Важни писания

Прокурорска преписка № 10729/2022

Предистория

Всичко започва през август 2021 г., когато две граждански организации - НСС "Свети Георги Победоносец" и НД "Крумови Закони", сигнализират ОД на МВР - Пловдив за извършени престъпления от здравните власти на национално и регионално ниво, като прилагат уличаващи документи. При последвалата проверка, пловдивската полиция уведомява Районната прокуратура в града, която започва предварителна проверка, като образува преписка №11041 / 2022 г. Прокурорът Божидар Елкин събира три тома документи от основните здравни институции и организации, разпитва  Стоян Алексов, проф. Костадин Ангелов, Стойчо Кацаров, Ангел Кунчев, доцент Атанас Мангъров и доктор Георги Тодоров и заключава, че има  извършени престъпления по смисъла на чл. 220, ал.1, чл.108а, във връзка с чл.143 ал.1 и чл. 136 ал.1 от Наказателния Кодекс, както и по чл. 26 ал 1, чл.29 ал. 2 и чл. 35 ал. 1 от Конституцията на Република България. 

Поясняваме за какво става въпрос в цитираните горе членове:

Наказателен Кодекс

Чл. 220. (1) Длъжностно лице, което съзнателно сключи неизгодна сделка и от това произлезе значителна вреда за стопанството или за учреждението, предприятието или организацията, които то представлява, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

Чл. 108а. (1) Който с цел да създаде смут и страх в населението или да заплаши, или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или на международна организация да извърши или да пропусне нещо, извърши престъпление по чл. 115, чл. 128, чл. 142, чл. 142а, ал. 3, т. 2, чл. 143, чл. 143а, чл. 144, ал. 2, чл. 170, ал. 3, чл. 216, ал. 1 и 5, чл. 319б - 319г, чл. 326, чл. 330, чл. 333, чл. 334, чл. 336а, чл. 337, чл. 339, чл. 340, чл. 341а, чл. 341б, чл. 341в, чл. 344, чл. 347, ал. 1, чл. 348, чл. 349, чл. 350, чл. 352, ал. 1, 2 и 3, чл. 354, чл. 356е, чл. 356з, чл. 356к, чл. 356л и чл. 356м, се наказва за тероризъм с лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а когато е причинена смърт - с лишаване от свобода от петнадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Чл. 143. (1) Който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

Чл. 136. (1) Който наруши правила, установени за охрана на безопасността на труда, и с това изложи на опасност живота или здравето на трудещите се, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с обществено порицание.

Конституция

Чл. 26. (1) Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция.

Чл. 29. (2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.

Чл. 35. (1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.

Тъй като пловдивски прокурор няма право да разследва виновните длъжностни лица, защото деянията им са подсъдни на Софийски Градски Съд, Божидар Елкин прехвърля преписката със събраните материали на Софийска Градска Прокуратура, по компетентност. Тя на свой ред образува своя преписка № 10 729 / 2022 г., по която вече и друг човек подава допълнителни материали, които уличават високопоставени длъжностни лица в международен заговор с цел геноцид, престъпления срещу човечеството, държавна измяна и ред други съставомерни по Наказателния Кодекс деяния. 

За да не се потули и прекрати тайно преписката в Софийска Градска Прокуратура, организациите, подали първоначалните сигнали, направиха поредица от мероприятия за нейната разгласа. 

Първо публикуваха едно интервю с авторката на началните сигнали до полицията, която показа и документите. Ето го тук.

После, на 13.9.2022 г. направиха пресконференция в БТА по въпроса. Въпреки поканените над 400 журналисти от всички български медии, нито един не дойде на мероприятието. А ето тук и имената на ония над 40 "журналисти"които не само НЕ уважиха с присъствие  пресконференцията, ами даже изтриха електронната поща с поканата за нея, без дори да я отворят и прочетат.

След това на 20.9.2022 г., проведоха отново в БТА и петчасова конференция, с множество видни участници с лекции по основните въпроси за ПЛАНдемията, отразени в прокурорската преписка.

На 27 септември 2022 г. активистите от двете граждански организации и две подкрепящи ги партии - БНО и "Истината и само Истината" проведоха и открито телевизионно студио по темата пред Съдебната палата в София. Както обикновено става при такива важни мероприятия и събития, в началото заваля проливен дъжд, но участниците, както винаги продължиха и скоро слънцето изгря. И най-черната буря предизвикана от слугите на мрака, изчезва под напора на смелостта и волята на борците за свобода, подкрепяни от силите на светлината. Даваме видеото от събитието.

Пълният официален филм от пресконференцията с показаните документи и доказателства от говорителите, е тук.


Това е пълният документален филм от проведената конференция в БТА на 20.9.2022 г.

Тук са публикувани материалите от нея, като обявената тема беше: 


"ИЗМАМИТЕ, В КОИТО ЖИВЕЕМ, ГЛОБАЛНИЯТ ГРАБЕЖ И 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЛЕДСТВИЯТА, ПОРОДЕНИ ОТ ТЯХ"

Организатор:  

Валентина Николова - председател на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“

По инициатива на

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“

и Национално движение „Крумови закони“

Участници:

 • Професор Лъчезар Аврамов – доктор на физическите науки. Създател на лаборатория „Биофотоника“ в Института по електроника на БАН и „Национален център по биомедицинска фотоника“. Той е единственият български учен, номиниран за европейската наградата „Декарт“, която се връчва за върхови научни постижения за изследвания в областта на фотофизиката на заболяването рак. 
 • Румяна Георгиева – холистичен терапевт - Измамата "пандемия" - нарушенията на законите и Конституцията от управляващите и прокурорската преписка № 10729/2022. 
 • Едуард Радев  - Проектът - "Три морета" и опасностите криещи се в него. Заплахата от налагания трансхуманизъм.
 • Огнян Симеонов – диетолог. Анализ от позицията на очевидец на проведените през 2021 г. конференции в Италия и Германия по проблема за т.н. „пандемия ковид-19“
 • Светослав Пенчев  - журналист.  *Действителните причинители за модерната „пандемия“ - аерозолните отрови или кемтрейлс. *Нарушение на гражданските права, вследствие на противозаконното й налагане.
 • Боян Панайотов – психолог. *Последиците от психическия тормоз върху хората, упражняван от средствата за масова информация от 2020 г., чрез всяване на страх, ужас, призив към отделяне от роднините. *Икономическите щети и вреди, нанесени от специалната глобалистична операция с кодовото наименование  „пандемия „ковид-19“.
 • Методи Бъчваров - общественик - За нарушенията на Конституцията и законите и международните конвенции от страна на управляващите по време на ПЛАНдемията. и регистрацията на български държавни институции и политически партии като корпорации в Търговския регистър на САЩ.
 • Людмила Дукова – педагог, представител на Български Родителски Централен Комитет:  *Как се отрази ПЛАНдемията върху децата – бъдещето на България.
 • Явор Гочев - преподавател в Музикалната Академия. Сигналът до прокуратурата на БРЦК срещу тормозът върху българските деца по време на ПЛАНдемията. 
 • доктор Пламен Пасков - общественик - *Измамната "пандемия", без вирус, с фалшиви тестове и вредни инжекции и кой я нарича "теория на конспирацията?"
Публикуваме също и отделни видеозаписи на различните говорители по съответните теми. 
Само три медии отразиха с пълни филми, с обща продължителност четири часа и половина конференцията. Това са:
Официалният запис на БТА е отдолу.

Живото ни излъчване от БТА

Междувременно, е създаден и Телеграм канал, с името "Прокурорска преписка", за всички онези, които са се включили или тепърва ще се включат към преписката, подавайки сигнал до прокуратурата. Ето описанието му:

"Групата е за документи, видеа и материали, свързани с прокурорската преписка или разширяващи я. Ще бъдат изтривани публикации, не по темата, както и дискусии. Който е внесъл допълнителни документи в СГП, да ги публикува тук. Разпространявайте."

Създателите му канят всеки, който иска да следи развитието по преписката, да се присъедини и да чете, но да публикуват само онези хора, които са се включили вече в преписката и да поставят там сигналите и документите си. Тоест, групата не е поредната говорилня в Телеграм, а място за делова работа.


Даваме и постановлението на прокурор Божидар Елкин от Районна прокуратура - Пловдив в оригинал за незапознатите. Оттук можете да изтеглите документа в  PDF формат, или да го прочетете в прозореца отдолу.

Този прокурор, ни връща доверието в институцията и се надяваме един ден да го видим, като главен прокурор на държавата. По-подробно сме писали за него в статията "Прокурор, който си върши честно работата".

В прокурорската преписка със свои сигнали и документи се включиха досега, освен гражданските организации НСС "Свети Георги Победоносец" и НД "Крумови закони", също и БРЦК, както и индивидуални жалбоподатели, от които трима са от София и четирима от Варна. Техните сигнали и доказателства сме разгледали подробно в дадените по-долу  отделни статии:
НАПОМНЯМЕ И ДРУГИТЕ ВОДЕНИ В МОМЕНТА БИТКИ:

 • Беше внесена подписка в Народното събрание с 30 000 подписа на смели българи, които искат България да напусне престъпната организация СЗО.
 • Една храбра софиянка спечели дело в Комисията за Защита от Дискриминация против престъпната заповед за въвеждане на зелени сертификати срещу директорката на Испанската Гимназия в София.
 • Делото заведено от Автономната Работническа Конфедерация против "Зелените сертификати“  се гледа на 14 октомври 2022 г.Включете се и вие в битката! Сега е времето да унищожим със силата на правосъдието психопатите, които вече две години провеждат геноцид над българския народ,  по заповеди на чужди кукловоди!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички коментари са позволени, уважаваме истината и свободата, които се постигат чрез знание, а то идва от свободното слово.

"Йон компютърс" - Монтана

"Йон компютърс" - Монтана
Компютърен магазин и сервиз

Последни новини

powered by Surfing Waves