Важни писания

петък, 30 септември 2022 г.

Пореден сигнал до прокуратурата - този път за тестовете

Писахме вече за вредния етилен оксид в тестовете. Но ето, че вече достойните и смели българи се задействаха. Пореден сигнал до прокуратурата в допълнение към преписка 10729/2022.

ДО

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

отн. пр.пр. 10729/2022

МОЛБА-СИГНАЛ

от Н. С.

ЕГН хххххххххххххх

адрес: хххххххххххххххххх


 

УВАЖАЕМИ ПРОКУРОРИ,

Желая да се присъединя към преписка 10729/2022 по описа на Софийска градска прокуратура за наказателно преследване на виновните лица за създаването на смут и паника сред българското население (чл. 108 а врз. 326 ал.1 НК), а именно Костадин Ангелов, Стойчо Кацаров и Ангел Кунчев по повод на натрапения от тях чрез медиите смут и страх,  тъй като съм лично засегната от сигналите за тревога, изнесени по медиите от гореизброените лица и от лицата Бойко Методиев Борисов и Венцислав Методиев Мутафчийски, а именно думите „Няма да ни стигнат черните чували за да събираме труповете“ и „Яко ще измрете! Ти да видиш!“, казани в национален ефир, както и постоянните съобщения за „заразени и умрели“, изнасяни от НОЩ, Радка Аргирова, Костадин Ангелов и Ангел Кунчев. Възприемам тези думи, казани по медиите, за сигнал за създаване на смут и тревога сред населението. Аз се почувствах стресирана и шокирана за моя живот и за живота на децата и родителите ми и все още изпитвам страх и недоверие в медиите и в българските институции (МЗ и РИОЗ), поради системното създаване на паника сред населението за заплаха от „вирус“, който все още никъде не е изолиран и не покрива постулатите на Кох. Медицински и научен факт е че все още никъде не е публикувана диференциална диагноза между предполагаемото „вирусно заболяване ковид“ и нано-токсикозата (берилиоза, химически пневмонит J60-J90 МКБ 10). В своите научни публикации Антониета Гати и Стефан Ланка защитават тезата, че се касае за нано-токсикоза, а не за „вирус“. Считам, че докато не бъде доказана по безспорен начин вирусната етиология на така нареченото „заболяване ковид“, е некоректно да се внушава на населението, че има „заразени и умрели“ от вирус.

В този смисъл настоявам Прокуратурата да назначи експертиза за доказване по безспорен начин че предполагаемият причинител на ковид е действително вирус, а не друг причинител/агент, например нано-частица или прион. Доколкото аз мога да преценя всички картинки, излъчвани по медиите, на едно червено топче с жълти иглички, набедено за „вирус“, са компютърно генерирани илюстрации, така наречените CGIs, а не автентични снимки от електронен микроскоп.

Настоявам Прокуратурата да изследва дали гореизброените лица, които са подавали сигнали по медиите, че има „умрели и заразени от вирус“ действително са разполагали с безспорни данни, че се касае за вирус, а не за някаква друга частица/причинител.

На 22.09.2022 във Виена, Австрия беше проведена пресконференция, на която се докладваха резултати от експертизи, направени на антигенните тестове. Резултатите показват че във всички антигенни тестове за ковид се съдържат нано-частици, които са класифицирани като Клас А биотоксични материали, етилен оксид и други вещества, които увреждат ДНК и са цитотоксични. Резултатите от изследванията могат да бъдат намерени на: www.tetsfrei-gesund.at.

Настоявам Прокуратурата да назначи експертиза дали в антигенните тестове се съдържат нано-частици, за какво служат тези нано-частици, съществува ли технология за „хакване“ на ДНК с нано-частици, събира ли се информация за био-данните на тестваните, къде се съхранява тази високочувствителна информация и коя институция разполага с тези данни. На горецитираната конференция бяха докладвани данни, че в тестовете за ковид се съдържат потенциално опасни вещества, които могат да увредят ДНК още с първата молекула. Тоест няма лимит в увреждащия ефект на тестовете, цитирам:

„In fact, in the tests there are solvents composed of potentially deadly toxins due to chemical requirements. These are contact toxins that can get into the human body in every conceivable way and accumulate there. The toxicologist Prof. Hockertz pointed out that damage to the DNA is possible from the very first molecule. There is therefore no lower limit for a harmful effect.“

Превод: „Всъщност в тестовете се съдържат разтворители, съставени от потенциално смъртоносни токсини, порави химическите изисквания. Това са контактни токсини, които могат да попаднат в човешкото тяло и да се натрупат. Токсикологът проф. Хокерц твърди, че още първата попаднала в тялото молекула може да доведе до увреждания на ДНК.Тоест няма долна граница на увреждащия ефект.“

Като се вземе предвид горното твърдение,  моля да извършите проверка дали всеки гражданин, подлагайки се на тестовете за ковид, разпространени в медицинската мрежа в България, използвани от всички държавни учреждения в т.ч. болници, МЗ и РЗИ и разпространявани за продажба в търговската мрежа – аптеки и други фармацевтични предприятия, е бил подлаган на риск от увреждане на здравето – в този смисъл дали не са налице данни за престъпление от общ характер по тероризъм, опит за телесна повреда (умишлен или по непредпазливост).

Моля в хода на преписка 10729/2022 отново да бъдат свалени сведения от лицата Атанас Мангъров и Георги Тодоров, които по медиите настояваха (активно препоръчваха) гражданите да се подлагат на „тестове за ковид“, с цел да се изясни дали Мангъров и Тодоров са били наясно, че в тестовете за ковид се съдържат потенциално опасни вещества, в т.ч. и нано-частици.

В този смисъл, следва да се установи дали упоменатите по-горе лица -  Бойко Методиев Борисов и Венцислав Методиев Мутафчийски, Радка Аргирова, Костадин Ангелов и Ангел Кунчев са имали данни за токсичните вещества в тестовете и умишлено са принуждавали различните институции да ги използват или не са били известени за тези токсични вещества и се касае за престъпление по непредпазливост.

Прилагам видео с конференцията на електронен носител – флаш драйв. Запис на Конференцията може да се намери на линк:

https://www.youtube.com/watch?v=Jteqn8FqKWE&t=3247s
(има функция за автоматично генериране на български субтитри, но Прокуратурата следва да назначи професионален превод на български)

Като допълнение към преписка 10729/2022 моля за следното:

1. Настоявам прокуратурата да назначи експертиза със задача да се установи дали причинителят на ковид е действително „вирус“ или се касае за нано-токсикоза (високи нива на нано-частици в организма) или заболяването се причинява от друг агент.

2. Настоявам Прокуратурата да установи дали в тестовете за ковид се съдържа етилен оксид и нано-частици и какви са въздействията на тези вещества върху човешкия организъм.

3. Ако се установи, че в тестовете за ковид действително се съдържат нано-частици, както се твърди в докладите на конференцията от 22.09.2022 (виж приложение), настоявам Прокуратурата да изследва дали молекулата на човешката ДНК има свойството да завихря тези нано-частици около себе си и дали е възможно по този начин да се внасят изменения в молекулата на ДНК и за какви изменения става въпрос.

4. Моля в хода на преписка 10729/2022 по описа на СГП отново да бъдат свалени сведения от лицата Атанас Мангъров, Георги Тодоров и др., дали сведения по преписка № 1104/2021 по описа на Районна прокуратура Пловдив, които по медиите настояваха (активно препоръчваха) гражданите да се подлагат на „тестове за ковид“, с цел да се изясни дали Мангъров и Тодоров са били наясно, че в тестовете за ковид се съдържат потенциално опасни нано-частици.

5.  Моля в хода на пр.пр. 10729/22 Прокуратурата да изследва дали следните държавни структури МЗ, НЦЗПБ, ИАЛ, НЗОК, НСИ, БАП преди да разрешат да бъдат прилагани тестовете за ковид са провели необходимите изследвания дали в тестовете се съдържа етилен оксид, натриев ацид, метилизоазотазолин тритон, флуор, луцеферин и нано-частици.


Приложения - спрямо текста.

 

29.09.2022                                                                       ...................................


.


Бележка на редакцията
Даваме и едно кратко видео по въпроса с превод с български субтитри от пресконференция на австрийските изследователи. Вижте го.По темата за прокурорските преписки срещу ПЛАНдемията


НАПОМНЯМЕ И ДРУГИТЕ ВОДЕНИ В МОМЕНТА БИТКИ:

 • Беше внесена подписка в Народното събрание с 30 000 подписа на смели българи, които искат България да напусне престъпната организация СЗО.
 • Една храбра софиянка води дело в Комисията за Защита от Дискриминация против престъпната заповед за въвеждане на зелени сертификати срещу директорката на Испанската Гимназия в София.
 • Делото заведено от Автономната Работническа Конфедерация против "Зелените сертификати“ ще се гледа на 14 октомври 2022 г.Включете се и вие в битката! Сега е времето да унищожим със силата на правосъдието психопатите, които вече две години провеждат геноцид над българския народ,  по заповеди на чужди кукловоди!И "тестовете" са вредни и опасни

В Тестовете за ковид (а не във ваксините!) се съдържа вещество тритон х 100, което изменя ДНК. Това е най-голямата манипулация в човешката история. Ваксините бяха пре-експонирани за да може хората да се подлъжат, че тестовете са безопасни. И да се подлагат на тестове, за да избегнат подлагането на ваксини.

Сега се оказа, че именно в тестовете за ковид се съдържат вещества, които изменят молекулата на ДНК. Дори само една молекула от това токсично вещество може да бъде гено-токсична.

На 22.09.2022 в Австрия се проведе конференция, на която се докладваха резултатите от експертизите какви вещества се съдържат в тестовете за ковид. (НЕ ВЪВ ВАКСИНИТЕ, А В ТЕСТОВЕТЕ!!!)
От анализите става ясно, че дори само една молекула от това токсично вещество може да увреди ДНК.
Австрийското правителство се опита да заглуши резултатите от експертизите и да изтрие информацията от медиите.
На сайта https://www.testfrei-gesund.at/, на който са публикувани резултатите от експертизите на тестовете за ковид, проведени в Австрия, а именно:
Резултатите от изследванията на проф . Prof. Hockertz доказват че в тестовете се съдържат НАНО-ЧАСТИЦИ, увреждащи човешката ДНК и токсичното вещество: 
 Alpha-(4-(1,1,3,3‑Tetramethylbutyl)phenyl)-omegahydroxypoly (oxy‑1,2‑ethanediyl) CAS-Nummer: 9002–93‑1 / 9036–19‑5, Besonders besorgniserregend nach REACH, Artikel 59, наречено за краткост Triton X‑100
Превод на немския текст на английски: 

„In fact, in the tests there are solvents composed of potentially deadly toxins due to chemical requirements. These are contact toxins that can get into the human body in every conceivable way and accumulate there. The toxicologist Prof. Hockertz pointed out that damage to the DNA is possible from the very first molecule. There is therefore no lower limit for a harmful effect.“ 

Превод на английския текст на български: „Всъщност в тестовете се съдържат разтворители, съставени от потенциално смъртоносни токсини, поради химическите изисквания. Това са контактни токсини, които могат да попаднат в човешкото тяло и да се натрупат. Токсикологът проф. Хокерц доказва, че още първата попаднала в тялото молекула може да доведе до увреждания на ДНК. Тоест няма долна граница на увреждащия ефект.“ 

Прокуратурата трябва незабавно да се самосезира и да назначи експертизи дали действително съдържащите се в тестовете за ковид вещества увреждат ДНК на човека.
Прокуратурата ТРЯБВА да установи КОИ от българските "политици", "вирусолози" и "лекари", които непрестанно се изказваха по медиите и манипулираха българите да си "правят тестове, за да се установи кой бил прекарал вируса", са били наясно, че в тестовете за ковид се съдържат генно-токсични вещества (вещества, които изменят молекулата на ДНК). Ако си спомняте по време на пландемията Мангъров, Кацаров, Тодоров, Борисов, Кантарджиев ежедневно казваха по медиите, че всеки българин трябва да се "тества" за да се определи дали сме били достигнали "стадния имунитет". 
На всички ГОРЕИЗБРОЕНИ ЛИЦА сме им изратили документи, че именно с тестовете се краде ДНК. Прокуратурата трябва да разпита  Борисов, Мутафчийски, Ангелов, Кацаров, Мангъров, Тодоров и да се установи дали са знаели че в тестовете се съдържат вещества, които увреждат ДНК или се касае за престъпление по непредпазливост.

Илиян Н.


Бележка на редакцията


Тук публикуваме на резервен сървър и оригиналното видео от конференцията, което се оказа най-изтриваното видео в света в днешно време. 
Явно австрийското правителство и кукловодите му са в паника, че истината излиза наяве. За съжаление е на немски и публикуването му го правим за да помогнем на нашите братя в Австрия да го гледат, без да се притесняват, че правителството ще го изтрие. В това отношение България още е островче на свободата.


четвъртък, 29 септември 2022 г.

Още два сигнала в прокуратурата

На 27.9.2022 г. по време на откритото телевизионно студио пред Съдебна палата - София, проведено по повод прокурорската преписка № 10729/2022, нашият съратник Момчил Павлов подаде допълнителни документи и доказателства към преписката. Както той пише в сайта си:

"На 27/09/2022 в Софийска Градска Прокуратура бе предадена информацията за неизвестните Bluetooth устройства като допълнително приложение към прокурорска преписка 10729/22. По преписката се търси наказателна отговорност срещу длъжностните лица, отговорни за обявяването на пандемична ситуация в страната и представянето на експериментални течности пред населението като ваксини. По преписката вече е установено от разследващия прокурор, че длъжностните лица: 

 • съзнателно са създали смут и страх в населението  с цел да наложат незаконни административни ограничения и да принудят хората към ваксинация;
 • съзнателно са подложили гражданите на медицински експерименти без знанието и съгласието на участниците;
 • ограничили са възможността за придвижване на гражданите без основателна причина;
 • съзнателно са сключили неизгодни сделки за закупуване на материали.
 • Настоящия документ бе представен като допълнителна информация даваща по-пълна картина за същността и идеята зад тези инжекции, незаконно представяни пред обществеността като ваксини.

Документът може да бъде видян ТУК.

Пълната информация по преписка 10729/22 може да бъде видяна ТУК."

Момчил участваше и в пресконференцията проведена в БТА на 13.9.2022 г. и направи взривоопасни разкрития. Неслучайно видеото с неговото изказване е най-популярното от всички индивидуални видеа от пресконференцията и досега. Вижте го тук.


Следете за новини на неговия специализиран по темата сайт тук.

Другият сигнал е подаден от варненец. Ето факсимилето тук. 
Изобщо будните българи засега се оказаха в София и Варна. Продължаваме битката  до победа! По този повод да напомним отново:

Междувременно, е създаден Телеграм канал, с името "Прокурорска преписка", за всички онези, които са се включили или тепърва ще се включат към преписката, подавайки сигнал до прокуратурата. Ето описанието му:

"Групата е за документи, видеа и материали, свързани с прокурорската преписка или разширяващи я. Ще бъдат изтривани публикации, не по темата, както и дискусии. Който е внесъл допълнителни документи в СГП, да ги публикува тук. Разпространявайте."

Създателите му канят всеки, който иска да следи развитието по преписката, да се присъедини и да чете, но да публикуват само онези хора, които са се включили вече в преписката и да поставят там сигналите и документите си. Тоест, групата не е поредната говорилня в Телеграм, а място за делова работа.

Даваме и постановлението на прокурор Божидар Елкин от Районна прокуратура - Пловдив в оригинал за незапознатите. Оттук можете да изтеглите документа в  PDF формат, или да го прочетете в прозореца отдолу.

Този прокурор, ни връща доверието в институцията и се надяваме един ден да го видим, като главен прокурор на държавата. По-подробно сме писали за него в статията "Прокурор, който си върши честно работата".


По темата за прокурорските преписки срещу ПЛАНдемията

НАПОМНЯМЕ И ДРУГИТЕ ВОДЕНИ В МОМЕНТА БИТКИ:

 • Беше внесена подписка в Народното събрание с 30 000 подписа на смели българи, които искат България да напусне престъпната организация СЗО.
 • Една храбра софиянка води дело в Комисията за Защита от Дискриминация против престъпната заповед за въвеждане на зелени сертификати срещу директорката на Испанската Гимназия в София.
 • Делото заведено от Автономната Работническа Конфедерация против "Зелените сертификати“ ще се гледа на 14 октомври 2022 г.Включете се и вие в битката! Сега е времето да унищожим със силата на правосъдието психопатите, които вече две години провеждат геноцид над българския народ,  по заповеди на чужди кукловоди!


Прокурорската преписка № 10729/2022 - в открито телевизионно студио пред Съдебната палата на 27.9.2022 г.

На 27 септември 2022 г. активистите от двете граждански организации започнали със сигналите си прокурорската преписка  10729/2022 и две подкрепящи ги партии - БНО и "Истината и само Истината" проведоха открито телевизионно студио по темата пред Съдебната палата в София. Както обикновено става при такива важни мероприятия и събития, в началото заваля проливен дъжд, но участниците, както винаги продължиха и скоро слънцето изгря. И най-черната буря предизвикана от слугите на мрака, изчезва под напора на смелостта и волята на борците за свобода, подкрепяни от силите на светлината. Даваме видеото от събитието.

Междувременно, е създаден Телеграм канал, с името "Прокурорска преписка", за всички онези, които са се включили или тепърва ще се включат към преписката, подавайки сигнал до прокуратурата. Ето описанието му:

"Групата е за документи, видеа и материали, свързани с прокурорската преписка или разширяващи я. Ще бъдат изтривани публикации, не по темата, както и дискусии. Който е внесъл допълнителни документи в СГП, да ги публикува тук. Разпространявайте."

Създателите му канят всеки, който иска да следи развитието по преписката, да се присъедини и да чете, но да публикуват само онези хора, които са се включили вече в преписката и да поставят там сигналите и документите си. Тоест, групата не е поредната говорилня в Телеграм, а място за делова работа.

Даваме и постановлението на прокурор Божидар Елкин от Районна прокуратура - Пловдив в оригинал за незапознатите. Оттук можете да изтеглите документа в  PDF формат, или да го прочетете в прозореца отдолу.

Този прокурор, ни връща доверието в институцията и се надяваме един ден да го видим, като главен прокурор на държавата. По-подробно сме писали за него в статията "Прокурор, който си върши честно работата".


По темата за прокурорските преписки срещу ПЛАНдемията


НАПОМНЯМЕ И ДРУГИТЕ ВОДЕНИ В МОМЕНТА БИТКИ:

 • Беше внесена подписка в Народното събрание с 30 000 подписа на смели българи, които искат България да напусне престъпната организация СЗО.
 • Една храбра софиянка води дело в Комисията за Защита от Дискриминация против престъпната заповед за въвеждане на зелени сертификати срещу директорката на Испанската Гимназия в София.
 • Делото заведено от Автономната Работническа Конфедерация против "Зелените сертификати“ ще се гледа на 14 октомври 2022 г.Включете се и вие в битката! Сега е времето да унищожим със силата на правосъдието психопатите, които вече две години провеждат геноцид над българския народ,  по заповеди на чужди кукловоди!

сряда, 28 септември 2022 г.

Защо трябва да се гласува за партия БНО с № 3?

Защото хората в техните избирателни листи са най-искрените, смели и последователни борци срещу глобалисткия заговор  - ПЛАНдемия,  и плановете им за "великото зануляване", и техния нов световен ред. Ето някои от тези хора - кандидати за народни представители. Боян Панайотов разкрива, какво представляват "ваксините".

Боян: "Защо е важно да се гласува за партия БНО?"Боян Панайотов на конференцията в БТА проведена на 20 септември 2022 г.


Боян на прескоференцията, проведена в БТА на 13.9.2022 г.


Огнян Симеонов на конференцията в БТА на 20.9.2022 г.

Огнян на пресконференцията в БТА на 13.9.2022 г.

Методи Бъчваров на конференцията на 20.9.2022 г. в БТА.

Гласувайте за тези хора с № 3

партия БНО - Българско Национално Обединение.


петък, 23 септември 2022 г.

Технология за хакване на ДНК с наночастици и дигитален контрол

Молекулата на ДНК непрекъснато осцилира (вибрира) и при тези свои осцилации произвежда слаб електромагнитен сигнал, излъчва така наречените био-фотони (bio-photons). Този слаб екектромагнитен сигнал е специфичен за всеки отделен индивид, както са специфични пръстовите отпечатъци, затова се нарича DNA fingerprints.

При излъчването на ЕМ сигнал, молекулата на ДНК създава слабо магнитно поле около себе си. На този магнетизъм се дължи свойството на ДНК да завихря около себе си всички наночастици, които се намират в близост до ДНК. 
Ако в близост до ДНК има златни наночастици (AuNPs), ДНК си взаимодейства със златните наночастици
Ако в близост до ДНК се намират графенови наночастици, ДНК си взаимодейства с графеновите наночастици. (Фиг. 2)

На тази основа още преди 10 години е разработена технология, чрез която ДНК може да бъде хакната посредством наночастици. По този начин гражданите на дадена държава могат да бъдат контролирани дигитално чрез системата "Умен град". Ако чуждо правителство хакне ДНК на гражданите на дадена страна, това се смята за черен хакер (Black had hacker) защото чуждото правителство може да използва дигиталния контрол над гражданите с вражески цели; ако правителството на дадена държава събере ДНК пробите на своите граждани, то може да ги контролира дигитално с „добри цели“ и затова се нарича бял хакер (White had hacker). Преди 5 години Владимир Путин разбра, че американски фирми събират ДНК от руски граждани по цялата територия на Русия. Затова Путин подписа Указ за ДНК паспортизация на руските граждани – Указ 97 от 11.03.2019 и се създаде Комитет по нано-безопасност. Конституцията на Руската федерация беше изменена така, че РФ да стане едноличен собственик на ДНК данните на своите граждани, за да може да ги контролира дигитално.

В този смисъл, като се имат предвид новите нанотехнологии за хакване на ДНК с наночастици, събирането на ДНК с тестове уж за Ковид е въпрос на национална сигурност. От голямо значение за успеха на тази спец-операция е обикновените граждани да не научат за възможността да се взема ДНК с тестове за Ковид, защото ако научат за хакването на ДНК с наночастици може би ще откажат да бъдат дигитално контролирани.

Затова всички политици от така наречения „световен елит“ отказват да дават тестове за Ковид, за да не им крадат ДНК. На срещата в Москва Макрон отказа ПСР тест за да не му вземат ДНК за дигитален контрол, а Владимир Путин, когато ходи в чужбина си събира изпражненията, за да не може да се вземе ДНК от него по никакъв начин. Оказва се че Китай е откраднал ДНК на милиони американски граждани с китайски тестове за Ковид и сега в САЩ се води разследване.

В България също се изгради 5G мрежа и Суперкомпютър в Технопарк към системата за дигитален контрол над гражданите "Умен град" (Smart city). Както подчерта Кристалина Георгиева: “суперкомпютърът ще взаимодейства директно с гражданина“. Остава само да се съберат ДНК тестовете на всички 6 милиона българи (с тестове уж за Ковид). Био-данните на българите ще бъдат продадени на компании, които се занимават с управление на Big Data като Амазон и др. 

В деловодството на Стефан Янев е получено писмо-предложение за изграждане на национален център за наблюдение, контрол и управление, както и за регионална генетично-диагностиционна мрежа с координационен център по биобезопасност за осигуряване на националната био-сигурност в областта на ДНК/РНК технологиите.

Операцията по събиране на ДНК и дигитализация на българското общество може да бъде провалена, ако гражданите научат, че се краде ДНК с тестове за Ковид. Затова е впрегната цялата медийна и информационна машина, която да заблуждава обиконовените българи, че се тестват за „вирус“.

Всички български политици от статуквото и от така наречената „опозиция“ знаят за технологията за хаване на ДНК с наночастици. Умишлено нито „старите партии“, нито новите „спасители“ не казват тази истина на българския народ.


Илиян Недев


Огнян Симеонов на пресконференцията на 13.9.2022 в БТА

Продължаваме публикуването на отделните изказвания на участниците в пресконференцията и конференцията посветени на прокурорската преписка № 10729/2022 на Софийска Градска Прокуратура, които бяха проведени на 13 и 20 септември 2022 г. в БТА. Днес даваме видеозаписа на изказването на Огнян Симеонов заедно с препратки към цитираните от него документи.


 

Тук са дадени и цитираните от него във видеото доказателства, документи и материали:

Конференция, проведена  в РОЙТЛИНГЕН на 20.09.2021 с участието на патолози, вирусолози и имунолози ОТ ЦЯЛ СВЯТ 

2) Научна конференция посветена на аутопсиите на хора починали след «K19«вaкcини» (ВИДЕА ОЗВУЧЕНИ НА БЪЛГАРСКИ) ОБНОВЕНА – ВИДЕО   Болдзано, проведена на 10. 11. 2021

3) Всеки 9 от 10 смъртни случая от СОVID са вследствие от убийствата с експерименталните инжекционни течности чрез «синдром на придобита имунна недостатъчност» (ДОКЛАД) ОБНОВЕНА В доклад от 58 страници публикуван от правителството на Обединеното кралство, се потвърждава, че 90% ОТ СМЪРТНИТЕ СЛУЧАИ СА ПРИ НАПЪЛНО ВАКСИНИРАНИ. 

4)  Великобритания забрани вакcиниpaнeтo срещу «СОVID» за деца 

5) 208 научни институции и лаборатории от целия свят потвърждават, че СОVID-19 наистина НЕ съществува! 

6) Международна група учени откриха, че дванадесет марки инжекции срещу Koвид съдържат хидрогел и редуциран графенов оксид! Проучените марки „вakcини“, които учените определят като оръжие, са:

7) Шокиращо: Европа официално отчита 691% (близо 7 пъти) увеличение на «внезапна смърт» сред децата, откакто Европейската медицинска агенция одобри експерименталните инжекционни течности за деца (ДОКЛАД) 

8)  Международна конференция: „Ефектът на «koвид вakcинитe» върху човешкия организъм“ (БЪЛГАРСКО ВИДЕО)  

9) Графенът в К-19 «ваксините» е само върхът на айсберга, има и други токсини! Д-р Робърт Янг:    и във видеото 

10) Графенов оксид има във ВСИЧКИТЕ ковид „ваксини“ (БЪЛГАРСКО ВИДЕО) 

11)  Над 7 800 лекари и учени обвиняват създателите на политиките за СОVID в „престъпления срещу човечеството“ – лично д-р Робърт Малоун, създателят на иРНК (mRNA) технологията за ваксини чете Декларацията на лекарите! (ВИДЕО)

12) Бомба в изслушване пред Сената на Тексас  Изпитанията на ковид „ваксините“ върху животни са били прекратени, защото… животните непрекъснато масово измирали

13) Д-р Алим – mRNA (иРНК) технологията може да убие ...    хората до 2 години!

14) Проф. Джон Бел: СОVID-19 ваксините ще стерилизират 70% от населението (ВИДЕО) 05.12.2020 Проф. Джон Бел: СОVID-19 ваксините ще стерилизират 70 ...

15) Боинг преустановява задължителната фaкcинaция 1700 % увеличение на смъртните случаи от «внезапна сърдечна недостатъчност» и «внезапна неочаквана смърт» при пилотите

16) Д-Р Чарлз Хоф: К19-ваксините ще убият повечето хора ... оради сърдечна недостатъчност и 62% вече имат микроскопични кръвни съсиреци (ВИДЕО-БГ СУБ) ОБНОВЕНА-ВИДЕО

17) Проф. д-р Сухарит Бхакди: Имунната система започва да атакува собствения си организъм и клетки, защото те са заразени с гени, които продуцират спайк протеините на контролавируса (ВИДЕО) ОБНОВЕНА-ВИДЕО

18)  Ваксините за Ковид-19 са оръжие за масово унищожение ...  Предупреждение на д-р Върнън Колман за света: Цялото човечество ще изчезне (ВИДЕО-БГ СУБ). 14.04.2021. ВИДЕО/ЛЮБОПИТНО.  

19) Проф. Долорес Кейхил – ваксинираните вече са законно ... GMO (Генетично Модифициран Организъм) ВИДЕО-БГ СУБ. Още едно нейно интервю с БГ аудио Калин: 15.09.2022 - Борбата за планетата Земя!

20) Вътрешен човек изобличи Пентагона, че укрива данни за осакатявания и смъртни случаи от „кoвид вaкcинитe“ (ВИДЕО)

21) Дублирано: Убиецът 5Г - Борбата за планетата Земя!

22) SАRS-С0V-2, или всъщност отравяне с графенов оксид? Графеновите наночастици, свързани с нервните клетки, могат да се контролират с честотите на 3,4 и 5G мрежите! Наночастиците с графенов оксид и ПЛАНдeмиятa (ВИДЕО) Интервю с Керън Кингстън, бивш служител на Pfizer (ВИДЕО) Анализ на фрази от Д-р Мариа Албарасин в списание Discovery Salud nº 251

23) иРНК (mRNA) fuсксинaтa под електронен микроскоп (ВИДЕО-БГ СУБ) ОБНОВЕНА                12 минутно видео под микроскоп показва страшната истина

24) Върховният съд на САЩ: Всички набодени с СОVID-19 ... Върховният съд на САЩ: Всички набодени с СОVID-19 експериментални инжекционни течности по света да се считат за патентовани. 

25) Аерозолни престъпления филм https://www.youtube.com/watch?v=CcdXU-Z8VrA

Има го с и БГ аудио    https://www.vbox7.com/play:69b22c9288

26) Затъмняването 2021 филм   Затъмненият» (ФИЛМ – БГ СУБ) пълнометражен ...

27) Падането на кабала филм «Падането на Кабала» | «The Fall of the Cabal» (ФИЛМ

«Падането на Кабала» | «The Fall of the Cabal» (ФИЛМ – СЪС СУБТИТРИ НА БЪЛГАРСКИ) ... Филмът е посветен на илюминатите, т.е., на кабала и кои са те

Продължението на Падането на Кабала – Част 21. 26.02.2022, Джанет Осебард и Синта Кутър. Линк към игралния списък (всичко заедно без текста).

Продължението на Падането на Кабала (субтитри) – Част ...

 `Черна статистика на част от убити лекари: 

Шокираща презентация на Д-р Андреас Ноак (23 ноември ...

На 26 ноември 2021г. доктор Андреас Ноак е убит. ... Доктор Andreas Noack е защитил дисертация на тема графен оксид  Три дни по-късно той е убит (ВИДЕО – БГ СУБ)

Президентът на Танзания Джон Магуфули бе убит на 17-ти Март 2021 година!

Д- р Зеленко е баща на 8 деца и Тръмп се лекува по негови протоколи с хидроксихлорохин беше убит 2022г.

Световноизвестният биолог и вирусолог,  Нобелов лауреат – проф. Люк Монтание, беше убит на 89-г преди мегаделото за пландемията.

Още един важен документ за технологии използвани в смъртоносните инжекции:

Обърнете внимание на този пасаж от документа например: 

"SIGMA+

Програмата SIGMA+ на DARPA разработва мрежови сензори за откриване на различни химически, биологични и взривни заплахи. Някои от тези изследвания са насочени към справяне с пандемията COVID-19. Като част от тази програма Институтът Battelle Memorial разработи уникална сигнатура за вируса SARS-CoV-2, използвайки своята Система за ефективна биоидентификация на ресурсите (REBS). Платформата REBS е предназначена за наблюдение на атмосферата за наличие на биологични бойни агенти и други патогени с помощта на техника, наречена Раманова спектроскопия. През последната година усилията бяха насочени към разработване на сигнатура за вируса, който причинява COVID-19. В момента тази сигнатура се оценява в няколко изпитвания, в които се използват системата REBS и по-новата система REBS+, които осигуряват редица подобрения в работата в сравнение с оригиналните системи REBS. Това включва намаляване на времето за вземане на проби от 30 минути на само няколко секунди. Програмата оценява и потенциалното използване на носими технологии за откриване на COVID-19 и други инфекциозни заболявания. Усилията, ръководени от RTI International и подкрепени от Garmin® International, Inc. включват редица проучвания за това дали носимите устройства могат да предоставят индикации за инфекция въз основа на имунния отговор на индивида. Едно такова проучване ще проследява здравето на моряци от Военноморските сили на САЩ, живеещи в тесни помещения на борда на кораб, чрез ново "приложение" за наблюдение на висококачествени данни от носими устройства. Приложението позволява непрекъснато събиране на данни в райони с ограничен или никакъв достъп до Wi-Fi или клетъчни мрежи. В допълнение към SIGMA+, новата възможност SenSARS Disruptioneering Opportunity има за цел да разработи високоефективни, дишащи въздуха сензори за патогени за SARS-CoV-2 и след това, насочени към използване в офиси, класни стаи и сгради. Усилията ще изследват нови високочувствителни и високоспецифични признаци за SARS-CoV-2 и ще използват тези признаци за създаване на прототипи на сензори с ниво на технологична готовност 4."

Всъщност, това си е технология за проследяване и контрол на хора инжектирани с графенов оксид.


Бележка на редакцията:

Към списъка на убитите поради отказите им да съучастват в световния заговор ПЛАНдемия можем да причислим не само покойния президент на Танзания - Джон Магуфули. Той още през 2020 г., в официално видеообръщение към нацията каза, че е разпоредил да се направят експериментални изследвания - уловки, на проби от папая, дива коза и дори мазут, представени за проби от измислени хора, в сертифицирани лаборатории и тези "ПСР тестове са дали положителни резултати за заразяване с коронавирус". След това той отказа да купува тестове за ковид изобщо. Видеото даже беше в Ютюб, но разбира се изчезна оттам. Това долу е друго, по-ново и не дава пълната информация.

След това президентът Магуфули отмени пландемията и не въведе никакви мерки в страната, Танзания беше райско островче на свободата и там се стичаха туристи от цял свят, дори и от България. И разбира се нямаше никакви заразени, никаква епидемия, животът си беше нормален, както преди 12 март 2020 г. Президента скоро го убиха и на негово място "избраха" правилен, който въведе същия пландемичен диктат и тоталитаризъм, какъвто СЗО натрапи и в другите страни и започна насилствени "ваксинации". Точно така и заради подобни "своеволия", да не признават пландемията, бяха убити и президентите на Бурунди - Пиер Нкурунсиза, който също като президента Тръмп беше спрял финансирането на СЗО и дори извади страната си от организацията, убиха и президента на Хаити - Жовенел Моис, а президента на Чад - Идрис Деби пък загина в "престрелка с бунтовници". Също така непокорният президент на Мадагаскар - Андри Ражоелина, "имащ нахалството" да продава евтино типична мадагаскарска билкова отвара на основата на червен пелин, лекуваща всякакви дихателни заболявания в цяла Африка на народни цени, се размина на косъм от смъртта при опит за покушение.

Убити бяха и президентите на Бряг на слоновата кост - Хамид Бакайоко и на Свазиленд - Амбрози Дламини, защото също отхвърлиха да съучастват в престъплението ПЛАНдемия.


"Йон компютърс" - Монтана

"Йон компютърс" - Монтана
Компютърен магазин и сервиз

Последни новини

powered by Surfing Waves