Важни писания

събота, 31 октомври 2020 г.

Предупреждение

 Изтегли документа като PDF

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Към Народното събрание, Министерския съвет, областните управители, общинските съвети, кметовете на общини, райони и кметства, служителите в държавните и общински администрации, служещите в армията, полицията, службите за сигурност и медицинските специалисти от всички нива и длъжности.

Ние, свободните български граждани, като част от българския народ в качеството си на суверен съгласно член 1 (2) и (3) от конституцията:

Чл. 1.

(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.

(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

Ви заявяваме, че предвидената в Закона за здравето и въвеждана и удължавана с няколко поредни решения на Министерския съвет „Извънредна епидемична обстановка“ е противоконституционна, поради грубо противоречие с член 84 т. 12 във връзка с чл. 100 (5) от конституцията, които в съвкупност изрично дават право на въвеждане  и одобряване на извънредно положение единствено и само на Народното събрание, дори и когато е обявено от президента при липса на заседаващо народно събрание. Освен това въвежданата и удължавана с няколко поредни решения на Министерския съвет  „извънредна епидемична обстановка“ нарушава основните и неотменими човешки права гарантирани в конституцията, като част от тях, но не само са:

Чл. 4. 

(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество. 

Чл. 5. 

(1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. 

(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. 

Чл. 28. 

Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление. 

Чл. 29. 

(1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация. 

(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие. 

Чл. 30. 

(1) Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност. 

Чл. 32. 

(1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име. 

Чл. 57.

(1) Основните права на гражданите са неотменими.

Отделно от гореизложеното е ясно, че:

1. Неоспорим медицински факт е, че никой НИКОГА не е успял да изолира „вируса“ в чист вид. Всеки уважаващ себе си медицински работник, лабораторен лекар, лаборант и/или вирусолог ще потвърди този НАУЧЕН факт. Коронавирус (SARS-CoV-2), който да причини болестта Covid 19 просто не съществува.

2. Така наречените „тестове“ улавят фрагменти от ЧОВЕШКО, а не „вирусно“ РНК. По-точно 18-базова секвенция в 8-ма хромозома. Затова учените казват, че „вирусът“ има променливо РНК. 

3. Най-вероятно „болестта“ се причинява от енергия, която причинява тези симптоми – химическа, електромагнитна, йонизираща или друга. Особено от нововъвежданата 5G технология, представляваща военна оръжейна разработка, а не свързочна и съобщителна система, както и от съществуващите досега 3G  и 4G инсталации. 

4. В този смисъл маските НЕ предпазват от „вируса“, тъй като „вирус“ няма, а дори да го имаше,  измисленият коронавирус, по официални данни е между 0.05 и 0.2 микрона тоест между 5 и 20 пъти по-малък от процепите в маската и спокойно би ги преминавал. 

5. Тъй като не съществува надежден тест, който да покаже кой е носител на измисления „вирус“, нито един „тест“ не е одобрен от регулаторните агенции – дори и от FDA в САЩ. 

6. Ето защо на САМИТЕ ТЕСТОВЕ пише, че НЕ могат да бъдат използвани за диагностика на това кой е „носител на вируса“ или кой не е. 

7. Всички „тестове“, които СЗО задължава България да ползва, са инструменти за генетичен анализ.  Просто събират данните за човешкото ДНК, което е грубо нарушение на личните и неотменими човешки права!

8. Всички разработвани и препоръчвани за „пандемията“ ваксини са с определено вредни съставки, като живак и формалдехид, (вече загинаха или се разболяха тежко доброволци, върху които бяха изпитвани) или съмнителни наночастици с неизвестно предназначение, разработват се против всички правила в къси срокове от няколко месеца. А световната медицинска практика изисква между 10 и 15 години за разработката, проверката на въздействието, тестовете, одобряването и прилагането на ваксините. 

9. Отделно – фирмите производители в цял свят законодателно са освободени от отговорност за вредите, щетите и смъртните случаи причинени от тях на хора имали неблагоразумието да се ваксинират. Това е категорично доказателство, че ваксините не лекуват, а целенасочено са направени да разболяват, осакатяват и убиват.

10. Видно е, че цялата лъжа за коронавируса е разпоредена в документи на СЗО в техни  заповеди, указания, инструкции които управляващите в България стриктно изпълняват против волята на българския народ. СЗО е частна организация финансирана основно от Бил Гейтс и големи фармацевтични компании,  което е конфликт на интереси, председателят й Тедрос Гебрейесус е бивш терорист, масов убиец и организатор на геноцид над амхарската народност в Етиопия, без медицинско образование. Без медицинско, а изобщо и без каквото и да било висше образование е и Бил Гейтс, крупен акционер във фармацевтични компании и особено в такива произвеждащи ваксини и е пряко отговорен за дейността на фондацията си „Бил и Мелинда Гейтс“, чийто кампании за масови ваксинации в Азия, Африка и Латинска Америка завършват винаги с катастрофални резултати с хиляди починали, осакатени и инвалидизирани деца, или безплодни млади жени и младежи. Същият човекомразец в много свои официални и публични изявления открито говори за намаляване на населението на земята с 10-15%. В САЩ има официална подписка с вече над милион включили се за даването му на съд за престъпления срещу човечеството. 

11. В редица официални документи на „Римския клуб“, „Тристранната комисия“, фондация „Рокфелер“, клуб „Билдерберг“, ООН, Европейския съюз, Световната банка и други организации съвсем ясно е казано, че трябва да се намали световното население и ПЛАНдемията създадена изкуствено сега е грижливо планирана в продължение на десетки години с цел масова психоза, насилствено затваряне на държавите и градовете, потъпкване на свободите и правата на хората, финансово разоряване на малките и средни предприемачи, масови убийства, чрез ваксинации и чипизация на населението на земята.

Затова поставяме ултиматум на горецитираните управници в България като искаме незабавно изпълнение на тези наши искания:

1. Отмяна на всички заповеди за носене на маски, карантини, социална дистанция, изследвания, изолатори и прочие. Веднага! 

2. Отмяна и опрощаване на всички глоби наложени на свободолюбиви хора неспазващи наложените от вас противоестествени и противоконституционни ограничения на свободата! 

3. Парични обезщетения за всички пострадали от тиранията и диктатурата въведена с „извънредното положение“ или „извънредната епидемична обстановка“ от 13 март 2020 година досега.  На всички работници, служители и предприемачи разорени заради вашата политика! 

4. Пълна и окончателна отмяна на закона за извънредното положение, и поправките в закона за здравето в частта въвеждаща „извънредна епидемична обстановка“! 

5. Отмяна на всички приети закони или поправки в закони направени в периода от 13 март 2020 - досега, както и антибългарските такива насочени срещу семейството, децата, здравеопазването и образованието приети в предходен период. 

6. Пълна и безусловна забрана на 5G мрежата-убиец. 

7. Пълна забрана на задължителните ваксинации. Отмяна на членовете от 59 до 63-ти от Закона за здравето! Проверка на всички ваксини в независими лаборатории за съдържанието им, въздействието им върху здравето на хората, преди да бъдат предлагани на желаещи доброволна ваксинация.  Пълна забрана на ваксини създадени от фирми лаборатории или институти финансирани или свързани с Бил Гейтс. Държавно искане за Международен съд за педофила и масов убиец Бил Гейтс. Въвеждане на имуществена и наказателна отговорност за производителите на ваксини при вредно въздействие на препаратите им върху здравето и живота на пациентите, независимо в коя страна е седалището на компанията.

8. Забрана за събиране на ДНК профили на българските граждани.

9. Пълна забрана на поставянето на електронни чипове на хора и домашни животни. 

10. Забрана, разтурване и изгонване от България на всички соросоидни НПО-та създадени и финансирани или ръководени от Сорос, Гейтс и подобни нему. Конфискация на имуществата им. 

11. Прекратяването на финансирането на СЗО от страна на България и незабавно напускане на организацията.


Освен това ще търсим наказателна и съдебна отговорност на всички разпоредили вредните лъжемедицински мерки като:

Носенето на маски, които не спират никакви вируси, а задържат вредните бактерии, връщат ги в дихателната система и предизвикват бактериална белодробна бронхопневмония, водят до затруднения в дишането и кислороден глад докарващ здравословни проблеми, активиране на хронични болести и дори смърт. Маски са носели робите в САЩ, като символ на безправието им, те унижават човешкото достойнство и създават психологически проблеми на хората.  

Създаването на страх, паника и стрес от отговорни длъжностни лица с лъжите за коронавируса, разстройващи най–уязвимите хора – възрастните, хората с хронични заболявания, бременните жени, майките на малки деца. 

Разпоредилите домашен арест на милиони българи, забраните на разходките в парковете и градинките, седенето на пейките в тях, достъпа до морето, горите и планините. 

Затварянето на пазарите на открито, където български производители предлагат чиста продукция, а оставянето да работят МОЛ-овете и чуждите търговски вериги продаващи ГМО боклуци. 

Разбиването на българската икономика и стопански субекти, със затварянето на магазини, ателиета, предприятия, спортни зали и образователни учреждения довели до фалит на предприемачи и масова безработица, мизерия и глад.

Съсипването на образователния процес в детските градини, училищата и университетите при затварянето им и „дистанционното обучение“.

Недопускането на болните в медицинските заведения по време на карантината, отлагането на приемите за лечения и планови операции довели до смъртта и утежненото здравословно състояние на възрастните и  хронично болните хора.


Напомняме на всички народни представители, министри, областни управители, кметове и общински съветници, държавни служители и военнослужещи и полицаи, че са полагали клетва да служат на българския народ, да защитават националните интереси, правата и свободите на гражданите и да служат на България. Тези, които я нарушат, ще считаме за клетвопрестъпници със всички произтичащи от това последствия за тях.

При неизпълнение на горните наши конституционни искания ще считаме, че управлението е обявило война на българския народ с цел геноцид, в услуга на външни интереси, което представлява държавна измяна и национално предателство и ще започнем съпротива съгласно член 56 от конституцията според който всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. 


Долу пЛандемията,
край на терора и диктатурата, свобода за народа! 
За БългАрия! 


Изтегли и го отпечатай, раздай го на приятели или го разпространи  по електронна поща, чат, фейсбук, входирай го в държавна институция, подпиши го и прати на Народното събрание и правителството, кмета и областния управител. Те ни обявиха война на 13 март, ние вече месеци наред се съпротивляваме, но е време да контраатакуваме.

От 22 октомври протестираме всяка вечер от 17.00 до 18.00 пред Министерството на здравеувреждането. Направете същото пред областните РЗИ. А на 1-ви ноември им дадохме ултиматум с това предупреждение. Раздайте го на чиновниците в администрацията, на полицаи и управници за да знаят, че народа се изправя срещу тях. Свалете маските, нахлуйте като свободни хора в МОЛ-овете, търговските вериги и малките магазини, в автобусите, метрото, влаковете, тролеите и трамваите. Влезте смело на пазарите и премахнете огражденията им. И ако видите чиновник или полицай да проверява за маски, му го връчете и му кажeте да не извършва престъпления, защото скоро ще отговаря.

Какво да направиш за съпротивата? Ако вече си го разпространил електронно до всички роднини, приятели, колеги и познати го отпечатай и заведи в деловодството на твоето кметство, на твоя областен управител и го изпрати с препоръчано писмо до Народното събрание и Министерския съвет. Изтегли, отпечатай и попълни придружителното писмо-бланка оттук.

във формат PDF

във формат Word docx  

Изтегли главния документ като PDF


В момента правим организационен комитет в София, който официално ще оглави съпротивата срещу ПЛАНдемията. Направете местни комитети по места в състав от 5-7 души. Допълнителни указания и документи  в каналите и чатовете на Телеграм.

Смелост храбри воини на светлината, ние ще победим!

Изправи се народе български и се бий за свободата си!"Истината ни прави свободни, а знанието ни дава силата за да познаем истината. Чрез знание към свобода!"


Ако искате да се включите в другата ни акция с предупреждение на всички държавни институции да спрат терора и издевателствата на българския народ влезте в тази страница.
Можете да участвате и в кампанията срещу училищните директори издевателстващи над българските деца.
Също така е добре да изпратите предупреждения на полицейските началници в страната.
Ако сте пострадал от терора във връзка с ПЛАНдемията с получена глоба, написан акт или наказателно постановление и други такива, влезте в тази страница и вижте как да се защитите и изтеглете документи за обжалване, възражения и други.
Оттук можете да изпратите по електронна поща искане за забрана на 5G мрежата убиец до Народното събрание. Защото тя наистина ви убива бавно и мъчително. Вижте и какво казва науката срещу нея.  Подобно искане може да изпратите и на КРС оттук.
А това е най-доброто и пълно разследване за лъжата коронавирус. Важното е хората да прочетат, разберат истината и се спасят. Ако някой ден го изтрият от мрежата, сме го запазили тук. 
А знаете ли че Health Glade дават награда от 1 000 000 долара, на този, който докаже, че изобщо има такъв коронавирус SARS-CoV2? Естествено никой досега не е взел наградата, нито някога ще бъде дадена, защото такъв вирус просто няма.

"Защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата."
Апостол Павел

ВКЛЮЧИ СЕ В СЪПРОТИВАТА!
ДОЛУ ПЛАНДЕМИЯТА, СМЪРТ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД!
СВОБОДА ЗА НАРОДА!
ЗА БЪЛГАРИЯ!


Свържете с нас на: nss_sveti_georgi_pobedonosets @ abv.bg

понеделник, 26 октомври 2020 г.

Съпротива срещу пЛандемията!

 изтегли като PDF

Лъжата коронавирус! 

 1. Неоспорим медицински факт е, че никой НИКОГА не е успял да изолира „вируса“ в чист вид. Всеки уважаващ себе си медицински работник, лабораторен лекар, лаборант и/или вирусолог ще потвърди този НАУЧЕН факт. 
2. Всички картинки на „топче с шипчета“ са рисувани на фотошоп. Лесно проверим факт. 
3. Така наречените „тестове“ улавят фрагменти от ЧОВЕШКО, а не „вирусно“ РНК. По-точно 18-базова секвенция в 8-ма хромозома. Затова учените казват, че „вирусът“ има променливо РНК. 
4. Най-вероятно „вирус“ не съществува, а става въпрос за енергия, която причинява тези симптоми – химическа, електромагнитна, йонизираща или друга. 
5. В този смисъл не е честно да се казва, че маските предпазват или НЕ предпазват от „вируса“, тъй като „вирус“ няма и не може да е нито по-малък, нито по-голям от отворите в тъканта на маската.  
6. Тъй като не съществува надежден тест, който да покаже кой е носител на измисления „вирус“, нито един „тест“ не е одобрен от регулаторните агенции – като FDA в САЩ. 
7. Ето защо на САМИТЕ ТЕСТОВЕ пише, че НЕ могат да бъдат използвани за диагностика на това кой е „носител на вируса“ или кой не е. 
8. Всички „тестове“, които СЗО задължава България да ползва, са инструменти за генетичен анализ.  Просто събират данните за вашето ДНК!
9. Във всички страни, в които са взети 100% от ДНК пробите на населението, вече не е необходимо да ги лъжат, че „има опасен вирус“ и че „трябва да ги тестват“. Затова в Швеция, Исландия и др. (където са взети 100% от ДНК пробите), не се прилагат строги мерки срещу „вируса“ и няма брифинги на НОЩ. В Китай също вече не ги лъжат, че има „вирус“, направо им казват да си дават ДНК пробите. 
10. А в страни, в които все още не е завършил процесът на МАСОВО ДНК ТЕСТИРАНЕ, се налага да се всява страх и паника в населението, ежедневно да се излъчват снимки с епруветки с кръв, да се залива с новини ‚“за нови огнища на заразени“, „яко ще измрем“, „чували с трупове“ и т.н. Не си давайте ДНК-то на сатанистите!
11. Себастиян Курц в австрийския парламент каза: „Трябва да всяваме още повече страх и паника по медиите, защото австрийците не вярват в корона-вируса“.  
  

И българите не вярваме! 
 
Затова поставяме ултиматум на
министъра на здравеопазването, правителството и Народното Събрание! 
ИСКАМЕ ТОВА: 

1. Отмяна на всички идиотски заповеди за носене на маски, карантини, социална дистанция, изследвания, изолатори и прочие глупости. Веднага! 
2. Признаване, че цялата лъжа за коронавируса е разпоредена в документи на СЗО (Световната Заразителна Организация, на английски– WHO – Worst Hell Organisation) -  заповеди, указания, инструкции как да бъде уплашено и разболяно населението в цял свят.
3. Парични обезщетения за всички пострадали от малоумието и диктатурата въведена с „извънредното положение“ или „извънредната епидемична обстановка“ от 13 март 2020 година досега.  На всички работници, служители и предприемачи разорени заради вашата политика! 
4. Отмяна на всички глоби наложени на свободолюбиви хора неспазващи наложените от вас противоестествени и противоконституционни ограничения на свободата! 
5. Пълна и окончателна отмяна на карантината, затварянето и домашните арести независимо от това как са наречени "извънредно положение, обстановка и т.н."! 
6. Отмяна на всички приети закони или поправки в закони направени в периода от 13 март - досега, както и антибългарските такива насочени срещу семейството, децата, здравеопазването и образованието приети в предходен период. 
7. Пълна и безусловна забрана на 5G мрежата-убиец. 
8. Пълна забрана на задължителните ваксинации. Отмяна на членовете от 59 до 63-ти от Закона за здравето! Проверка на всички ваксини в независими лаборатории за съдържанието им и проверка на въздействието им върху хората, преди да бъдат предлагани на желаещи доброволна ваксинация.  Пълна забрана на ваксини създадени от фирми лаборатории или институти финансирани или свързани с Бил Гейтс. Държавно искане за Международен съд за педофила и масов убиец Бил Гейтс. 
9. Пълна забрана на поставянето на електронни чипове на хора и домашни животни. 
10. Забрана, разтурване и изгонване от България на всички соросоидни НПО-та създадени и финансирани или ръководени от Сорос, Гейтс и подобни нему. Конфискация на имуществата им. 
 

МАСКИТЕ УБИВАТ!

Маските не спират никакви вируси, защото процепите им пропускат обекти с големина до 1 микрон, а измисленият коронавирус дори да го имаше, по официални данни е между 0.05 и 0.2 микрона тоест между 5 и 20 пъти по-малък от процепите и спокойно ги преминава. 
При дълготрайна употреба от двете страни на маските се концентрират вируси и бактерии. Вредните бактерии от устната кухина, които нормално човек изхвърля с дишането, при наличие на маска се задържат и връщат обратно в устата и носа и проникват в белите дробове, като накрая предизвикват бактериална белодробна бронхопневмония, която често завършва със смърт. 
Маските водят до затруднения в дишането. Ако носите маска, недостигът на кислород може да доведе до здравословни проблеми или да активира хронични болести.  
Маски са носели черните роби в САЩ, за да не говорят или ядат по време на работа и като символ на подчиненото им робско подчинение. 
Маските създават психологически проблеми на хората.  

ЗАЩО ТОГАВА ВИ КАРАТ ДА ГИ НОСИТЕ И УЖ ГЛОБЯВАТ ЗА ЛИПСАТА ИМ? 

 
Точно затова! Това целят целят убийците от Министерството на здравеувреждането! Забележете, как говорят само за ръст на „заразените“, „яко ще се мре“, „чували с трупове“ и други глупости. Искат да има страх и паника! Така разстройват най–уязвимите хора – възрастните, хората с хронични заболявания, бременните жени, майките на малки деца. Страхът, паниката и стресът понижават имунитета на жертвите и в комплект с маските рушат здравето им. 
Слънцето, температурата, озонът и кислородът и бактериите атакуват и убиват вирусите. Сега разбрахте ли защо първия път ни затвориха по домовете в домашен арест, забраниха разходките в парковете и градинките, седенето на пейките в тях, затвориха достъпа до морето и планините, до горите? За да дишате мръсния въздух в домовете си, отровен от градския смог, да ви липсва слънцето (витамин Д убиващ вирусите), чистия въздух, зеленината, досегът с майката природа, който повишава имунитета и убива вирусите. 
Затова и затвориха пазарите, където български производители предлагат чиста продукция, а оставиха да работят МОЛ-овете и чуждестранните вериги магазини, продаващи на безумни цени отровени с ГМО и вредни химикали чужди „храни“ – по-скоро – боклуци. 
ЗАЩО НЕ МОГАТ ДА ВИ ГЛОБЯТ ЗАРАДИ НЕНОСЕНЕ НА МАСКА?
Защото в Закона за здравето е казано: 
Закон за здравето 
Чл. 63. (9) Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 4 и 7, като средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети. 
Тоест, ако те искат да носите маска, тя трябва да ви е дадена БЕЗПЛАТНО от държавата или общината. Позовавайки се на този член от закона никой полицай или чиновник не може да ви напише акт, а ако случайно ви напише, защото е от ГЕРБ и е тъп, ще го обжалвате пред началниците им и ще падне, а дори тъпият му началник от ГЕРБ да издаде наказателно постановление с глоба, то ще падне в съда.  Отделно може да се позовете на конституцията. Тя има предимство и е над законите и заповедите и има пряко действие. Нищо не може да й противоречи!
Какво нарушиха с извънредното положение? 
 Конституцията 
Чл. 4. 
(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество. 
Чл. 5. 
(1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. 
(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. 
Чл. 28. 
Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като найтежко престъпление. 
Чл. 29. 
(1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация. 
(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити бе неговото доброволно писмено съгласие. 
Чл. 30. 
(1) Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност. 
Чл. 32. 
(1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име. 
Чл. 56. 
Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник. 
Чл. 84. 
Народното събрание: 
12. обявява военно или друго извънредно положение върху цялата територия на страната или върху част от нея по предложение на президента или на Министерския съвет; 
 
Вижте член 84, само Народното събрание може да обяви извънредно положение. А то е обявено от Министерския съвет! 
Значи е противоконституционно! 
  

Следователно имаме право на съпротива! Долу пЛандемията,
смърт на терора и диктатурата, свобода на народа! 
За БългАрия! 

 

"Истината ни прави свободни, а знанието ни дава силата за да познаем истината. Чрез знание към свобода!"


Ако искате да се включите в другата ни акция с предупреждение на всички държавни институции да спрат терора и издевателствата на българския народ влезте в тази страница.
Можете да участвате и в кампанията срещу училищните директори издевателстващи над българските деца.
Също така е добре да изпратите предупреждения на полицейските началници в страната.
Ако сте пострадал от терора във връзка с ПЛАНдемията с получена глоба, написан акт или наказателно постановление и други такива, влезте в тази страница и вижте как да се защитите и изтеглете документи за обжалване, възражения и други.
Оттук можете да изпратите по електронна поща искане за забрана на 5G мрежата убиец до Народното събрание. Защото тя наистина ви убива бавно и мъчително. Вижте и какво казва науката срещу нея.  Подобно искане може да изпратите и на КРС оттук.
А това е най-доброто и пълно разследване за лъжата коронавирус. Важното е хората да прочетат, разберат истината и се спасят. Ако някой ден го изтрият от мрежата, сме го запазили тук. 
А знаете ли че Health Glade дават награда от 1 000 000 долара, на този, който докаже, че изобщо има такъв коронавирус SARS-CoV2? Естествено никой досега не е взел наградата, нито някога ще бъде дадена, защото такъв вирус просто няма.

"Защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата."
Апостол Павел

ВКЛЮЧИ СЕ В СЪПРОТИВАТА!
ДОЛУ ПЛАНДЕМИЯТА, СМЪРТ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД!
СВОБОДА ЗА НАРОДА!
ЗА БЪЛГАРИЯ!


Свържете с нас на: nss_sveti_georgi_pobedonosets @ abv.bg
"Йон компютърс" - Монтана

"Йон компютърс" - Монтана
Компютърен магазин и сервиз

Последни новини

powered by Surfing Waves