магазина. Някои даже получиха и касови бележки, въпреки нареждането на управителя към касиерките да не ни обслужват. Аз лично бях ощетен, платих 2.50 лева за един хляб и един портокал. Касиерката ми взе парите, не ми върна ресто и не ми издаде касова бележка.  И други наши 4 съратника, не получиха касови бележки, макар че платиха. 

Няколко души излъчваха събитието на живо във фейсбук. Един от клиповете събра 100 000 гледания, 2500 коментара и над 3000 споделяния досега...

Все пак важното е, че успяхме да пазаруваме без маски. Сега в София, скоро и в останалите градове! 

Ето как обжалвахме актовете за административно нарушение в СДВР:

До 
Началника  на …….. РУ на МВР
Град ……………….


ВЪЗРАЖЕНИЕ 
Срещу акт за установяване на административно нарушение 
от
Име……………………………………………………………. с ЕГН ………………………..
Адрес ……………………………………………………………………………………………..
Телефон ……………………………… електронна поща …………………………..


Уважаеми Господин Началник,
В законоустановения срок възразявам срещу съставения ми акт за административно нарушение № ………… от дата………………….. 2021 г. от Вашия служител ……………………………………………… при …….. РУ на МВР по член 209а от Закона за здравето за неизпълнение на ……………….…………….. от Заповед № ………./………………. г. на Министъра на здравеопазването.
Съставеният ми акт е неправилен, незаконен и противоконституционен. Мотивите ми за това са следните:
1. Съгласно чл. 3 ал. 1 от ЗАНН за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му, а заповедите на министъра не са нормативни актове съгласно Закона за здравето, който ги прогласява за общи административни актове в чл. 63 ал. 11.
2. Съгласно чл. 63 ал. 9 от Закона за здравето, маските трябва да се осигуряват от държавата и общината, а такива не са ми предоставени никога и никъде, включително в ………………………….., където ми беше съставен актът.
3. Съгласно чл. 29 ал. 2 от Конституцията никой няма право да ми налага насила медицински мерки и експерименти без мое доброволно писмено съгласие, а такова не съм давал и няма да дам, нито за носене на маски, нито за извършване на ПСР или антигенни тестове, нито за ваксинации.  
4. Според чл. 30 ал. 1 от Конституцията имам право на лична свобода и неприкосновеност която горецитираната заповед на МЗ грубо нарушава с изискването за носене на маски.
5.  Съгласно чл. 32 ал. 1 от КРБ личният ми живот е неприкосновен. Имам право на защита срещу незаконна намеса в личния си живот и срещу посегателство върху моята чест и достойнство, а изискването за носене на маска представлява за мен грубо унижение, насилие и въвеждане на робски модел на поведение. Напомням, че робите в САЩ са били принуждавани да носят маски преди 1865 г. 
6. Конституцията е върховен закон и съгласно нейния чл. 5 ал. 1 и ал 2, разпоредбите й имат непосредствено действие и никакви закони, други нормативи или поднормативни актове не могат да й противоречат.
7. Маските не защитават от никакви вируси, особено от несъществуващи. Дори да съществуваше коронавирус SARS-COV-2, по официални данни размерите му са между 5 и 20 пъти по-малки от пролуките в маските и той свободно би ги преминавал. Следователно няма медицински причини да бъде налагано носенето им, а целите за това са други, както съм указал по-горе в т. 5.

Въз основа на гореизложеното настоявам да отмените съставеният ми акт за административно нарушение и да прекратите административно-наказателното производство, в противен случай ще потърся правата си по съдебен ред.

Дата …………………. г.
Град ………………….

С уважение:


Образецът можете да изтеглите в  docx формат оттук.
Преработете го, ако ви е съставен, не от полицаи, а от общински чиновници или служители на РЗИ, сменете името на институцията, допишете изискуемите данни от съставения ви акт, адресирайте го до съответната структура, изтрийте излишното от документа, подпишете го и го подайте незабавно в проверилата ви институция, като задължително вземете входящ номер.


А ето сигналът, който аз пуснах до НАП заради отказът на касиерките в "Билла" да ми издадат касова бележка. Може да го копирате и пратите и вие, при подобен случай.

До
ТД – НАП 
София – град

С И Г Н А Л
От .................................... 
Тел. .................................
ел. поща .........................

Относно: Неиздаване на касови бележки в магазин на „Билла“.

Уважаеми Господа,
На 28 март 2021 г. – неделя, с група приятели отидохме да пазаруваме в магазин на веригата „Билла“, намиращ се на кръстовището на улиците „Опълченска“ и „Цар Симеон“ в 12.00 часа. Пазарувахме без маски, съгласно нашите конституционни права. Дойде заместник-управителят на магазина и забрани на касиерките да ни обслужват. Така, някои от нас платиха и получиха касови бележки, но останалите платихме и не получихме касови бележки. 
Лично на мен, не ми беше върнато и ресто, нито издадена касова бележка, въпреки многократните ми настоявания. Първо казах на охранителите от СОТ 161 намиращи се в обекта, но те не направиха нищо да пресекат това закононарушение. След това казах и на пристигналите 5-ма полицаи от 3-то РУ на СДВР. Те също не направиха нищо, само ме посъветваха да пусна жалба в НАП. Имаме 12 свидетели на случилото се и множество видеозаписи.
Не може да се обвързва спазването на нормативни документи уреждащи търговията в страната с нямащи нищо общо здравни изисквания и обвързването на изпълнението на законови задължения в зависимост от изпълнението или неизпълнението на някаква си заповед на здравния министър, която всъщност е и нищожна, но това е предмет на наши заведени дела във ВАС.
Още повече, че на нас ни бяха съставени актове за административно нарушение от полицаите, но въпреки това пак не ни бяха издадени касови бележки. Считам, че това е грубо нарушение на чл. 3 ал. 1 от НАРЕДБА № Н-18 от 13 декември 2006 г.
Настоявам за проверка по случая за нарушението на горецитираната наредба и настоявам за отговор на какво законово основание заместник-управителят и касиерките обвързват издаването на касови бележки с носенето на маски?

30 март 2021 г.
Град София
С уважение: 

Имаме вече входящ номер.

Следва жалба и до Комисията за защита на потребителите.


До

Комисията за Защита на потребителите

София – град

 

С И Г Н А Л

От ...........................................

Тел. ............................., ел. поща .........................

 

Относно: Нарушаване на потребителските права в магазин на „Билла“.

 

Уважаеми Господа,

На 28 март 2021 г. – неделя, с група приятели отидохме да пазаруваме в магазин на веригата „Билла“, намиращ се на кръстовището на улиците „Опълченска“ и „Цар Симеон“ в 12.00 часа. Пазарувахме без маски, съгласно нашите конституционни права. Дойде заместник-управителят на магазина и забрани на касиерките да ни обслужват. Така, някои от нас платиха и получиха касови бележки, но останалите платихме и не получихме касови бележки, а един изобщо не беше обслужен и върна стоката.

Лично на мен, не ми беше върнато и ресто, нито издадена касова бележка, въпреки многократните ми настоявания. Първо казах на охранителите от СОТ 161 намиращи се в обекта, но те не направиха нищо да пресекат това закононарушение. След това казах и на пристигналите 5-ма полицаи от 3-то РУ на СДВР. Те също не направиха нищо, само ме посъветваха да пусна жалба в НАП. (Такава подадох – Вх. Н: М-94-А-236/30.03.2021 г., защото това е грубо нарушение на чл. 3 ал. 1 от НАРЕДБА № Н-18 от 13 декември 2006 г.)  Имаме 12 свидетели на случилото се и множество видеозаписи. На нас ни бяха съставени актове за административно нарушение от полицаите, но въпреки това пак не ни бяха издадени касови бележки нито обслужени.

Като изключим неиздаването на касови бележки за което ще се произнесе ТД – НАП – София, забраната за обслужване на клиенти без маски в магазина представлява изключително грубо нарушение на Закона за защита на потребителите. Аргументите ми за това са следните:

1.    Съгласно чл. 19 (4) т. 2 във връзка с чл. 27. (2) от ЗЗП в цената на предлаганите стоки и услуги в магазина трябва да се включат и цените на всички стоки и услуги, които следва да бъдат заплатени допълнително от потребителя, в случаите когато те задължително трябва да бъдат продадени или извършени от търговеца. Това по никакъв начин не е направено, нито обявено.
2.    Отделно изискването за носене/закупуване на маски налагани едностранно от магазина, противоречи на чл. 63 (9) от Закона за здравето, според който такъв разход се поема от държавния и общинските бюджети. В нарушение на това нито държавата, нито общината предоставя маски на клиентите на магазина, нито самият магазин предоставя безплатно такива. Така се получава и оскъпяване на стоките, защото трябва да се прави допълнително разход за закупуване на маски, а клиентите са наказвани, заради неизпълнението от страна на държавата или общината на техни задължения, тоест за чужда вина.
3.    На трето място, отказът за обслужване на клиента го лишава от достъпът до стоки от първа необходимост, като храна, което е пряко посегателство върху живота и здравето му и уронва неговото достойнство и личната му неприкосновеност.
4.    Съгласно чл. 68 от ЗЗП е забранено използването на търговски практики, които накърняват икономическите интереси или колективните интереси на потребителите.
5.    По-конкретно изискването за допълнително закупуване на маски преди изобщо да бъде закупена каквато и да е стока в магазина е нелоялна търговска практика противоречаща на чл. 68ж т. 6 а), а спирането, отстраняването, недопускането на клиенти без маски от охраната на магазина представлява тормоз, принуда, включително използване на физическа сила или злоупотреба с влияние във връзка и с чл. 68з от ЗЗП.
6.    И не на последно място, заповедта на МЗ изискваща носенето на маски в магазините не е публикувана надлежно в „Държавен вестник“ съгласно изискванията на чл. 5 (5) от Конституция, във връзка с чл. 37 (1) от ЗНА и чл. 75 от АПК, следователно е нищожна и не подлежи на изпълнение.
 

Въз основа на гореизложеното настоявам за проверка по случая и за ваше решение за санкции на виновните и прекратяването на такъв тип нарушения от страна на този магазин.

31 март 2021 г.

Град София

С уважение:

 

Ще има продължение, следете тук бъдещето развитие....

И продължението дойде, на 31 март влязохме без маски и в "Кауфланд" - в Люлин 6 заедно с групата "Крумови закони". Беше мирно и тихо, но касиерките отказаха да ни обслужат. Дойдоха страшно възпитани и любезни полицаи, от 9-то Районно, които ни искаха личните карти. 

Аз казах, че веднага щом си взема хляба и касовата бележка, с огромно удоволствие ще им я предоставя. Полицаят нареди на касиерката да ни обслужи и всички си платихме, върнаха ни ресто и получихме касови бележки.

Все пак беше крачка напред в сравнение със случката в "Билла" на 28-ми март.  

Този път ни подкрепиха  2-3-ма клиенти, макар че не си свалиха маските. Имаше само един нещастник, който се заяде с нас, но се оказа оператор в БНТ, което обяснява всичко. 

Полицаите 40 минути говориха с шефа си дали да ни пишат актове или не, но накрая все пак ни написаха. Сега разбира се ги обжалваме и те  падат както винаги!😁

Жалко, че хабят хартията тези момчета, никакво екологично мислене! Пазете гората уважаеми служители на реда, ценете времето си, да пишеш акт за неносене на маска е като да пълниш с вода каца без дъно. Отлично го знаете, всичките ви актове и наказателни постановления падат в съда за което и ние помагаме! А ето и видеото от нахлуването ни в "Кауфланд". 

Скоро ще се разправим и с "Фантастико", жалко, че тази верига магазини е българска. Но там са най-гадните служители от всички вериги в страната, които най-яростно и злостно държат на изпълнението на нищожната заповед на министъра на здравеувреждането  за носене на маски и други такива простотии. Може би заради това, че собственикът им е наредил така.


Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“

https://blogopisezhrabur.blogspot.com/p/blog-page_6.html

https://www.facebook.com/groups/nsssgp/

nss_sveti_georgi_pobedonosets@abv.bg

https://www.facebook.com/NSSSGP
петък, 26 март 2021 г.

Атаката ни в СРЗИ

На 22 март - понеделник - 2021 година ние, около 20 души от Национален Сбор за Съпротива "Свети Георги Победоносец" се изсипахме в бунтовния ресторант "Brick Cafee" ("Тухленото Кафене") чиято смела собственичка Росица Коцева беше заявила по телевизиите, че няма да се подчини на затварянето и ще работи. Бяхме там от 11:30 часа до 19:30, някои от нашите и до по-късно. Дадохме интервюта на пет телевизии - "Нова ТВ", БСТВ, телевизия "Алфа", "Евроком" и "България он Еър". От всички тях единствено "Нова телевизия" не си излъчи репортажа. Ресторантът скоро се напълни с хора дошли да подкрепят собственичката и персонала й. 

Появи се и Ричард Алибегов, но за да я убеждава да си затвори заведението. Когато телевизиите му поискаха интервю по темата, той страхливо излезе да го даде навън пред вратата на ресторанта, за да не го снимат вътре, сакън някой да не си помисли, че подкрепя акцията. Учудвам се докога такъв безполезен за бранша човек, ще им бъде водач на сдруженията на ресторантьорите.

Не се появиха, нито от РЗИ, нито от полицията. А ние ги очаквахме подготвени да им дадем юридически отпор.

Във вторник имаше отново наши хора там на стража, но проверяващите се спотайваха. Нападнаха ресторанта чак в сряда, когато хората там бяха малко. Все пак няколко от нашите, които живеят близко, отидоха веднага на помощ на Росица. Служителките от РЗИ обаче написаха предписание за затваряне на ресторанта и го връчиха на собственичката, а отделно й връчиха призовка да се яви на следващия ден в СРЗИ за да й пишат акт за нарушение. Естествено в четвъртък седем души от нас бяхме с нея в 9.00 часа в СРЗИ. Нахлухме в бърлогата на зверовете. Качихме се на 4 етаж след разправии с охраната долу на портала. Една от служителките дойде да вземе групата ни и ни качи всички горе в кабинета им. Там бяха двете проверили заведението предния ден служителки, един техен колега и една юристка.


Започнахме бурна разправия с чиновниците, те бяха видимо уплашени, но не се осмелиха да викат охраната от портала. Написаха акт за установяване на административно нарушение на Росица. Тя обаче се държа смело и им обясни, че извършват дискриминация и убийство на фирмата й и отнемат препитанието на 25 души. Служителите бяха удивени и уплашени от бойната ни група дотолкова, че като си тръгнахме, юристката ни изпрати чак до долу на входа. Едва ли не опита да се извини. След това ние се запътихме в една адвокатска кантора заедно с Росица и в момента готвим обжалването на издаденото й предписание и акт. Битката ще продължи и ние сме зад нея.


Ето видео от кабинета им на четвъртия етаж.

В момента предприемаме всички възможни юридически мерки да блокираме убийците на българските предприемачи от СРЗИ.

Приканваме всички собственици на заведения в София и страната да се присъединят към смелата Росица Коцева и да я подкрепят в самотната й (засега) битка, като всички едновременно отворят заведенията си и окажат отпор на чиновниците от РЗИ, които скоро ще си намерят заслуженото за нарушенията на конституцията и съучастието си в престъплението геноцид над българския народ. Ако се опасявате от репресии от страна на полицията, общината или РЗИ, или вече са ви съставяли актове, или наказателни постановления, на тази страница ще намерите образци документи, с които да се защитите от всякакви посегателства от страна на държавните органи.

Днес наша представителка входира това писмо в СРЗИ от името на "НСС "Свети Георги Победоносец". Но няма да се ограничим само с това, битката ще продължи.

Изтегли писмото като PDF. 


ДО Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ 

ДИРЕКТОР  НА СРЗИ – ГР. СОФИЯ 

ДО Г-Н ВЕНЦИСЛАВ ТЕРЗИЙСКИ 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВЕН"

ДО Г-ЖА АНТОАНЕТА ИВАНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“


П И С М О

от

Национален сбор за съпротива „Свети Георги Победоносец“

 

 

Уважаеми г-н Пенчев,

Уважаеми г-н Терзийски,

Уважаема г-жа Иванова,

 

От 13.03.2020 г. и към момента  българските граждани, независимо от социален статус, професионално положение, етнически произход, възраст, пол, заемана длъжност в администрации, учреждения, фирми и т.н., са поставени в ролята на участници в реализирането на отдавна разработен сценарий за кардинална промяна живота на човечеството. У нас тази атака срещу нормалния човешки живот стартира чрез набързо проведено извънредно  заседание на Министерски съвет (12.03.20) и неподложен на гласуване проект на решение за представяне на НС предложение за въвеждане на извънредно положение в страната.

За цялостната организация, координация и управление на дейностите по Националния план за готовност при пандемия, по принцип, се създава Национален пандемичен комитет (НПК), съставът на който се утвърждава със заповед на МС и включва представители на МС и отговорните министерства и експерти с професионална компетентност от различни структури и организации. Вместо това, у нас се създаде никъде не предвидения Национален оперативен щаб, с никъде не фигурираща структура. Дори при наличния, още към 2020 г. година, План за готовност при грипни пандемии (от 2006 г.), ясно е определена каква трябва да бъде структурата и тя изобщо не се припокрива с това, което представлява НОЩ. Населението беше буквално бомбардирано от НОЩ и медиите ежечасно с информация за заболели и тенденциозно се създаваше паника, страх, а това доведе до редица последствия по отношение психо-емоционалното състояние на хората и стана предпоставка за смъртности, на които , вече доказано, им се приписваше „починал от ковид“.  Сега се тиражира, отново манипулативно, животоспасяващата нужда от ваксиниране. Вече са налице и смърти след вакцинацията. Освен това – многобройни тежки състояния след ваксиниране.

Апелираме да се запознаете с факти (вж. МОТИВИ и ПРИЛОЖЕНИЯ), които са налични в информационното пространство, защото всеки, който изпълнява НЕЗАКОННИТЕ заповеди на министъра на здравеопазването, относно мерките при т.н. „пандемия ковид 19“,  става съучастник в най-мащабното престъпление срещу човечеството - новата световна война, новият геноцид, които се извършват с медицински средства, манипулация на съзнанието, внушаване на страх, внушаване на вина у тези, които прозират, че това е лъжа. Вашата институция е вкарана в ролята на оръжие за унищожаване на бизнесите на българите, а по този начин – съсипване на човешки животи. Това е в пряко нарушение на неотменимите права на всеки гражданин, гарантирани им по Конституция на Република България: правото на труд и правото на живот.

Чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

Чл. 16. Трудът се гарантира и защитава от закона.

С обявяването една лъжа за истина и с въведените изисквания за задължително носене на маски, налагане на глоби, преминаване в онлайн обучение, затваряне на бизнеси, ограничаване възможността за придвижване и ред други, в България се потъпкаха ред нормативни актове, членове и алинеи в тях, нарушиха се правата на гражданите в Република България (в това число и Вашите и на Вашите семейства):

1.    КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 

Чл. 29 (2):(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие“. 

Чл. 52 (4) „ Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи.“ 

Чл. 5 (1) „Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.“  

(4) „Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат“. 

(5) „Всички нормативни актове се публикуват. Те влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок.“

2. КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА: Конвенция за правата на човека и биомедицината (ратифицирана със закон, приет от 39–то Народно събрание на 26 февруари 2003 г., ДВ, бр. 21 от 2003 г. В сила за Република България от 1 август 2003 г.) - 

Чл. 2 „(Върховенство на човека) Интересът и благото на човека имат предимство над интереса на обществото или този на науката“; 

Чл. 5 „(Общо правило) Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересо-ваното лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове. Заинтересованото лице може свободно да оттегли съгласието си във всеки момент.“

3.    ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, ПРИКРИВАЩО ИЛИ СКРИВАЩО ЛИЦЕТО (ДВ брой 80/11.10.2016 г.) -  

     Чл. 2 (1); Чл.4 (1), (2); Чл. 6

 4.    ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 

     Член 3 Право на неприкосновеност на личността                                                                    

     1. Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност.                                      

     2. В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално:                      а) свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред;                                                                                                                    

      б) забраната на евгеничните практики, по-специално на тези, които имат за цел селекцията на хора;                                                                                                                    

      в) забраната за превръщане на човешкото тяло и неговите части в източник на печалба;


   АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС - Чл.5 (1), (2)   

 

* Изискването за носене на маски, без да има реална опасност за живота и здравето на хората (вж. Мотиви), е налагане на експеримент върху тяхното здраве. Известни са вече гъбични поражения по кожата, както и дихателни проблеми.

** Населението на Република България НЕ Е УВЕДОМЕНО, ЧЕ МУ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НАУЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ – ГЕННА ТЕРАПИЯ, а не действителна ваксинация. (вж. Мотиви)  

*** Заповедите на министъра на здравеопазването в България са подзаконови актове и като такива, влизат в противоречие с нормативните актове, цитирани по-горе; заповедите не са обнародвани в ДВ. Освен това, тези заповеди не са основани на действително съществуваща пандемия (вж. Мотиви)

 

 

Зачестяват случаите за изнудване от страна на работодатели към работници/служители да се ваксинират или ще бъдат уволнявани. В този случай се пренебрегват:

-        Резолюция 2361 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, от 27.01.2021 г.

„7.3.1 Да се гарантира, че гражданите са информирани, че ваксинацията НЕ Е задължителна и никой не е подложен на политически, социален или друг натиск да се ваксинира, ако не желае сам да го направи                                                                                         7.3.2. Да гарантира, че никой не е дискриминиран за това, че не е бил ваксиниран поради възможни рискове за здравето или поради нежелание да се ваксинира“ 

-        Цитираните, вече, Конституция на Република България, Закон, Конвенция, Харта

Писма с истината за лъжата са изпратени и до:

Министъра на МВР – вх. ном. 489700-845/24.02.21 г

Министъра на образованието и науката – вх. ном. 18-112/24.02.21

Министър-председателя Бойко Борисов -  418/21 (или 31- не се чете добре) / 24.02.21

Директора на СДВР – вх. ном. 513000-10817/24.02.21

Парламентарна група на ГЕРБ – вх. ном. ПГ- 139-00-10/26.02.21

Парламентарна група на БСП – вх. ном. БСП-314/26.02.21

Парламентарна група на ДПС – вх. ном. ПГ-139–00-11/26.02.21

Парламентарна група на „Обединени патриоти“ – вх. ном. ПГ-139-00-9/26.02.21

КНСБ – вх.ном.Ц-03-2545/15.03.21

КТ „ПОДКРЕПА“ – вх. ном. 0027/15.03.21

Комисия за защита на потребителите – по електронен път

 

ВСИЧКИ ЗНАЯТ! БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ СА ПОСТАВЕНИ В УСЛОВИЯТА НА МАСОВ СВЕТОВЕН ЕКСПЕРИМЕНТ, ЗАСТРАШАВАЩ ЖИВОТА, ЗДРАВЕТО, РАЗВИТИЕТО НА ВСЕКИ ЧОВЕК!

 

Уважаеми г-н Пенчев, г-н Терзийски, г-жа Иванова,

Обръщаме се към Вас да преразгледате участието си в тази световна манипулация. Подготвя се нов Нюрнбергски процес. На 20.03.2021 г. се проведе СВЕТОВЕН ПОХОД НА СВОБОДАТА, в който участие взе и България. Народите се вдигат масово, защото истината не е пандемия, а ПЛАНдемия.

(в „Приложения“ към писмото, след изложените МОТИВИ, сме посочили източници)

МОТИВИ от Национален сбор за съпротива „Свети Георги Победоносец“ за искане РЗИ – гр. София да преустанови съучастието си в грубите нарушения на Конституцията, както  и репресиите върху свободните български предприемачи и граждани, неприемащи „мерките“ (с основание). 

1.     Искания по ЗДОИ до здравния министър, с вх.№ 93-00-34/10.02.2021 г. и вх.№ 93-00-55/01.03.2021 г. От отговорите на министерството става ясно, че то не разполага с: научни доказателства за съществуването на SARS-CoV-2, изолирането му в чист вид; Изследване и разграничаване на отделните щамове; мерки, които са взети за  дискриминиране между SARS-CoV-2 и близкородствени вируси от същата група; Не разполага с доклади от български вирусолози, съдържащи научни изследвания, свързани с въпросния щам и др. въпроси.

2.     Искане по ЗДОИ вх.№ 03.07-21/23.02.2021 г. до Министерски съвет за предоставяне стенограма от проведеното извънредно заседание на МС на 12.03.2020 г. От отговора е видно, че проектът за решение за въвеждане на извънредно положение не е мотивиран по никакъв начин и не е подложен на гласуване от членовете на МС, за да се предложи на НС обявяване на извънредно положение.

3.     В Ирландия граждански организации също са изискали по ЗДОИ доказателства за съществуването на вируса и че някога е бил изолиран в лаборатория (т.е. има ли изолат на вирус).  Официалният отговор на тяхното министерство на здравеопазване-то е, че „Вирус на  COVID-19 не съществува“. (ако се следват научните стандарти, вирусът трябва да бъде изолиран в лаборатория, чрез материал от болен) 

4.     Канадските служители в областта на общественото здраве нямат  данни за изолиране на пречистен SARS-COV-2, където и да е по света.  Университетът в Торонто, McMaster University, Sunnybrook HSC & Mount Sinai Hospital нямат записи за изолиране на вируса " COVID-19. Международният център за ваксини към Университета в Саскачеван - Няма данни за изолиране на вируса, причиняващ  COVID-19.

5.     Кари Мълис, изобретателят на PCR теста, удостоен през 1993 г. с Нобелова награда за химия, казва в много интервюта: PCR не може да каже (определи) болен ли сте или не. Интерпретацията на резултата можете да направите неправилно. Със  PCR, ако искате, вие може да намерите абсолютно всичко, което искате във всеки човек...“ . А малко преди смъртта си на 07.08.2019 г., заявява в интервю за „Ню Йорк таймс“, че PCR тестът не може да открива коронавируси    

6.      Проф. Дейвид Мартин (с докторска степен от Университета на Вирджиния): „COVID 19 не е болест... официалните цифри, които всяка сутрин засичаме на нашите компютърни екрани и по телевизията, тези цифри умишлено лъжат. Те умишлено лъжат от самото начало. Вирусната инфекция не е документирана при повечето от така наречените „случаи“... Проблемът е, че в случая с ваксините на Модерна и Пфайзър това не е ваксина. Това е генна терапия... Това не само не ви предпазва от разболяване, а кара тялото ви да произвежда това, от което се разболявате... Това няма да ви попречи да се разболеете. Всъщност, напротив, ще ви разболява много по-често от самия вирус...“ 

7.     Че „ваксините“ НЕ СА ВАКСИНИ, А ГЕННА ПРОМЯНА В ДНК на хората (за което до момента никой не предупреди гражданите на България и не поиска тяхното съгласие да бъдат опитни животни!!!), го потвърди публично и Главен асистент д-р Борис Киров, биоинженер в лаборатория „БИОИНФОТЕХ“ в предаване „Питай БНТ“, от 25.02.2021 г.: „...„ваксините“ са генна терапия...и тя ще бъде основен експеримент.... експеримент, който ще ни покаже дали ще можем да вървим в посока в скоро време да променяме човешки гени...ваксината вкарва външен генетичен материал по много лесен начин в голямо количество наши клетки, което е един смел експеримент...“ 

8.      Доктор Симон Голд  обяснява публично , че „...ваксините на АстраЗенека, Пфайзер, Модрна , Джонсън и Джонсън, са експериментални биологични агенти, а не ваксини. Те НЕ са одобрени като ваксини, а одобрени в етап на изследване. Това е експериментален етап. Това е съвсем нова технология на пазара, нещо, което до сега не е било използвано“. 

9.     Д-р Стоян Алексов, председател на Българската асоциация по патология и като такъв, участвал в проведен уебинар „18th Europеan Pathology and Medicine Congress” – april 29-30,2020, където e обсъждaнa коронавирусната инфекция, в едно от свои видеоинтервюта след събитието казва: най-важният извод, който беше направен от всички патолози в Европа, е че направените аутопсии в Германия, Италия, Испания, Франция и Швейцария не потвърждават, че този вирус е смъртоносен... Няма починал от коронавирус. Коронавирусната инфекция в Италия е довела до толкова смъртни случаи при възрастни хора, благодарение на това, че те са били ваксинирани с ваксина за Н1N1, която всъщност смъква имунитета...Абсолютно манипулативно представяне на информацията, нищо общо с реалността...“

.... За да кажем, че човек е починал от коронавирус трябва да установим възпалителна реакция, довела до смъртта, без да има други несъвместими с живота заболявания. Такива случаи няма. Няма специфични патоморфологични белези на пораженията от коронавируса върху човешките тъкани. Няма никаква разлика на аутопсия между починал с коронавирус и такъв починал от сезонна вирусна инфекция. Нямаме моноклонално антитяло, с което да маркираме и да различим картината от тази на други вирусни инфекции. За разлика от грипа коронавирусът не води до смърт. През януари починаха млади хора от грип...“

 

10.  ОТНОСНО ВАКСИНИТЕ

А) след обстойно търсене на действителна информация (което е задължение на МЗ и министъра на здравеопазването и всички здравни власти и лекари), относно безопасността на ваксината, не само на Астра-Зенека, но и на останалите производители на „ваксини“ срещу covid-19, установихме фрапиращи цифри за тахикардии, лимфаденопатии, нарушения на кръвта, сърдечни нарушения, летаргия, слухови нарушения, вертиго и др. (вж. Приложения)

На 27.08.2020 г. световните агенции съобщиха, че „АстраЗенека“ не носи отговорност за странични ефекти от ваксината си и няма да изплаща обезщетения при потенциални съдебни рискове, като този текст е неразделна част от споразумението между ЕС и производителя. Според това споразумение, при евентуални странични ефекти, цялата финансова отговорност пада върху правителствата на отделните страни. С други думи, политиците трябва да решат дали това, което маркетинг отделът на производителя обещава, наистина е вярно и дали смятат, че ваксината е ефективна и БЕЗОПАСНА. Което ни насочва към факта за грубо нарушение от страна на Министерство на здравеопазването на Закона за защита на потребителите.

Б) според Кратка характеристика на продукта на АстраЗенека“, е видно, че в организма на хората се вкарват: Аденовирус от шимпанзе, Генетично модифицирани човешки ембрионални бъбречни 293 клетки чрез рекомбинантна ДНК технология; Генетично модифицирани организми (ГМО). (вж.Приложения)  „Генетично модифициран“ означава ГЕННО ИЗРОДЕН!!!

11.  Така наречената пандемия е ПЛАНУВАН СЦЕНАРИЙ.

А) Scenarios for the Future of Technology and International Development“, Маy 2010 Това е Доклад на Фондация „Рокфелер“ и „Глобална бизнес мрежа“. В него са представени ЧЕТИРИ СЦЕНАРИЯ за развитието на човечеството, като първият е озаглавен „Стъпка „Заключване“ и представлява разказ за ПАНДЕМИЯ, с всичките подробности, на които станахме свидетели през 2020 г. и това, което се разиграва в момента.

Б) На 18.10.2019 г. в Ню Йорк, в Центъра за здравна сигурност „Джон Хопкинс“, се проведе „Събитие 201“,  под ръководството на Ерик Тонер, доктор по медицина. “Събитие 201″ симулира огнище на нов зоонотичен коронавирус, предаван от прилепи на прасета и впоследствие и на хора. В тази генерална репетиция за последващата „пандемия“, се представя, че за 18 месеца смъртта достига 65 милиона от населението на Земята. Пандемията продължава да се разпространява, докато не бъде открита ефективна ваксина или докато 80-90% от световното население не придобие собствен имунитет. От този момент нататък, е предвидено инфекцията да се проявява като ендемично детско заболяване.   И което е още по-интересно, само  месец/два след „СЪБИТИЕ 201“ „пандемията“ стартира в Китай, както е било указано и в цитирания вече „Доклад“.

Уважаеми г-н Пенчев, г-н Терзийски, г-жа Иванова,

Като знаете вече истината и фактите, както и правата Ви на основание Конституция на Република България -  Чл. 5. (1) ,(2), (4), (5);  Чл. 1 (2), (3),  като орган в държавата, имате пълното право да изиска от управляващите и от МЗ преразглеждане мотивите за наложените всички ограничения, както и изискване за отпадането им. От момента на запознаване с нашето писмо, Вие вече сте уведомени за ИСТИНАТА, относно лъжата за така наречената „пандемия“ и за факта, че управляващите в България нарушават всички права на всички граждани в Република България.

П.П.: На 17.02.2021 г. започна подготовката на Втори Нюрнбергски съд (което ще засегне и България), със създаването на „групов иск“ под егидата на хиляди адвокати от цял ​​свят,  подкрепящи германско-американския адвокат Райнер Фюелмих, който преследва виновните за скандала Covid -19,  манипулирани от форума в Давос. „Изслушванията на сто международно известни учени, лекари, икономисти и юристи, които Берлинската анкетна комисия от 07.10.2020 г. проведе по случая Covid-19, междувременно установиха, че Covid- 19 никога не е бил здравословен проблем, а е по-скоро въпрос за конкретизиране на власт - нелегитимна, защото е получена по престъпни методи - на корумпираната „клика на Давос“, прехвърляйки богатството на хората на членовете на кликата в Давос, унищожавайки, наред с други неща, малките и по-специално средните предприятия. Платформи като Amazon, Google, Uber и т.н. По този начин те биха могли да присвоят своя пазарен дял и своето богатство ” - Ven Mak.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА „ПРИЛОЖЕНИЯ“:

1.     Искане по ЗДОИ вх. № 93-00-34/10.02.2021 г. до министъра за здравеопазването на Република България /копие/ и Отговор /копие/

2.     Искане по ЗДОИ вх. № 93-00-55/01.03.2021 г. до министъра за здравеопазването на Република България /копие/ и Отговор /копие/

3.     Искане по ЗДОИ вх. № 03.07-21/23.02.2021 г. до Министерски съвет на Република България /копие / и Отговор – Стенограма /копие/, Протокол № 12 /копие/

4.     Дъблин, пред офиса на Главният държавен здравен инспектор д-р Тони Холохан  /видео материал/ - https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100001891336923&attachment_id=267695614892742&message_id=mid.%24cAAAACJHJbVR-WGE1Hl4JxuAM18_N

5.     Кари Мълис –видео материал - https://www.youtube.com/watch?v=z_FExIdgki8

6.     Проф. Дейвид Мартин, Университет във Виржиния – „Това е генна терапия, а не ваксина“  https://thebulgariantimes.com/Това-е-генна-терапия-а-не-ваксина-СОvid/?fbclid=IwAR0rLrEXiAem2K-5ztpYv44v7-7VpAKQEgDCHG1HYXEjw8czLVStys43P48

7.     Главен асистент д-р Борис Киров, биоинженер в лаборатория „БИОИНФОТЕХ“ в предаване „Питай БНТ“ – видео материал  https://bnt.bg/news/chipiraneto-na-hora-vazmozhno-li-e-tova-ili-e-konspirativna-teoriya-mogat-li-da-ni-sledyat-podslushvat-i-manipulirat-i-koi-bi-v291222-292541news.html  

8.     Доктор Симон Голд – видео материал https://www.youtube.com/watch?v=PiIFsNxPCOQ 

9.     Д-р Стоян Алексов, патоанатом -  https://bpa-pathology.com/horata-umirat-s-a-ne-ot-koronavirus/  

10.  Анализи на ваксините срещу COVID-19 (документите са от порядъка на повече от 50 страници). Извадките на хартиен носител са към дата 08.03.2021 г.                                                                                                                                         AstraZeneca - COVID-19_AstraZeneca_Vaccine_Analysis_Print.pdf (publishing.service.gov.uk)

Pfizer- BioNTech -https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/968413/COVID-19_mRNA_Pfizer-_BioNTech_Vaccine_Analysis_Print__2_.pdf

COVID-19_mRNA_Pfizer-_BioNTech_Vaccine_Analysis_Print__2_.pdf (publishing.service.gov.uk)

11. Кратка характеристика на продукта на “ AstraZeneca”  / копие от документа/ и линк

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/02/02/anx_150842_bg.pdf?fbclid=IwAR1R97DGLQrSK4nmGFZcd1GQGyJ6PG8otw1alFkNKQMWdv6I-GVQa-Z5oB8

12. Доклад Scenarios for the Future of Technology and International Development“, Маy 2010 - https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf?fbclid=IwAR0e7rtszfYRgBfh-vvWRobn_QeXOySD9Y-6nY-AcC_cFuoK-WZu_LcSFWg 

13. We ran a massive viral pandemic simulation.” видео материал https://www.youtube.com/watch?v=0-FQbhkWYuY&feature=emb_title

Изтегли писмото като PDF. 

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“

https://blogopisezhrabur.blogspot.com/p/blog-page_6.html

https://www.facebook.com/groups/nsssgp/

nss_sveti_georgi_pobedonosets@abv.bg

https://www.facebook.com/NSSSGP"Йон компютърс" - Монтана

"Йон компютърс" - Монтана
Компютърен магазин и сервиз

Последни новини

powered by Surfing Waves