Важни писания

неделя, 31 януари 2021 г.

Образци на документи против ПЛАНдемията

 

Национален Сбор за Съпротива "Свети Георги Победоносец"

На тази страница публикуваме указания и документи, които да ви помогнат да се защитите от проверяващи от НАП, РЗИ, общините и полицията, които тероризират хората за маски, дистанции, отворени заведения, ПСР тестове, ваксини и прочие садистични безумия, тоталитарно налагани ни в нарушение на Международни Харти, Конституцията и закони действащи в България.
Най-важното, бъдете смели и се противопоставете храбро и твърдо на проверяващите. Обяснете им, че извършват закононарушение, като се опитват да прокарват изпълнението на нищожни заповеди на министъра на здравеопазването, които освен това са и противоконституционни.
Самата "извънредна епидемична обстановка" е противоконституционна. Искайте им да се представят със служебни карти и ги снимайте или запишете данните им.
Кажете им, че ще подадете сигнал лично срещу тях в прокуратурата за съучастие в престъплението геноцид. Ако ви напишат акт, веднага в него възразете, че няма да изпълнявате нищожна заповед, която не е публикувана в "Държавен вестник". Ако сте пропуснали да възразите още в акта, подайте веднага такова възражение до институцията, която ви проверява и съставя акта. 
Първото е образец на възражение, ако ви съставят акт, че не носите маска. По-надолу има и за заведение, което работи против заповедта на МЗ и различни други образци за подобни случаи свързани с ПЛАНдемията. Има и образци на жалба до съда за отмяна на наказателно постановление с което ви е наложена глоба и декларация до училището в което учат децата ви, че отказвате да бъдат подлагани на псевдомедицински издевателства по повод пландемията. Също и декларация за отказ от ваксинация и др.
Постепенно добавяме и още документи.
Ако имате друг случай или проблем и ви трябва съвет, пишете ни на електронна поща nss_sveti_georgi_pobedonosets(маймунка)abv.bg

Имайте  предвид, че написан акт още не означава глоба, за да ви глобят, трябва началникът на институцията, чийто служител ви е писал акт, да ви издаде Наказателно постановление. Но ако възразите по акта още преди това, в 90% от случаите не се осмеляват да ви направят Наказателно постановление. А ако случайно ви издадат такова, със сигурност ще го съборите в съда, при това можете сами и дори без адвокат. Просто следвайте инструкциите дадени надолу.

Най-добрият начин за съпротива на това безумие е масовото и едновременно отхвърляне на противоконституционните и незаконни заповеди на Министерството на Здравеопазването и неговите подразделения - РЗИ от страна на целия народ.

Но, ако все пак се случи да ви напишат акт, го обжалвате по указанията дадени тук. 

Особено важни указания!

Прочетете ги внимателно и ги изпълнявайте точно! Органите, които имат право да ви съставят Актове за Установяване на Административно Нарушение - АУАН, досега бяха полицаите, служителите на РЗИ (в София е СРЗИ) и инспекторите от общинските инспекторати, (където има такива - примерно в София, Пловдив, Варна и др.) или други общински служители в общини, където няма инспекторати. Те следва да са упълномощени като актосъставители със заповед на Директорите на ОД на МВР, (в София - СДВР), Директорите на РЗИ (в София СРЗИ) или съответния кмет. (Това не пречи в бъдеще да се упълномощят и други - например служители на НАП).  Досега много пъти се оказваше, че актосъставителите не са упълномощени и затова актовете им автоматично се отменяха от съда. Но вече държавата поправи тези пропуски, така че, не разчитайте много на това. Но ако се стигне до съд, недай Боже, искайте от съдията да провери първо това обстоятелство, упълномощен ли е изобщо актосъставителят с надлежна заповед. И едно уточнение, общински инспектори, проверяващи от РЗИ, охраната в магазините, кондуктори и контрольори в превозните средства, портиери, магазинерки и сервитьорки, по закон нямат право да ви искат лична карта, нито да ви спират, отказват продажба или услуга, гонят от обекта и т.н., и затова викат полицаи да им свършат мръсната работа. Ето защо, по принцип, на проверките на РЗИ и общинските инспектори, задължително участват полицаи, които да изискат личната ви карта, иначе проверяващите няма как да ви напишат акт. Но в останалите случаи, поставете кондукторите, портиерите, охранителите, сервитьорките, магазинерките и останалите такива безполезни идиоти на мястото им. Обяснете им, че те са никои  и да не си присвояват права, каквито нямат. Ако целият народ, започне да го прави едновременно, тези жалки подлоги на пландемичните диктатори, ще си подвият опашките и ще се сврат в дупките си.
Ако ви съставят акт, в полето на акта за обяснения на нарушителя пишете: "Отхвърлям твърденията в акта и ще възразя по него в законовия  срок". След това искайте да ви дадат четливо копие на акта! Обикновено  служителите ги пишат под индиго и са нечетливи. Не го правят нарочно, просто не им дават консумативи. Затова си снимайте с телефона четливото първо копие, написано от полицая/служителя. В София са любезни и сами предлагат. 
(Важно! В мрежата, особено във фейсбук,  вървят някакви пълни глупости, че не трябва да подписвате акта, да го получавате, да го скъсате и изобщо всякакви безумия, които ще ви докарат наистина глоба. Често това са писания на провокатори, работещи на хонорар за ПЛАНдемичната диктатура.) 
Така, че пишете в акта  възражението споменато горе, осигурявате си четливо копие и вкъщи ВЕДНАГА! сядате да пишете възражението, дадено като образец по-долу! Не забравяйте, че имате само три дни да възразите, затова го направете още на втория! В дадения долу образец в празните и подчертани в жълто полета нанасяте изискуемите данни, като ги преписвате от акта.

Можете да копирате образеца като текст или да го изтеглите като документ за Word оттук. В жълтите полета препишете данните от акта, който са ви съставили. Ако сте в София, вместо до Началника на РУ на МВР, както е писано долу, пишете "До Директора на СДВР". Ако акта ви е от общински служител възражението се подава до кмета. Ако е от служител на РЗИ, се подава до директора на съответното РЗИ (в София СРЗИ). Ако е от полицай, се подава до Директора на СДВР - за София, или до Директора на ОД на МВР в областен град, в някои малки общини - до Началника на РУ на МВР. Имайте предвид, в самия акт пише, пред кого може да се обжалва и в какъв срок. Така, че може да проверите в акта, но повтарям, направете го веднага и не чакайте крайния срок.

И препишете внимателно от акта - името на служителя, който го е съставил, длъжността му, цитирайте точно заповедта на Директора на РЗИ (за София - Директора на СРЗИ или Заповедта на министъра, ако пак започне да издава такива) и изобщо всички необходими данни и изтрийте излишното. Много е важно да цитирате  и впишете във възражението точно Заповедта за нарушението на която ви е съставен акта, препишете я от акта с всичките и букви и цифри и индекси, чертички и тирета. И обезателно институцията и длъжностното лице, което я издава. 

Задължително си пишете в началото трите имена, ЕГН, адрес, телефон. Това са задължителни данни и ще работят във ваша полза, за да ви открият от институциите, да получавате навреме нужната информация от тях, за да сте осведомени за развитието на преписката, и да спечелите битката. (Злонамерените провокатори във фейсбук пишат, да си "криете личните данни", но това са пълни глупости, пускани нарочно за да направят възражението ви невалидно. Службите и без това имат личните ви данни, няма защо да ги криете от тях, а възражение без тези данни е невалидно по правилата на административно-наказателния процес.) Като сте попълнили всички данни във възражението, (можете да копирате текста отдолу във вашия word или друг текстов редактор или да го изтеглите като готов файл от дадения отдолу хиперлинк) не забравяйте да махнете жълтото и изтриете излишните полета или точките, на мястото на които ще попълните вашите данни. След като сте готови, го отпечатвате, пишете датата и града и го подписвате лично. 

След това го подавате лично в съответното РУ или ОД на МВР, (за София в СДВР - намира се на площад "Възраждане", ул. "Антим I" № 5, п.к. 1303.) или РЗИ (за София СРЗИ), или в общината до кмета, в зависимост от това чий служител го е съставил. Изисквате да ви дадат непременно входящ номер! Не вземете ли входящ номер, не сте направили нищо! 

В 95% от случаите, когато получат възражение по акта, началниците не се осмеляват да ви издадат наказателно постановление, защото ще падне в съда. И техните юрисконсулти го знаят отлично и ги съветват да хвърлят акта в коша за боклук. Така ще се разминете без наказателно постановление, следователно няма да имате глоба.

Ако все пак ви напишат наказателно постановление с глоба, го обжалвате веднага в съда. Образецът е даден по-надолу на страницата. В 95% от случаите, съдилищата отменят Наказателните постановления, защото са незаконни и противоконституционни.

Ето образецът на възражението по акта.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

До 

Началника  на …….. РУ на МВР (или ОД на МВР, за областен град или СДВР за София)
Град ……………….


ВЪЗРАЖЕНИЕ 
Срещу акт за установяване на административно нарушение 
от
Име……………………………………………………………. с ЕГН ………………………..
Адрес ……………………………………………………………………………………………..
Телефон ……………………………… електронна поща …………………………..


Уважаеми Господин Началник,
В законоустановения срок възразявам срещу съставения ми акт за административно нарушение № ………… от дата………………….. 2022 г. от Вашия служител ……………………………………………… при …….. РУ на МВР по член 209а от Закона за здравето за неизпълнение на ……………….…………….. от Заповед № ………./………………. г. на Директора на РЗИ/Министъра на здравеопазването.
Съставеният ми акт е неправилен, незаконен и противоконституционен. Мотивите ми за това са следните:
1. Съгласно чл. 3 ал. 1 от ЗАНН за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му, а заповедите на министъра не са нормативни актове съгласно Закона за здравето, който ги прогласява за общи административни актове в чл. 63 ал. 11.
2. Съгласно чл. 63 ал. 9 от Закона за здравето, маските трябва да се осигуряват от държавата и общината, а такива не са ми предоставени никога и никъде, включително в ………………………….., където ми беше съставен актът.
3. Съгласно чл. 29 ал. 2 от Конституцията никой няма право да ми налага насила медицински мерки и експерименти, без мое доброволно писмено съгласие, а такова не съм давал и няма да дам, нито за носене на маски, нито за извършване на ПСР или антигенни тестове, нито за ваксинации.  
4. Според чл. 30 ал. 1 от Конституцията имам право на лична свобода и неприкосновеност която горецитираната заповед на МЗ грубо нарушава с изискването за носене на маски.
5.  Съгласно чл. 32 ал. 1 от КРБ личният ми живот е неприкосновен. Имам право на защита срещу незаконна намеса в личния си живот и срещу посегателство върху моята чест и достойнство, а изискването за носене на маска представлява за мен грубо унижение, насилие и въвеждане на робски модел на поведение. Напомням, че робите в САЩ са били принуждавани да носят маски преди 1865 г. 
6. Конституцията е върховен закон и съгласно нейния чл. 5 ал. 1 и ал 2, разпоредбите й имат непосредствено действие и никакви закони, други нормативни или поднормативни актове не могат да й противоречат.
7. Изискването за носене на маски е в грубо противоречие с чл. 1, 2 и 5 от КОНВЕНЦИЯ за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината - ратифицирана от 39-то Народно Събрание на 26.02.2003 г. и съгласно чл. 5 ал. 4 от Конституцията е част от вътрешното право на страната и има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
8. Маските не защитават от никакви вируси, особено от несъществуващи. Дори да съществуваше коронавирус SARS-COV-2, по официални данни размерите му са между 200 и 1000 пъти по-малки от пролуките в маските и той свободно би ги преминавал. Следователно няма медицински причини да бъде налагано носенето им, а целите за това са други, както съм указал по-горе в т. 5.

Въз основа на гореизложеното настоявам да отмените съставеният ми акт за административно нарушение и да прекратите административно-наказателното производство, в противен случай ще потърся правата си по съдебен ред.

Дата …………………. г.
Град ………………….

С уважение:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ето го и как изглежда в word формат.

Образецът можете да изтеглите в  docx формат оттук.

Ако сте родител на ученик или студент, които имат проблем в училището или Университета, подайте там тази декларация, с която да предпазите децата си от псевдомедицински издевателства  по повод ПЛАНдемията.


ДЕКЛАРАЦИЯ
По силата на тази декларация съставена на ………….. година и на правно основание чл. 29 ал. 2 от конституцията, както и чл. 87, ал. 2 от Закона за здравето и чл. 1, 2 и 5 от КОНВЕНЦИЯ за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината - ратифицирана от 39-то Народно Събрание на 26.02.2003 г. аз, долуподписания/ата .................................................., с постоянен адрес: ............................................... , в. качеството си на родител и законен представител на детето ми ................................................................., ученик в  .............................................

ЗАЯВЯВАМ:

1. ЗАБРАНЯВАМ да бъдат извършвани на детето ми каквито и да било медицински прегледи и интервенции;
2. ЗАБРАНЯВАМ да бъдат поставяни на детето ми каквито и да е ваксини и/или имунизации, независимо от вида и основанието за провеждането на подобна кампания;
3. ЗАБРАНЯВАМ да бъдат извършвани на детето ми стоматологични прегледи и интервенции;
4. ЗАБРАНЯВАМ да бъдат давани на детето ми каквито и да било лекарствени препарати (в това число флуорни таблетки, витамини и имуностимулиращи средства) и хранителни добавки;
5. ЗАБРАНЯВАМ вземането на секрет, кръв, урина и какъвто и да било биологичен материал за провеждането на изследвания!
6.  ЗАБРАНЯВАМ с детето ми да работи психолог без знание/позволение от родителите!
7. ЗАБРАНЯВАМ рекламирането на каквито и да е медикаменти, в това число ваксини, хранителни добавки и други на детето ми! Забранявам участието му в мероприятия, свързани с ваксинационни кампании! Както и участието му в хепънинги, игри и други мероприятия, които се използват с цел реклама на медицински и хранителни продукти, или мероприятия, които са спонсорирани от фармацевтични фирми!
ДЕКЛАРИРАМ, че след като съм уведомена ще извърша необходими прегледи, изследвания и консултации на детето, като резултатите при необходимост ще бъдат представяни на длъжностното лице в училището.  
МОЛЯ, своевременно да бъда уведомяван/а за промени в здравословното състояние на детето, изискващи лекарска консултация или намеса!

Град …………………….   
Дата ……………………..      
       
Родител: ……………………
(Име, фамилия)

Ето как изглежда документа в word.
Образецът можете да изтеглите в  docx формат оттук. Допишете изискуемите данни, подпишете го и го подайте в училището, като задължително вземете входящ номер.

Тук има образец на жалба до Комисията за Защита от Дискриминация срещу директори на училища изискващи маски, тестове, "зелени сертификати" от ученици, учители и родители. Може да се подава от родители на деца или учители.До

комисията по защита от дискриминацияЖАЛБА

От ………………………………………….

ЕГН: ………………………………………..


Със съдебен адрес за призоваване:

Гр. ……………………………………….,

ул. „………………………” № ………...

тел. ……………………………….

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Подавам настоящата жалба срещу Заповед № ……… от дата ……………… с която директорът на училище …………………….. в град ………………… е въвел дискриминационни мерки спрямо детето ми ………………………………………….. с ЕГН ………………. учещо в това училище, чрез въвеждането на изискванията за носене на маски /правене на тестове / ваксинации / дистанционно обучение / недопускане в училище.

Считаме, че издадената заповед е противоконституционна и дискриминационна, като аргументите ни за това са:

1) Обжалваната заповед представлява изключително груба форма на дискриминация на ученици, учители и родители по смисъла на чл. 4 ал 1 и ал. 2 от Закон за защита от дискриминация /ЗЗДискр./. Това разпореждане противоречи на първо място на Конституцията на Република България/КРБ/ в чл. 29 ал.1 и ал.2, доколкото е посегателство върху личния живот на учители, ученици и родители като ги подлага на жестоко, безчовечно и унижаващо отношение, от една страна, а от друга им вменява задължението да се подлагат на медицински експерименти против волята си. Нарушени са и чл. 30 ал. 1 и чл. 32 ал.1 поради посегателство върху личната свобода, личния живот и неприкосновеност, както и чл. 4 ал 2, който гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека.

2) Заповедта противоречи и на чл. 38 от Конституцията на Република България, тъй като представлява ограничение на правата поради убеждения, и чл. 37 ал.1 от КРБ гарантиращ свободата на съвестта и свободата на мисълта.

3) Такова третиране на децата грубо нарушава и чл. 47 ал.1 от КРБ, доколкото отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.

4) Отделно, въведените ограничения, включително изискването да се плащат тестове от учениците, противоречи на конституционните текстове в чл. 53 ал. 1, ал.2 и ал.3 от КРБ, съгласно които всеки има право на образование, училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително и основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно.

5) Нарушен е и чл. 14 от КРБ, съгласно който семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.

6) В съвкупност, въведените ограничения в правата на ученици, учители и родители представляват груба форма на дискриминация, сегрегация и апартейд в нарушение на чл. 6, ал. 1 и ал.2 от КРБ, съгласно които всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права и всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, включително на основата на религия, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

7) Актът на директорът, отнема права и въвежда задължения за ученици, учители и родители в противоречие и с чл. 4 ал. 1 от КРБ, съгласно който Република България е правова държава и се управлява според КРБ и законите на страната, а чл. 5 ал. 2 от КРБ постановява, че разпоредбите на КРБ имат непосредствено действие.

8) Обжалваната Заповед на директорът е дискриминационна и в нарушение не само на цитираните в жалбата конституционни основания, но също и на чл. 4 ал. 2 от Закон за народната просвета /ЗНП/, недопускащ ограничения и привилегии на каквито и да било основания, както и в грубо противоречие с чл. 132 т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Правилника за прилагане на ЗНП/ППЗНП/, гарантиращ на децата равни възможности за физическо, духовно и социално развитие, техните права, свобода и сигурност, зачитане на достойнството им, уважение и любов към тях, и възпитанието им в дух на разбирателство, мир и толерантност.

9) С недопускането на детето ми на училище са нарушени и правата му по чл. 134, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ППЗНП, гарантиращи му да получава защита при накърняване на правата и достойнството му; да се ползва от равния достъп до образование, да ползва безплатно училищната материално-техническа база, както и да участва в извънкласните и извънучилищни дейности.

10) Обжалваната заповед влиза и в грубо противоречие с Етичния Кодекс на Работещите с Деца, утвърден от Националния съвет за закрила на детето, като задължителен и за системата на образованието и по-точно с чл. 5 и чл. 6 гарантиращи ненарушаването на детското достойнство, чрез недопустими методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие. Отделно са нарушени и чл. 19 и чл. 20 изрично забраняващи практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие, както и практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

11) Процесният акт е и в нарушение на чл. 2 и чл. 5 от Всеобщата Декларация за Правата на Човека на ООН и на чл. 14 от Конвенцията за Защита Правата на Човека и Основните Свободи, изрично забраняващи дискриминацията по какъвто и да е признак и в каквато и да е форма, както и жестокото, нечовешко и унизително третиране.

12) Актът на директорът погазва и основните принципи на Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на Биологията и Медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината, 1996 г. и по-точно на нейните чл. чл. 1, 2, 5 и чл. 16, ал. 5.

13) Република България не е изискала по реда на чл. 15 от Комисия за защита на правата на човека и основните свободи/КЗПЧООС/ временна дерогация на основните човешки права и свободи гарантирани от международните конвенции и договори от Съвета на Европа, във връзка с обявената пандемия, което означава че съгласно чл. 5,ал. 4 от КРБ/ са действащи и досега, както и в момента на извършване на акта на директорката и са част от вътрешното право на страната, като имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. Следователно няма и не може да има никакви изключения от правилата и нормите на международното и вътрешното право, гарантиращи основните човешки права и граждански свободи.

14) Директорът е пряко отговорен за въведените дискриминационни условия в повереното й училище, доколкото съгласно чл. 147 ал. 1, т. 1 от ППЗНП тя организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището, което съгласно чл.10, ал. 5 от ЗНП е юридическо лице. По силата на служебното си положение, тя е длъжна да спазва преди всичко КРБ и законите, както прогласява чл. 58 ал. 1 от КРБ, заедно с изискването да се зачитат правата и законните интереси на другите. Видно е, че с въведените дискриминационни мерки спрямо децата и родителите с нейната заповед е нарушена и самата КРБ, както и международните конвенции за правата на човека.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание гореизложеното, Моля да постановите решение, с което:

1) Да отмените горецитираната заповед като противоконституционна и дискриминационна;

2) Да наложите на директорът на ……………………………………………… съответното наказание съгласно ЗЗДискр.;

3) Да дадете задължителни предписания на директора на ……………………………….. с оглед спазването на ЗЗДискр. и Конституцията на Република България, уреждащи равенство в третирането;


Гр. ………….

с уважение: …………………

/………………../

Ето как изглежда документа в word.

Можете да го изтеглите оттук.


Ако сте пропуснали да обжалвате съставен ви акт и вече са ви съставили наказателно постановление, веднага трябва да го обжалвате пред съда. Ето един образец тук. Попълвате го, както горе писахме в указанията за попълване на възражение срещу акт.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

До Районен съд  град ………………Ж А Л Б А

от .............................................................................................. ЕГН:.....................................
Адрес :..……...........................................................................................................................
Телефон: ............................................. ел.поща: .................................................................
ПРОТИВ: Наказателно постановление Nо. …….….. от дата ……..…….…………….,
наложено ми от ……………………………………………………………………………

Уважаема/и  Г-жо/Г-н Съдия,
Не съм доволен от Наказателно постановление № ............. / ................г. на ....................
...................................................................., с което ми е наложено административно наказание .............................................................................................................................

Уважаеми Районни съдии,

Не съм доволен и обжалвам в срок Наказателно постановление № ............ от дата ............ на Директора на ОД на МВР – град ........... с което ми е наложено административно наказание глоба в размер на ...............лева за нарушение на Заповед .................................. на Министъра на здравеопазването.
Считам, че то е незаконосъобразно и противоконституционно, противоречащо на материалния и процесуалния закон поради следните аргументи:
1. Заповедта на министъра въвеждаща въпросното задължение е нищожна, доколкото би представлявала нормативен акт по силата на чл. 75 от АПК и като такъв е следвало да бъде публикувана в „Държавен вестник“ по силата на чл. 5 ал. 5 от Конституцията във връзка с чл. 37 ал. 1 от ЗНА. Това не е направено и съответно процесната заповед е нищожна и не поражда права и задължения. По този казус има вече решение № 20257699 от 21.11.2020 в град София на Софийски Районен Съд на съдия Николай Урумов, потвърдено с Решение № 3093 от 13.05.2021 г. на Административен Съд – София Град – XII Касационен състав на съдия Антоанета Аргирова.
2. Ако приемем, че заповедта не е нормативен, а общоадминистративен акт съгласно чл. 63 ал. 11 от ЗЗ, то тя противоречи на ЗАНН, тъй като съгласно чл. 3 ал. 1 от ЗАНН за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му, а заповедите на министъра явно не са нормативни актове съгласно горецитираната 1 т.  и като норматив от по-нисш порядък не може да се приложи съгласно чл. 5 ал. 1 и ал. 2 на АПК.
3. Нормата на чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето определя, че: „Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 1, а средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети.“ Предвид обстоятелството, че мярката за задължително носене на маска въвежда задължение, за ползване на определено специализирано предпазно средство, което има имуществена стойност, следва същото да бъде осигурено безплатно от държавните и общинските органи, като финансирането се осигури от бюджета. Неизпълнението на законовото задължение, по обезпечаване на наложените мерки, се явява самостоятелно основание за отмяна на процесната заповед при последващия съдебен контрол, тъй като самата заповед не е изпълнила изискванията на материалния закон. Принудителните мерки са инструмент за обезпечаване на законосъобразното осъществяване на определени правоотношения. Те са форма на държавна принуда – репресивни мерки, водещи до ограничаване на права или вменяване на задължения. С тях се налагат неблагоприятни последици на гражданите, с цел постигане на определен правен резултат. Законово регламентираната цел, която се преследва с прилагането на мярката е ограничаване на разпространението на заразна болест, но все пак само ако държавата и общините са осигурили условия за това. Тоест, наложената ограничителна мярка е несъответна на целта на закона.
4. Задължителното носене на маска влиза в пряка колизия с действащ български закон – ЗАКОНА за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето. Чл. 2, ал.1, недвусмислено и ясно сочи: На публични места на територията на Република България не се допуска носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето.
5. Съгласно чл. 29 ал. 2 от Конституцията никой няма право да ми налага насила медицински мерки и експерименти без мое доброволно писмено съгласие, а такова не съм давал и няма да дам, нито за носене на маски, нито за извършване на ПСР или антигенни тестове, нито за ваксинации.  
6. Според чл. 30 ал. 1 от Конституцията имам право на лична свобода и неприкосновеност която горецитираната заповед на МЗ грубо нарушава с изискването за носене на маски.
7. Съгласно чл. 32 ал. 1 от КРБ личният ми живот е неприкосновен. Имам право на защита срещу незаконна намеса в личния си живот и срещу посегателство върху моята чест и достойнство, а изискването за носене на маска представлява за мен грубо унижение, насилие и въвеждане на робски модел на поведение. Напомням, че робите в САЩ са били принуждавани да носят маски преди 1865 г. 
8. Конституцията е върховен закон и съгласно нейния чл. 5 ал. 1 и ал 2, разпоредбите й имат непосредствено действие и никакви закони, други нормативи или поднормативни актове не могат да й противоречат.
9. Изискването за носене на маски е в грубо противоречие с чл. 1, 2 и 5 от КОНВЕНЦИЯ за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината - ратифицирана от 39-то Народно Събрание на 26.02.2003 г. и съгласно чл. 5 ал. от Конституцията е част от вътрешното право на страната и има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
10. Маските не защитават от никакви вируси, особено от несъществуващи. Дори да съществуваше коронавирус SARS-COV-2, по официални данни размерите му са между 200 и 1000 пъти по-малки от пролуките в маските и той свободно би ги преминавал. Следователно няма медицински причини да бъде налагано носенето им, а целите за това са други, както съм указал по-горе в т. 7.
Моля да вземете предвид изложените от мен аргументи и да отмените наложеното ми наказателно постановление.

Дата: …………..г.
гр. …………… /

С уважение: ...............................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ето как изглежда документът в word.

Образецът можете да изтеглите в  docx формат оттук. Преработете го, допишете изискуемите данни от съставеното ви наказателно постановление, подпишете го и го подайте незабавно в съда.Ако сте собственик / управител / служител в заведение, което работи против заповедта за затваряне на МЗ и ви посетят проверяващи, подайте възражение в тяхната институция, като то трябва да е в този вид.


До
Началника/Директора  на …………………………………………
(РУ на МВР, РЗИ, НАП)
Град …………………………………


ВЪЗРАЖЕНИЕ
от
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
(трите имена, ЕГН, адрес, телефон и електронна поща за връзка)


Уважаеми Господин Началник/Директор,

В законоустановения срок възразявам срещу съставения ми акт №………../дата………..…… за административно нарушение от вашия служител ……………………………………………………………………. по член 209а от Закона за здравето за неизпълнение на т. ……………….…………….. от Заповед № ………./………………. г. на Министъра на здравеопазването (Директора на РЗИ - град...............).
Актът е неправилен, противоконституционен и незаконен. Мотивите ми за това са следните:
1. Цитираната заповед №…………………………………………../ дата……………..… на МЗ е нищожна, тъй като не е публикувана в „Държавен вестник“ като нормативен акт съгласно чл. 5 ал 5 от Конституцията във връзка с чл. 37 ал 1 от ЗНА и съгласно чл. 75 от АПК. Като такава тя не е породила и не поражда правно действие, не се изпълнява и никой орган или длъжностно лице няма право да взисква нейното изпълнение. Обратното представлява грубо закононарушение.
2. Освен това, съгласно чл. 3 ал. 1 от ЗАНН за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му, а заповедите на министъра не са нормативни актове.
3. Заповедта и действията ви нарушават пряко чл. 4 ал. 1 и ал. 2, чл. 5 ал.1, чл. 16, чл. 17 ал.1, чл. 19 ал.1 и ал. 2, чл. 48 ал 1 от Конституцията.
4. Съгласно чл. 29 ал. 2 и чл. 30 ал 1 от Конституцията никой няма право да ми налага насила медицински мерки и експерименти без мое доброволно съгласие, нито да унижава моето лично човешко достойнство. 
Въз основа на гореизложеното настоявам да отмените съставеният ми акт за административно нарушение и да прекратите производството, в противен случай ще потърся правата си по съдебен ред. Отделно от това, ще заведа дело съгласно чл. 7 от Конституцията, за обезщетение за морални и материални щети по ЗЗД за непозволено увреждане, както и по ЗОДОВ.

Дата …………………..
Град ……………………

С уважение: ……………….……..

Ето как изглежда в word.

Образецът можете да изтеглите в  docx формат оттук. Преработете го, допишете изискуемите данни от съставения ви акт, адресирайте го до съответната институция, изтрийте излишното от документа, подпишете го и го подайте незабавно в проверилата ви институция, като задължително вземете входящ номер.

Ако вече имате адвокат, който ви води дело срещу актове, наказателни постановления или други санкции, наложени ви заради пландемията, му дайте обезателно да прочете мотивите на съдия Урумов от СРС в решение по дело, с което той отменя глоба заради неносене на маска.
Всъщност, това е разковничето на проблема. С това ще паднат всички санкции и наказания наложени ви за каквото и да било.

А тук са публикувани документи разработени от адвокат Нина Ламбова срещу "зелените сертификати" подходящи за работници и служители недопускани на работните им места или притискани от работодателите за зелени сертификати, също и за учители и родители на деца - ученици.

Ако обаче искате да се включите активно в съпротивата срещу пландемията направете това:

Отворете тази страница на блога и копирайте или изтеглете в подходящ формат  основния документ, отпечатайте го, подпишете го и го пратете на тези институции и инстанции на които можете. Ние сме го изпратили досега с входящи номера в Народното събрание, Министерския съвет и Омбудсмана, както и Министерството на Здравеопазването.
Отделно е изпратен на Община Пловдив и община Павликени, областна управа Пловдив, 28-те РЗИ в бившите областни градове, всички софийски театри, Софийски Университет "Свети Климент Охридски", различни съюзи и асоциации на хотелиери, ресторантьори, превозвачи, малък и среден бизнес, Българска Стопанска Камара, комисиите в парламента по здравеопазване и правосъдие, до всичките им членове и ръководството на Народното Събрание.  
Продължаваме да го пращаме. 

"Истината ни прави свободни, а знанието ни дава силата за да познаем истината. Чрез знание към свобода!"


Ако искате да се включите в другата ни акция с предупреждение на всички държавни институции да спрат терора и издевателствата на българския народ влезте в тази страница.
Можете да участвате и в кампанията срещу училищните директори издевателстващи над българските деца.
Също така е добре да изпратите предупреждения на полицейските началници в страната.
Ако сте пострадал от терора във връзка с ПЛАНдемията с получена глоба, написан акт или наказателно постановление и други такива, влезте в тази страница и вижте как да се защитите и изтеглете документи за обжалване, възражения и други.
Оттук можете да изпратите по електронна поща искане за забрана на 5G мрежата убиец до Народното събрание. Защото тя наистина ви убива бавно и мъчително. Вижте и какво казва науката срещу нея.  Подобно искане може да изпратите и на КРС оттук.
А това е най-доброто и пълно разследване за лъжата коронавирус. Важното е хората да прочетат, разберат истината и се спасят. Ако някой ден го изтрият от мрежата, сме го запазили тук. 
А знаете ли че Health Glade дават награда от 1 000 000 долара, на този, който докаже, че изобщо има такъв коронавирус SARS-CoV2? Естествено никой досега не е взел наградата, нито някога ще бъде дадена, защото такъв вирус просто няма.

"Защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата."
Апостол Павел

ВКЛЮЧИ СЕ В СЪПРОТИВАТА!
ДОЛУ ПЛАНДЕМИЯТА, СМЪРТ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД!
СВОБОДА ЗА НАРОДА!
ЗА БЪЛГАРИЯ!


Свържете с нас на: nss_sveti_georgi_pobedonosets @ abv.bgнеделя, 24 януари 2021 г.

Съпротивата срещу ПЛАНдемията продължава!


Националният Сбор за Съпротива "Свети Георги Победоносец" продължава борбата срещу световния заговор известен като ПЛАНдемия.
На 27-ми януари ще се включим в протеста на собствениците на заведения, фитнес зали, танцови школи и други предприемачи и техните служители затворени противоконституционно с нищожни заповеди на здравния министър.
След това на 30-ти, събота организираме протестен митинг пред храм-паметника "Свети Александър Невски", на който ще обявим начало на гражданско неподчинение от 1-ви февруари 2021 г. 
Трябва да отворят и заработят нормално всички затворени противоконституционно с нищожни заповеди на здравния министър заведения, фитнес зали, танцови школи, училища, университети, магазини и други. Отменяме ПЛАНдемията, започваме гражданско неподчинение и призоваваме българския народ към яростна съпротива! Връщаме си живота и възстановяваме нормалността! НИКАКВИ маски, НИКАКВИ ваксини, НИКАКВИ ПСР тестове, изолатори, карантини и затваряния! 
ДОЛУ ПЛАНДЕМИЯТА, СВОБОДА НА НАРОДА!

Пускаме диплянка за правото на труд, която ще раздаваме на протестиращите:

Лъжата коронавирус –  път към бедността! 

 
1. Няма никакъв коронавирус – COVID 19! Това е една грандиозна измама в световен мащаб! Заговор организиран от световното задкулисие на свръхбогатите банкери, корпорации и медии срещу човечеството като цяло!
2. Една от най-важните им цели е да УНИЩОЖАТ дребните и средни предприемачи, чрез затваряне и разорение, за да им отнемат магазините, ателиетата, заведенията, предприятията. В световен мащаб вече тече изземване на собствеността, чрез фалити и изкупуване на безценица на затворените обекти, в което престъпление участват световните корпорации с помощта на банките.
3. Затова са тези безумни затваряния и карантини с цел да ви отнемат хляба и самостоятелността. При това със системата разделяй и владей. Днес затварят едните, после другите, някои работят наполовина, други отчасти, но всички страдат.
4. Затварят заведенията, фитнес залите и танцовите школи, страдат и доставчиците им, музикантите, певците, таксиметровите шофьори, охранителите и всички свързани с тях бизнеси. Стотици хиляди стават безработни, с никакви или мизерни финансови помощи. Те излизат и от трудовата си дейност и от потреблението. Свиват разходите, започват да страдат и магазините от загуба на клиенти и спад на обороти. Завърта се цикъл на свиване на дейността, безпаричие и разорение за всички.
5. Непрекъснато удължават затварянето – първо до Коледа и Нова година, после до 31 януари, после до 31 март, после ще го удължат до 31 май и така докато всички свършат и малкото си спестени пари, закъсат със сметките и разходите, които си вървят, не могат да плащат лизингите, ипотеките и другите си кредити, накрая банките идват и им вземат всичко. А ЧСИ-тата услужливо ще продадат имотите им на безценица на големите акули в бизнеса.

Ако още не сте разбрали, че това нито е глупост, нито случайност, а е нарочно изпълняван план за вашето унищожение, е време да прогледнете и защитите хляба си!

Затова на 1-ви февруари отваряте всичко, без глупави ограничения, маски, дистанции или намалени капацитети и работите спокойно и смело! Обявяваме гражданско неподчинение! А предприемачите и персонала заедно с клиентите се противопоставяме на проверяващите чиновници и полицаи – слуги на убийците на българския народ! И ще им помогнем да осъзнаят на кого и какво служат, и че те са наши слуги, защото ние сме народа, ние сме суверена и те ще служат на нас.
Гответе се за отпор, заедно, вкупом и единни срещу човекомразците и българоубийците!

ИСКАМЕ ТОВА: 


1. Отмяна на всички заповеди за носене на маски, социална дистанция, изследвания, изолатори, карантини, затваряния, дистанционна работа и домашните арести независимо от това как са наречени "извънредно положение, обстановка и т.н."! ВЕДНАГА!
2. Пълни парични обезщетения за всички пострадали от терора и диктатурата въведена с „извънредното положение“ или „извънредната епидемична обстановка“ от 13 март 2020 година досега.  На всички работници, служители и предприемачи разорени или пострадали финансово заради това! 
3. Отмяна на всички глоби и санкции наложени на свободолюбиви хора неспазващи наложените противоестествени и противоконституционни ограничения на свободата! 
Конституцията ни пази!
Чл. 4. (1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията
и законите на страната.
(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.
Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ѝ противоречат.
Чл. 16. Трудът се гарантира и защитава от закона.
Чл. 17. (1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.
Чл.19. (1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.
(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.
(3) Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона.
Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.
Чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.

И не забравяйте, че можете да съдите държавата за причинените ви имуществени и морални вреди по чл. чл. 45 - 53 от ЗЗД за непозволено увреждане и по ЗОДОВ! Възползвайте се!


Можете да изтеглите диплянката 

във формат DOCX  

PDF - за двустранен печат

PDF - за едностранен печат


Освен това имаме подготвени още две диплянки. Едната е срещу отровните ваксини, с които се опитват да ви убият:

ВАКСИНИТЕ УБИВАТ!


 1. Неоспорим медицински факт е, че никой НИКОГА не е успял да изолира „вируса“ в чист вид. Всеки уважаващ себе си медицински работник, лабораторен лекар, лаборант и/или вирусолог ще потвърди този НАУЧЕН факт. Ирландски съд го постанови в решение, защото Министерството на здравеопазването им официално призна, че няма никакви научни доказателства за съществуване на вируса!
 2. Всички картинки на „топче с шипчета“ са рисувани на Фотошоп. А уж „разшифрования геном на вируса“ се оказва компютърно моделирана измислица!
 3. ПСР тестът, по думите на създателя му Кари Мълис НЕ Е инструмент за диагностика на инфекциозни заболявания, а за изследвания на ДНК! На самите тестове пише, че те НЕ са основание за диагностика!  Тъй като не съществува надежден тест, който да покаже кой е носител на измисления „вирус“, НИТО един „тест“ не е одобрен от регулаторните агенции – дори и от FDA в САЩ.
 4. Следователно как може да има „ваксина“ срещу „вирус“, който не съществува и никога не е открит?
 5. „Ваксините“ са убийствени отрови съдържащи живак, формалдехид, алуминий, и други боклуци, които ви докарват безплодие, алцхаймер, аутизъм, рак, автоимунни заболявания, СПИН, парализи и смърт.
 6. За направата на „ваксините“ се убиват при аборт човешки зародиши, който се режат още живи за да им вземат тъкани използвани в производството на „ваксини“!
 7. Десетки „ваксинирани“ в САЩ, Бразилия, Франция, Германия, Израел, Норвегия, Швейцария, Мексико, Хърватска, Португалия вече умряха, а много други получиха увреждания, както и много други вредни странични ефекти или се влошиха хроничните им болести. И това са официални данни, а колко много случаи са скрити?
 8. Неслучайно директорът на „Пфайзер“ отказа да се ваксинира със собствената си ваксина! Неслучайно ВСИЧКИ производители на „ваксини“ в света са освободени от отговорност! И българските лекари, които ви ваксинират също са „освободени от отговорност“! Ако подпишеш „информирано съгласие“ за ваксината сам си си виновен!
 9. „Ваксината“ е с  вграден идентификационен наночип с неясна функция – официално признато от директора на фирмата произвеждаща ги, която опакова и ваксините!
 10. РНК ваксините увреждат вашето ДНК, колкото и да ви говорят обратното!
 11. По принцип ваксини се разработват 10 години, и се следят за вредни последствия 15 години! Как направиха „ваксини“ за измислен вирус за 5 месеца?
 12. Всички поставяни сега „ваксини“ са в експериментална фаза до 2023 година. Вие сте опитни мишки!

ЗАЩО НЕ МОГАТ ДА ВИ ЗАДЪЛЖАТ ДА СЕ ВАКСИНИРАТЕ?

 

Защото може да се позовете на конституцията – член 29 ал 2. Тя има предимство и е над законите и заповедите и има пряко действие. Нищо не може да й противоречи!

Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или

унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.

(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.

Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ѝ противоречат.

(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.

И най-важното! ВСИЧКИ досега издадени или действащи заповеди на министъра на здравеопазването са НИЩОЖНИ! Тоест не са породили никакво правно действие, никой не бива да ги изпълнява, а който го прави е закононарушител и извършва престъпление!

Защо?

Защото тези заповеди са нормативни актове съгласно чл. 75 от АПК и е трябвало да се публикуват в „Държавен вестник“ като такива съгласно Конституцията чл. 5 ал. 5 и чл. 37 ал 1 от ЗНА! А те не са! На това основание административните съдилища отменят всички глоби и други санкции издадени във връзка с нищожните заповеди.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Законите, постановленията на Министерския съвет и нормативните актове на министрите и на ръководителите на други ведомства се обнародват в „Държавен вестник“.

Но затова трябва да обжалвате! Винаги!


Можете да изтеглите диплянката 

във формат DOCX  

PDF - за двустранен печат

PDF - за едностранен печат


Третата ни диплянка е срещу маските, които ви убиват:


МАСКИТЕ  УБИВАТ! 


 

 •      Маските не спират никакви вируси, защото процепите им пропускат обекти с големина до 1 микрон, а измисленият коронавирус дори да го имаше, по официални данни е между 0.05 и 0.2 микрона тоест между 5 и 20 пъти по-малък от процепите и спокойно би ги преминавал.
 •     При дълготрайна употреба от двете страни на маските се събират вируси и бактерии. Вредните бактерии от устната кухина, които нормално човек изхвърля с дишането, при наличие на маска се задържат и връщат обратно в устата и носа и проникват в белите дробове, като накрая предизвикват бактериална белодробна бронхопневмония, която често завършва със смърт.
 •     Маските водят до затруднения в дишането, НАМАЛЯВАТ ОКИСЛЯВАНЕТО НА КРЪВТА С 8-10%. Ако носите маска, недостигът на кислород може да доведе до здравословни проблеми или да активира хронични болести. 
 •      Маски са носели черните роби в САЩ, за да не говорят или ядат по време на работа и като символ на подчиненото им робско подчинение.
 •      Маските създават психологически проблеми на хората. 
 •      Маските са обидни за човешкото достойнство!

ЗАЩО ТОГАВА ВИ КАРАТ ДА ГИ НОСИТЕ 

И УЖ ГЛОБЯВАТ ЗА ЛИПСАТА ИМ?

 

     Точно затова! Това целят убийците от Министерството на здравеувреждането! Забележете, как говорят само за ръст на „заразените“, „яко ще се мре“, „чували с трупове“ и други глупости. Искат да има страх и паника! Така разстройват най–уязвимите хора – възрастните, хората с хронични заболявания, бременните жени, майките на малки деца. Страхът, паниката и стресът понижават имунитета на жертвите и заедно с маските рушат здравето им.

       Слънцето, температурата, озонът и кислородът и бактериите атакуват и убиват вирусите. Сега разбрахте ли защо първия път ни затвориха по домовете в домашен арест, забраниха разходките в парковете и градинките, седенето на пейките в тях, затвориха достъпа до морето и планините, до горите? За да дишате мръсния въздух в домовете си, отровен от градския смог, да ви липсва слънцето (витамин Д убиващ вирусите), чистия въздух, зеленината, досегът с майката природа, който повишава имунитета и убива вирусите.

       Затова и затвориха пазарите, където български производители предлагат чиста продукция, а оставиха да работят МОЛ-овете и чуждестранните вериги магазини, продаващи на безумни цени отровени с ГМО и вредни химикали чужди „храни“ – по-скоро – боклуци.

 

 

ЗАЩО НЕ МОГАТ ДА ВИ ГЛОБЯТ ЗАРАДИ НЕНОСЕНЕ НА МАСКА?


Защото в Закона за здравето е казано:

Чл. 63. (9) Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 4 и 7, като средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети.

Тоест, ако те искат да носите маска, тя трябва да ви е дадена БЕЗПЛАТНО от държавата или общината. Позовавайки се на този член от закона никой полицай или чиновник не може да ви напише акт, а ако случайно ви напише, ще го обжалвате пред началниците им и ще падне, а дори някой да издаде наказателно постановление с глоба, то ще падне в съда.  Отделно може да се позовете на конституцията – член 29 ал 2. Тя има предимство и е над законите и заповедите и има пряко действие. Нищо не може да й противоречи!

Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.

(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.

Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ѝ противоречат.

(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.

И най-важното! ВСИЧКИ досега издадени или действащи заповеди на министъра на здравеопазването са НИЩОЖНИ! Тоест не са породили никакво правно действие, никой не бива да ги изпълнява, а който го прави е закононарушител и извършва престъпление!

Защо?

Защото тези заповеди са нормативни актове съгласно чл. 75 от АПК и е трябвало да се публикуват в „Държавен вестник“ като такива съгласно Конституцията чл. 5 ал. 5 и чл. 37 ал 1 от ЗНА! А те не са! На това основание административните съдилища отменят всички глоби и други санкции издадени във връзка с нищожните заповеди.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Законите, постановленията на Министерския съвет и нормативните актове на министрите и на ръководителите на други ведомства се обнародват в „Държавен вестник“.

Но затова трябва да обжалвате! Винаги!


Можете да изтеглите диплянката 

във формат DOCX

PDF - за двустранен печат

PDF - за едностранен печат


"Истината ни прави свободни, а знанието ни дава силата за да познаем истината. Чрез знание към свобода!"


Ако искате да се включите в другата ни акция с предупреждение на всички държавни институции да спрат терора и издевателствата на българския народ влезте в тази страница.
Можете да участвате и в кампанията срещу училищните директори издевателстващи над българските деца.
Също така е добре да изпратите предупреждения на полицейските началници в страната.
Ако сте пострадал от терора във връзка с ПЛАНдемията с получена глоба, написан акт или наказателно постановление и други такива, влезте в тази страница и вижте как да се защитите и изтеглете документи за обжалване, възражения и други.
Оттук можете да изпратите по електронна поща искане за забрана на 5G мрежата убиец до Народното събрание. Защото тя наистина ви убива бавно и мъчително. Вижте и какво казва науката срещу нея.  Подобно искане може да изпратите и на КРС оттук.
А това е най-доброто и пълно разследване за лъжата коронавирус. Важното е хората да прочетат, разберат истината и се спасят. Ако някой ден го изтрият от мрежата, сме го запазили тук. 
А знаете ли че Health Glade дават награда от 1 000 000 долара, на този, който докаже, че изобщо има такъв коронавирус SARS-CoV2? Естествено никой досега не е взел наградата, нито някога ще бъде дадена, защото такъв вирус просто няма.

"Защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата."
Апостол Павел

ВКЛЮЧИ СЕ В СЪПРОТИВАТА!
ДОЛУ ПЛАНДЕМИЯТА, СМЪРТ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД!
СВОБОДА ЗА НАРОДА!
ЗА БЪЛГАРИЯ!


Свържете с нас на: nss_sveti_georgi_pobedonosets @ abv.bg
"Йон компютърс" - Монтана

"Йон компютърс" - Монтана
Компютърен магазин и сервиз

Последни новини

powered by Surfing Waves