Важни писания

вторник, 23 юни 2015 г.

Контраатаката започна

Негово Светейшество Патриарх Неофит.

Българската православна църква публикува извънредно патриаршеско и синодално обръщение към православния клир, миряните и държавните институции във връзка с включени текстове за йогата на тазгодишните матури по БЕЛ. Контраатаката започна. Това ще е началото на велик кръстоносен поход за човешките души и в защита на Отечеството срещу гибелото управление на сатанистите. Публикувам цялото обръщение, подписано от Негово Светейшество Патриарх Неофит и митрополитите:Възлюбени в Христа Бога братя и сестри,
На 20 май тази година, в навечерието на празника на светите братя Кирил и Методий, просветили славянството в Христа, образователното министерство принуди десетки хиляди български младежи да разсъждават върху „ползите“ за тяхното личностно развитие от така нареченото учение „йога“. От този ден насам Св. Синод, архиереите, а и всеки клирик на Българската православна църква приемаме протестите на православното паство. Виждаме недоумението на миряните, чуваме техните нескончаеми въпроси, защо на нас, но и на българския народ като цяло, ни се причинява това издевателство и каква е целта му? Вижда ли правителствуващият синклит, когото поменаваме в молитвите си, какво става, какво се извършва над душите на българите? Съгласен ли е той, дава ли си сметка за последствията, съучастник ли е в разтлението на националното тяло, или е просто безразличен?
Атаките срещу традиционното вероизповедание на българския народ не са от вчера. Всевъзможни секти, парарелигиозни учения, всякакви езотерици, псевдопроповедници и лъжепророци шетат из българската земя и тровят душите на объркани и беззащитни хора и особено на нашите деца. Казва ни се, че Църквата не бива да протестира срещу това, защото иначе ще бъде обвинена в религиозна нетолерантност. Идва обаче момент, когато чашата на търпението прелива. Това е моментът, в който пропагандата на нетрадиционни религиозни учения и практики започва да се случва вече по разпореждане на държавната власт.
Държавната образователна власт многократно ни каза, че не намира за необходимо да бъде въведен задължителен учебен предмет „Религия“ в българските училища. Сега същата тази държавна образователна власт, чрез изпитните тестове за матурата на завършващите средно образование български младежи, а така също и чрез текста за вътрешно оценяване по английски език за учениците от осми клас, ни уведоми, че тя иска нашите деца задължително да разсъждават не върху християнската култура, а върху „йога“. Съвсем наскоро отбелязахме 1150-годишнината от покръстването на българския народ. И точно сега, в изпита за матура, просветното министерство вместо за тази годишнина, пита за „йога“. След като ще е така, то и Св. Синод е в правото си, а пред Бога и народа е длъжен, да каже какво мисли по този въпрос.
Заявяваме, че за нас проблемът с присъствието на темата „йога“ във въпросника за матурата не е плод на грешка или неуместно оригиналничене, а е елемент от едно планомерно, системно действие за възстановяване на езическите култове и ересите в България. След малко ще обясним защо смятаме така, но преди да преминем по същество, нека кажем няколко думи от по-общ характер, на първо място за толерантността.
Българската православна църква не може по никакъв начин да бъде обвинена в религиозна нетолерантност. Напротив. В нашата църковна история има примери за човеколюбие и солидарност с инакомислещи и иноверни, каквито няма в историята на много по-големи и значими Църкви и народи. Нашата толерантност е доказана многократно. Нищо от това, което ще кажем тук не бива да бъде разбирано като проява на верска нетърпимост. Всеки може да вярва в каквото намери за добре, да не вярва изобщо или да се отдава на сатанизъм и бесовщина, ако смята, че това би го направило щастлив. Господ Иисус Христос ни е дал правилното, етично и нравствено учение. Но ни е дал и свободна воля. С тази свободна воля ние можем да изберем Него или да се отвърнем от Него. Нашият Бог ни е завещал, че вяра се преподава с любов. Не със сила. Затова и Българската православна църква проповядва Неговото учение и Неговия завет с любов към ближния. Без прозелитизъм, без гонения или обещания за материални облаги, но със състрадание и човешка болка спрямо отпадналите или неоткрилите Христа.
Като представители на религията, която е вградена в основата на европейска цивилизация и култура, ние ще се отнесем с разбиране и към всяка друга система от религиозни вярвания, която на базисно ниво изповядва свободата, достойнството и равенството между хората и чиито етични норми са съзвучни с нашите. Но ние сме длъжни да бием тревожно камбаната, когато сме изправени пред инвазията на парарелигиозни вярвания, които водят до разпадане на личността, разрушаване на обществения строй и до дезинтегриране на държавата. Не можем да се съгласим с каквито и да е учения, които толерират унищожаването на индивидуалността, накърняването на свободата, ограничаването на човешките права, както и с доктрини и практики, които дори за миг допускат, че човешката душа и човешкият живот не са абсолютна ценност.
Ние не осъждаме хората, попаднали в плен на заблудите. Ние осъждаме заблудите. Включително защото виждаме последствията от продължаващото разпространяване и насаждане на нетипични учения и духовни практики върху нашия народ. Последствия и за самата държавна власт.
Обични в Господа братя и сестри,
Истината е, че новото възраждане на езичеството в България не дойде с демокрацията, а започна далеч преди това. Още в началото на XX век се даде старт на методичното облъчване на по-интелигентните и затова по-откъснати от народната почва слоеве на населението с идеята, че в своето историческо развитие нашият народ е имал и други, „по-добри“ вери, различни от православната или поне „изправящи нейните дефекти“. Паралелно с това сред народа се впуснаха и започнаха активно да проповядват секти, чиито „учения“ и до ден-днешен се представят като „оригинален български принос към съкровищницата на световната духовност“, а всъщност са един елементарен плагиат, нескопосана смесица от близкоизточни ереси, далекоизточни окултни практики и индиански танци - паневритмия. Църквата е осъдила тези учения още тогава.
В първите години след установяването си комунистическата власт атакува наред с Българската православна църква и всички тези движения и учения. До момента, в който й хрумна, че ликвидирането на оказалото се твърде устойчиво православие в България може да стане именно чрез ересите. Кулминацията на този процес настъпи в края на 70-те години на XX век, когато пропагандирането и популяризирането на източните окултни учения и на домораслите ни ереси, беше издигнато в ранг на официална културна политика на държавата.
Парадоксалното е, че и до ден-днешен на някои наши интелектуални кръгове този чудовищен културен регрес им се привижда като проява на изключителна оригиналност, а в комунистическата епоха стимулираното от държавата изповядване на ересите се приемаше, неясно защо, за проява на дисидентство. Каква наивност! Да противопоставяш на тоталитарната власт „чистото богомилство“ или да компенсираш дефицита на вяра в „светлото комунистическо бъдеще“ с вяра във всякакви дохристиянски култове, включително сатанистки, е абсолютно безотговорно, да не кажем престъпно поведение към собствените ти народ и държава. На диктатурата и на тоталитаризма, както впрочем на всякакви други ограничения на свободата, може да се противопостави само свободата в Христа. Свободният в Христа човек. Свободата на безчинието и безредието е антисвобода; тя е друга форма на тоталитаризъм. Погледнете примера на страните от т.нар. социалистически лагер: тези които днес са за пример, са онези, които и преди и сега бяха и са свободни в Христа. А ние продължаваме да се питаме защо след 25 години не можем да се измъкнем от хаоса? Нима не виждаме, че хаосът е в душата на народа? И бива провокиран и усилван не само с мълчаливото толериране, но и с активната подкрепа на държавната власт. Бивша, а, както става ясно, и настояща.
Призоваването на ересите през 70-те години на миналия век беше последната фаза от войната, която тоталитарната държава беше обявила на Православната църква. Бог поругаван не бива и Той промисли много скоро след това тази власт да се срине в праха. Но посетите от нея отровни семена са жилави. Мнозина продължават да ги разпръсват сред народа с впечатляваща, фанатична последователност и с убедеността, че извършват патриотично дело и че именно по този начин ще помогнат за възраждането на нацията.
Странно защо се пренебрегват очевидни факти? Във всеки учебник по история пише, че България става държава и получава международно признание в момента, в който свети княз Борис-Михаил Покръстител с целия си народ приема светата православна вяра. Същевременно няма утвърден учен историк, а и просветен българин, който в своите професионални или любителски дирения из страниците на историята да не се е натъкнал на факта, че двата пъти, в които българската държава е изчезвала от политическата карта на света, това е било предшествано от периоди на безпределно шестване из народа на всевъзможни ереси. Малко преди края си тя е била заливана от пълчища лъжепророци и разпространители на налудни учения, объркващи народа и водещи го до униние и духовен ступор. В такава среда ликвидирането на държавността е било само технически въпрос.
Натрапчиво е усещането, че днешната ситуация, в която се намират обществото и държавата ни, удивително напомня на ситуацията, в която се е намирала България веднъж в края на X и втори път в края на XIV век.
Ежедневно чуваме отговорни фактори да се оплакват, че сме нямали национална доктрина! Че нацията нямала път и посока! Че сме губели идентичност!
Как очаквате да се създаде национална доктрина, без нацията да дефинира коя е нейната етична система? А как очаквате да има етична система, без вяра в Бога? Някой шумно алармират и повтарят, че загубваме идентичност!
Но ако някои не искат да приемат, че идентичността на българския народ е православно-християнска, то с каква точно възнамеряват да я заместят? С богомилска? Орфическа? Кибелска? Йогистка? Къде в някоя от тези „етични системи“ откривате държавотворческия заряд?
Нямало било уважение към държавността и институциите! Как да има, след като на научни конференции и симпозиуми с най-високо държавно участие се венцехвалят ереси, в чиято идеология е залегнало отрицанието на йерархията изобщо и на държавата в частност? Как да има чувство за порядък, след като медиите се надпреварват да дават трибуна на домораслите ни синкретични псевдорелигиозни учения, за които вече споменахме по-горе. Или на още „по-модерни учения“, които са същите стари ереси, обогатени с някоя и друга доза северноазиатски шаманизъм, натурализъм и магьоснически обреди, от които даже и вуду-жреците биха се засрамили. Сякаш най-прекрасното нещо, което би могло да се случи на българите е да престанат да бъдат просветен, културен и цивилизован европейски народ, а да бъдат сведени до нивото на разпилени, враждуващи помежду си кланове, всеки кланящ се на своите си тотеми, наподобяващи на някои африкански племена.
Няма да поникнат класове от това зърно, не и в българската почва. Първият канонизиран български светец – свети мъченик Боян-Енравота, княз Български, преди да погине от ръката на своя брат – прабългарски хан, е произнесъл следните думи: “Тази вяра, заради която аз сега умирам, ще се преумножи на българска земя. Напразно се надявате вие да я ограничите с моята смърт. Кръстният знак ще бъде на почит навсякъде, ще се издигат храмове на истинския Бог и чисти свещеници чисто ще служат на чистия Бог. А идолите и техните скверни жертвеници ще бъдат разорени така, като че ли не са съществували.”
Православието няма да бъде победено! Но това, братя и сестри, което със сигурност ще се случи, ако отговорните ни фактори упорстват да прогледнат и не искат да видят реалното състояние на нещата, е, че техните имена ще влязат в учебниците по история редом с имената на онези печални български владетели от миналото, които безпомощно са наблюдавали как нацията им се затрива, а дадената им от Бога държава попада под чужда власт. Забележете, не защото тези чужди власти, които и да са били те, са имали по-многобройни от нашата армии, а защото са имали своята вяра и единна ценностна система, от които произтичат волята и силата на характера. Какво сме им противопоставили ние насреща? Разпилени богомили, объркани манихеи, безверие и апатия.
Някои наши отговорни фактори сякаш изпитват притеснение от факта, че и ние имаме вяра, от която произтича безупречна ценностна система, воля и морал. И всячески се опитват да ги принизят и подтиснат. Може би защото самите те са лишени от вяра и се боят от нейната сила? Жалко, ако е така, защото цената на безверието ще я платим всички. Те включително.
Скъпи братя и сестри,
Обръщаме се към всеки, кръстен в православната вяра българин, но най-вече към освещения клир на светата ни Църква, за да кажем следното. Ако сме искрено вярващи в Бога, ние не можем да се боим от нищо, още по-малко от истината. А истината е, че и ние имаме своя дял вина за това състояние. За това, че български държавни институции извършват такива провокации, сме виновни и ние. Не Църквата. Църквата е свята и безгрешна. А ние, нейните членове - човеци със своите страхове и слабости. Виновни сме, защото след като твърдим, че знаем, сме били и сме длъжни да научим тези, които не знаят. Да ги научим на вяра. Виновни сме, защото не сме се противопоставяли достатъчно енергично на тези, които умишлено искат злото на нашия народ. Не сме им противопоставили нашата вяра и нашия морал.
Истина е, че дълго време бяхме пасивни. Да, в началото на прехода ни бяха създадени умишлени пречки и беше провокиран разкол. Но тези пречки вече са преодолени. Българската православна църква в лицето на своя Св. Синод и своя честен клир е единна и сплотена. Време е да се посветим изцяло на съществените въпроси на нашата душеспасителна мисия.
Ние не се занимаваме и няма да се занимаваме с политика. Ние не се бъркаме и по никакъв начин не се намесваме в делата на другите вероизповедания, с които мирно съжителстваме отколе по нашите земи. Но ние, както впрочем и те, сме длъжни да следим и да се противопоставяме на всякаква форма на отклонение от нашите норми и ценности, която води до ограничаване на свободата, фундаментализъм, отричане на обществения ред, анархия и каквито и да е форми на неуважение към личността и накърняване на нейните права, достойнство и общоприетото ни разбиране за морал.
Държавата не иска да допусне изучаването на православна религия в училище. Добре. Обръщаме се, тогава, към всички учени с християнска съвест, на първо място литератори и историци, със следната молба: молим ви, прегледайте учебниците, по които учат нашите деца и ни покажете на колко места в тях, включително между редовете, се пропагандират еретически и езически учения. Църквата за жалост няма институционалния капацитет да се справи сама с тази задача. Но Църквата това сте и вие. Всички ние. Помогнете. Помогнете да открием семената на зловредните влияния върху подрастващите ни поколения и да ги изобличим.
Грижа на родителите е също да проверяват как биват учени и възпитавани децата им. Нека те сигнализират за всяка забелязана нередност и особено за разпространяване сред най-малките на нетипични за нашето общество учения и духовни практики.
Апелираме към всяко църковно настоятелство в диоцеза на Българската православна църква: в момента нямаме по-важна задача от грижата за хората, за душите им. Всяка стотинка, дарена от вярваща душа, трябва да отиде на първо място за разкриване на неделни училища, за християнска просвета и образование. Благодарим на държавата, че отпуска средства за ремонт на православни храмове, но първото, което Иисус Христос е наредил на апостолите не е да строят храмове, а е: „Идете и научете всички народи!“ Нам е поверена отговорността да научим българския народ. Нямаме право да отстъпим от тази своя отговорност. И нямаме друга по-важна задача от тази. Става дума за спасение на човешки души и за спасението на този народ. Човек по човек. Душа по душа.
Нито един човек, пристъпил прага на наша църква не бива да бъде оставен необгрижен от свещенослужителя, да не бъде изслушан, да бъде оставен без утеха и насърчение. В църквата трябва да се върне човешкият разговор. Тя да стане място за общуване, за съпричастие и солидарност.
Всички ние, архипастири, пастири и монашествуващи, трябва да си спомним основното ни призвание, а то е да сме лечители на души човешки. Чрез тайнството на ръкоположението на нас ни е дадена благодатта на Светия Дух. Тази благодат ние сме длъжни да преподаваме и с нея да обгрижваме нашите ближни. Комуто много е дадено, от него много се изисква. Нам е дадено най-многото, Божията благодат. Затова обществото очаква и изисква от нас още повече. И ние трябва да бъдем на висотата на призванието и мисията си.
Повтаряме и дебело подчертаваме. Ние не призоваваме към религиозна нетолерантност и ще осъждаме всяка проява на агресивно отношение срещу непринадлежащи към нашето изповедание. Това, което искаме и което ще отстояваме, е да упражняваме свободно нашето право на изразяване на мнения и лични убеждения, като православни християни. Каквото право има всеки гражданин, а ние сме и граждани. Това наше право ние няма да упражняваме агресивно, както го правят съвременните ересиарси, но като даваме отпор на всяка нападка срещу нашата вяра и нашите убеждения. И най-вече, като обръщаме внимание върху пряката причинно-следствена връзка между надигането на ересите и развалата на обществото.
Не се бойте от хулите и крясъците, които ще се надигнат срещу нас. Църквата не е място за спокоен живот на клира. Тя е изградена върху мъченическия изкупителен подвиг на своя Основател, нашия Спасител и Господ Иисус Христос, Който умря за нас на Кръста, увенчан с трънен венец. Един ден Той без съмнение ще се върне в слава. И тогава всеки един от нас – архиерей, свещенослужител, държавник, мирянин – ще застанем пред Него и ще отговаряме за това, което сме могли да направим, но не сме направили за спасението на Неговия православен български народ. Отговорът „Беше ме страх“ ще е грешен отговор.
Веднъж вече Възраждането на България е започнало от едно движение в недрата на българските православни християни. Второто ще започне пак оттам. Ако са останали държавници, които искат имената им да останат с чест в историята, нека помагат.
Защото всички сме длъжни да се обединим и изпълним завета на свети Константин-Кирил Философ: „Бидох, съм и ще пребъда” само с Господа Иисуса Христа.
Бог да пази България! Амин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД
† Н Е О Ф И Т
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
ЧЛЕНОВЕ:
† ВРАЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ КАЛИНИК
† СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАНИКИЙ
† ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ ДОМЕТИАН
† НА САЩ, КАНАДА И АВСТРАЛИЯ МИТРОПОЛИТ ЙОСИФ
† ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ
† ПЛЕВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ ИГНАТИЙ
† ЛОВЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ ГАВРИИЛ
† ПЛОВДИВСКИ МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ
† ДОРОСТОЛСКИ МИТРОПОЛИТ АМВРОСИЙ
† ЗАПАДНО- И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИ МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ
† ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАН
† НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ
† РУСЕНСКИ МИТРОПОЛИТ НАУМ

четвъртък, 18 юни 2015 г.

Хулителите на цар Самуил - част ІІІ - та - дегенератите

Кукловодът на дегенератите
И така да видим в крайна сметка в информационната война между отрицателите на паметника на цар Самуил и неговите бранители, какво остана зад кулисите. Това не беше обикновен сблъсък на творци и естети по повод абстрактните идеи в полето на изкуството. Това си беше сблъсък на нихилистите мразещи и отричащи всичко българско и родно и патриотите, които инстиктивно скочиха в защита на поредната поругана национална кауза.
Та ние родолюбците ли не знаем, че паметникът има своите несъответствия - унгарската корона, византийските аксесоари, небългарските символи, възрастта на владетеля и т.н. Но това е изкуство, а не събитийна фотография, творецът е свободен да въплъти идеята в статуята, така както я усеща. И аман от "експерти", които гледат отстрани и критикуват, а сами не могат да направят нищо. Помним стария виц: "Литературен критик става само бездарникът, който сам не може да пише и затова се прехранва, като критикува талантливите писатели."
Нещо подобно стана и в София, та кой е Стефан Попов да дава акъл, дали да има или не паметник, как да изглежда и къде да бъде, какви са и другите образи ненагледни в шайката около него, освен хрантутници на американските глобалистки структури, цялата тази платена или заблудена паплач от полуинтелигенти, полуексперти и пълни халтурчици? Всред тях няма нито един талантлив скулптор, художник, писател, изобщо някакъв човек на изкуството, нито един естет или просто някой известен човек на духа. Цялата им "подписка-джийска" банда беше от "грантаджии", представители на фалшивото "гражданско общество" платено с парите на Сорос. Това са хора с раздвоени езици и мръснозелена кръв, тровещи обществената атмосфера с гнусните си словоблудства. Това са дегенератите, за които все повече и повече ще се говори. Ще ги извадим на светло да умрат от слънчевите лъчи на истината. Но това в последната част. А сега да се занимаем с един човек, за когото още има надежда, защото той попадна във водовъртежа донякъде без да иска, и може и да се удави. Да му хвърлим спасителен пояс, преди да е потънал. Останалите свине да се давят в морето, както пише в библията, тази мъдра книга.
Та в тази соросоидна кочина влезе и професор Ивайло Дичев, единственият смислен човек сред антибългарските свине. Да приемем, че е заблуден, а не платен. Но когато се присъединиш към свинското стадо, прасетата или ще те окалят (в най-добрия случай), или просто ще те изядат. В началото той имаше някакви разумни доводи против мястото на паметника, или дори самата статуя, даже против това да има изобщо паметник на царя Самуил.  Но когато срещна отпор, взе нещата прекалено лично и се смъкна постепенно в блатото на антибългаризма и отцеругателството. Сравнете "еволюцията" в тезите му:

Първо за думата "динозавър". Можем добронамерено да предположим, че критиката му е естетическа и просто не харесва статуята. Може би защото е в стила на миналовековната монументална скулптура. Поне аз така си мислех. После  професорът "антрополог-културолог" показа лек патриотичен мотив, макар и с грешни исторически предпоставки. Може  да е бързал и да не е догледал, все пак фейсбук не е университетската катедра или семинарната зала, нито писмения стол. 

Ироничното му подмятане за поредицата статуи на държавници символи на заника на българската държава в ранното и по-късното средновековие и в новото време, може да мине и за родолюбие, да не правим символи от пораженията. Може би иска да има паметници на владетели, които свързваме с възход и победи? Канасюбиги Крум, цар Симеон Велики? Ще видим и това по-нататък. 
Обаче моето разочарование от антрополога - културолог" е в следното му изречение: "Изреждам управници, при които е била закривана българската държава - първа БД, втора БД, съветска окупация, край на комунизма."  Оп-паа! Да върнем лентата и да прочетем внимателно:
1. грешка - "управници при които е закривана българската държава" - такъв не е цар Самуил. Умирайки от сърдечен разрив при вида на ослепените си войници през 1014 г., България оцелява с двама следващи владетели. Първо синът му Гаврил-Радомир е на престола до 1015 г. След свалянето му от братовчед му Иван Владислав, който му отнема короната, има още три години съпротива. Заговорникът вече като цар продължава да воюва с византийците и загива храбро в битка при крепостта Драч през 1018 г. Излиза, че не е бил предател като баща си и не продава държавата ни на византийския император.  Но и неговата смърт не е краят на България. Византия завзема земите ни само на юг от Дунава. На север от реката обаче, остават независими български боляри. И чак в една унгарска хроника откриваме годината 1034-та. в която унгарският крал Ищван (Стефан І, 997-1038) с военен поход завладял и "подчинил България", тоест земите ни известни в средните векове като "Отвъддунавска България". По-точно, последна пада областта Банат, управлявана от българина Ахтум - потомък на българския болярин Глад. Тоест г-н професоре, цар Самуил не е свързан със "закриването" на държавата. Но хайде да приемем, че сте го казали метафорично.
2 грешка - вече доста груба. "Трайчо Костов не е бил държавен глава". Правилно г-н професор, но Константин Муравиев също не е бил. Поради убийството  на цар Борис ІІІ управлява регентството като колективен държавен глава, от името на малолетния цар Симеон ІІ-ри.
3 грешка - уви най-лошата. Я пак да прочетем: "Изреждам управници, при които е била закривана българската държава - първа БД, втора БД, съветска окупация, край на комунизма."  Да, краят на комунизма е закриване на държавата ли? Г-н професор, нали държавата ни е закрита при съветската окупация наложила комунизма? "Краят на комунизма" не е ли всъщност освобождение и ново начало за поредната свободна българска държава? Има цяла раздел в теорията на Фройд за подсъзнателните езикови грешки.  Това изречение на проф. Дичев ясно показва или подсказва нещо, което никак, ама никак не е хубаво....


(следва продължение)сряда, 17 юни 2015 г.

Хулителите на цар Самуил - част ІІ-ва - "соросоидите"

Сорос - архидемонът на сатаната
"Сатаната е ... враг на човешкия род, приятел на смъртта, крадец на живота, разрушител на правосъдието, източник на злото, корен на пороците, развратител на хората, предател на народите..." (Rituale Romanum)

В предната част няколко пъти стана дума за кресливите соросоиди. Този термин "соросоид" отдавна е нарицателен в България, за всичко мръсно, противоестествено и най-вече антибългарско. 
Уви "интелектуалците", поне по-глупавите, бездарните и извратените, отдавна бяха купени от "соросоидите" и впрегнати да вършат срамните си гнусотии в полето на обществения живот, културата и изкуството. Нещо повече, границата между тях отдавна се разми и вече "соросоидите" са "интелектуалци", а "интелектуалците" - "соросоиди". Неизменна част от тези два кръга и тясно преплетен с тях, като свързващо звено, са медийните проститутки, кой знае защо самонарекли се "журналисти". Критериите да  определим тази пасмина като "соросоиди" са два. 
Първият, че те получават финансиране и лансиране по разни "програми", "проекти" и други дейности от фондации, институти, университети и други такива, главно структури на Сорос. Но не само оттам, а и от цяла такава мрежа подобни, финансирани от европейски и американски институции, сред които най-безобидните са ЦРУ и фондация "Америка за България", а най-опасните - МВФ, Световната банка, Трилатералната комисия и други такива. Разбира се не е само финансирането,  също и възможности за "изяви" в чужди университети, управленски структури, медии, получаване на високи постове, пропагандиране на "идеите им" и т.н.
Вторият, и по-важен, е че  срещу това плащане, те стават най-върлите защитници, пропагандатори и натрапници на всички разрушителни, античовешки, противоестествени, антибългарски "идеи", "теории", "идеологии" и практики. Тяхно дело е натрапването на содомиите и всякакви перверзии като педерастия, лесбийство и травестии, кръвосмешение (инцест), феминизъм, порнография и други подобни, с които да съсипват семейството като такова, моралът на хората, да предотвратяват създаването на деца в нормални семейства, да разрушават институцията на брака, семейството и любовта между мъжете и жените. Защото "дяволът не може да обича и не обича тези, които обичат."
Подривайки тази основна клетка на обществото, те пристъпват към разрушаването на нациите и обществата. Оръжията им са измислените и звучащи като бълнувания на луди "теории"  като "толерантност", "мултикулурализъм", "либерализъм" и "понятия" с които заклеймяват нормално мислещите хора - "ксенофобия", "расизъм", "слово на омразата", "антисемитизъм", "хомофобия" (каквото и да значи това) и други такива малоумщини измислени в нечий дрогиран мозък на поредния болен от шизофрения - олигофрен - педераст. Защото дяволът е "...развратител на хората, предател на народите..."
И главната им цел е унищожението на християнството, като религиозна институция и вяра в Господ Бог. Следователно - унищожението на бялата раса, европеидите - индоарийци, които са главните им врагове. Защото тези слуги на сатаната са чисти безбожници, богохулници и богоборци и целта им е само смърт и унищожение.

В тази безподобна соросоидна сган намираме за съжаление три типа хора, които винаги са съществували във всички времена и епохи и винаги сатанистките изроди са ги използвали за пъклените си дела.
Първите са платените предатели, които са ясни, в историята има достатъчно примери за такива. Това са платените лъжци, без чувство на срам и съвест - слуги на дявола, защото "...дяволът е лъжец и баща на лъжата."
Втората част са заблудените, всред които има и пълни глупаци, но и жалки наивници, мислещи, че са "модерни", "хуманни" и правят едва ли не добро включвайки се в тази идеологическа помия. Предупреждение и за тях "Който прави грях, от дявола е, защото открай време дяволът съгрешава. Затова се и яви Син Божий, за да разруши делата на дявола. Всякой, който е роден от Бога, грях не прави, защото семето Му пребъдва в него; и не може да греши, защото е роден от Бога. Чедата Божии и чедата дяволови се познават тъй: всякой, който не върши правда, не е от Бога, също и който не обича брата си."  (І-во съборно послание на свети Йоан Богослова) Ако си глупав, от дявола е.
Третата част са най-опасните - това са дегенератите, за които Григорий Климов, написа уникални изследвания. И ако първите - две групи - платените и заблудените са само слуги на слугите на сатаната, то дегенератите са слугите на самия сатана. А техните архидемони са глобалистки изроди от типа на Сорос, Рокфелер, Ротшилд, които в арогантността и комплексарщината си се мислят за деца на сатаната, но ще разберат горчивата истина, когато умрат и: "...а дяволът, който ги лъстеше, биде хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е звярът и лъжепророкът; те ще бъдат мъчени денем и нощем вовеки веков. И видях голям бял престол и Седналия на него, от Чието лице побягна земята и небето, и за тях се място не намери. След това видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога; отвориха се книги; отвори се и друга книга - книгата на живота; и съдени бяха мъртвите по записаното в книгите, според делата си. Морето върна мъртвите, които бяха в него, смъртта и адът върнаха мъртвите, които бяха в тях; и съден биде всякой според делата си; а смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Тази е втората смърт. И който не бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото езеро."  (Откровение на свети Йоан Богослов 20:10-15)(следва продължение)


вторник, 9 юни 2015 г.

Хулителите на цар Самуил - част І-ва - "интелектуалците"

Царят се срамува от някои от своите
потомци за които даде живота си
"Светеха под сенника само очите му и в тях беше сякаш цялата сила, която още крепеше неговото тяло, та и железата на гърдите и на рамената му.
— Царю, помогни ни… Те се бутаха, клатеха, въртяха глави, търсеха него..... Те бяха вървели след него по всички краища на царството и вън, по ромейска земя. Никъде не бяха го изоставили тия проклети мърморковци. Заедно бяха гладували и жадували, заедно бяха проливали кръв и бяха мрели в битки и по пътищата.
И дълго стоя мълчалив и неподвижен, само вятърът подухваше дългите му бели коси. Сетне колената му започнаха негли сами да се присвиват, той се приведе и двете му колена отеднаж тупнаха върху влажния пясък. Поклони се царят ниско, на колена пред ослепените войници, и промълви най-добрите думи, които можеше да им каже:
— Деца мои, синове мои… Войници мои добри, войници мои храбри, народе мой… Не каза нищо повече. Нямаше повече и по-ясни думи за неговата мъка."

Из "Самуил" на Димитър Талев


След ужасно срамен и унизителен опит за обществен скандал, паметникът на цар Самуил беше открит. Но мерзките соросоиди, начело на креслива групичка нихилисти с промити мозъци, успяха да дадат горчив привкус на това иначе дългоочаквано събитие. Първо не им харесваше мястото, после очите на статуята светели, след това казаха, че било като скопската инициатива на глупавите ни братовчеди в Македония. (Да отворим една скоба за прословутите "светещи очи" на цар Самуил. Явно не само соросоидите, ами и заместник-кметът по културата на София - Тодор Чобанов е безпросветен идиот. Овчарската му фамилия, явно не е случайна, а този тиквеник беше и заместник министър на културата в първото герберастко правителство. "Оттам нататък колко силно ще светят очите и как ще го съгласуваме в Министерството на културата - са подробности, които не бива да се превръщат в обществен дебат" каза този управник с интелект на овчар.) 
Явно никой от тях не е чел книгата на Димитър Талев, с цитат от която започнахме: "Светеха под сенника само очите му и в тях беше сякаш цялата сила, която още крепеше неговото тяло, та и железата на гърдите и на рамената му." Чел я е само скулпторът Александър Хайтов, видно от статуята му, но кой да го разбере.... 

Както казва Иван Хаджийски: "...общественият ни и културният ни живот е под знака на посредствеността и полуинтелигенцията”.Накрая псевдоинтелектуалците измислиха, че паметникът щял да "загрози църквата" до която е поставен, после му намериха място в цар Борисовата градина.... и така нататък, само и само да няма паметник на български цар в София, да няма спомен за трагичната и героична наша история, да няма чувство на патриотизъм, национално достойнство и свяст....
Но всуе се мореше антибългарската соросоидна измет, паметникът вече е на мястото си и отново се преброихме колко сме българите и колко - платените чужди слуги, продаващи Отечеството ни срещу дребни центове. Оказаха се само стотина души, толкова бяха в "протестната подписка", затова я скриха и изтриха дори от Интернет авторите й... Обаче бяха кресливи и арогантни, както винаги и компенсираха малочислеността си с наглост. Но една жена - Диляна Гогова ги постави на мястото им със статията "Гьоте, Гьоте, знам те аз" с красноречивото подзаглавие: "Настървението с което посрещат паметника на Самуил е толкова отчаяно, че чак е забавно".  С тези думи, каза всичко на отцеругателската паплач. А в тази смешна тълпа попаднаха и по-нормални хора за съжаление. Например Ивайло Дичев. Професорът "културолог и антрополог" дотолкова се увлече в битката срещу паметника, че нарече статуята ли, царя Самуил ли, така и не стана ясно - "динозавър". 
Ивайло Дичев - професор по "Културна антропология"
Всъщност той е от що-годе свестните интелектуалци в България, макар да има и някои глобалистки залитания, например влага в думата "националист" - отрицателен смисъл. Професор в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, преподавал е във Франция и САЩ. Има интересни статии по важни обществени въпроси включително и на политически теми. (Силно препоръчвам например "Културното наследство е разказ, а не камъни""Защо 3-ти март, а не 16 април" и някои други относно управлението на Бойко Борисов и ГЕРБ, които можете да намерите в мрежата.) Но, както казва турската поговорка: "Никога не е късно да станеш за резил". Защото накрая кресльовците се спотаиха и покриха и само професорът Дичев остана като един Матросов на амбразурата да обикаля студия и редакции и говори против паметника и пише във фейсбук страницата си, където обаче получи патриотичен отпор..... И се обиди, че го нарекли соросоид:
Не ти е криво огледалото професоре......
А той, уж не бил срещу това да има паметник на царя, а само против мястото  му, с други думи имал "добри намерения"...

"Пътят към ада е постлан с добри намерения"

"Европейските народи след първоначалната еуфория от отворените граници и ентусиазирано от пиар кампаниите побратимяване, доста бързо изтрезняха и установиха, че не се чувстват уютно в новия Вавилон, че не искат да слушат безкрайното мрънкане за още права на най-невъобразими малцинства, че им е гадно кварталите им да се превръщат в бантустани, а в църквите им да се венчават поредните педерасти. Мултикултурализмът бе наврян на тъмно и злачно място, притиснат от хилядолетни традиции и достойнство на национална принадлежност и култура. Защото този мултикултурализъм, който кукловодите нетърпеливо натрапваха с масирани медийни атаки, няма нищо общо със зачитането и уважението на националните култури. Неговата единствена цел е да ги асимилира, изкуствено поощрявайки и фаворизирайки стотици и хиляди маргинални, псевдо и квази-култури на измислени малцинства, много често противоестествени и извратени.. И когато европеецът си видя задушен във тази примка, той се пробуди, отдръпна се и се върна в периметъра на народа си, на нацията, върна се при корените си, които му дават родния език, песни, обичаи и историческа памет, т.е. поиска си обратно идентификацията." - написа навремето Валентин Фъртунов.

В този контекст следва да поставим този изкуствено създаден и абсолютно неуместен скандал по повод паметника на цар Самуил. Започнаха го разбира се соросоидите, преследвайки както винаги, пъклените си антибългарски цели. И за нещастие се включиха и други - главно заблудени, а и много платени хора  
Паметникът е величествен
И  професор Божидар Димитров беше прав да го каже колкото грубо, толкова и вярно: "Задници соросоиди ще протестират днес срещу паметника на Самуил. Много хора отказват да спорят с мен в студиото, защото мога да ги нарека задници. Аз няма да ги нарека задници, въпреки че те са точно такива....... Паметникът е много хубав. Очите не са проблем. Проблемът е, че 30 интелектуалци са против паметника. Според Ивайло Дичев Самуил бил недостоен български владетел. Стефан Попов какъв е – никакъв. Такива хора ще протестират. Соросоиди, деца на комунистическата номенклатура, които останаха без работа и заплашени от глад Сорос им подаде ръка”, каза професорът.
И беше абсолютно прав. Защото точно добре известният соросоид Стефан Попов започна "дискусия" и произведе едно "протестно писмо", с което подлъга група псевдоинтелектуалци и общо взето случайни хора, (много от които грантаджии, платени от структури на печално известната фондация "Отровено общество") да се подпишат до кметицата Фандъкова с искане за отлагане на откриването на паметника. И настояваха за уж "обществен диалог" за да се намерило по-добро място с цел да не се разваляла "градската среда", каквото и да значи това. Ето го писмото:

Соросоидът Попов ехидничи,
малоумниците му се вързаха
"Уважаема г-жо Фандъкова,
Следващата седмица предстои откриване на паметник на цар Самуил в непосредствена близост до базиликата "Света София". С настоящото си обръщение към Вас настояваме и Ви молим да отложите церемонията по откриването на монумента.
Долуподписаните сме убедени, че нито стилът, в който е изпълнен монументът, нито мястото, на което се планира инсталирането му, са подходящи. Нещо повече, убедени сме, че този проект ще нанесе непоправима щета върху лика на едно от най-съществените символни места в столицата. Той дори ще навреди на целите, които изглежда този проект си поставя.
Ние не настояваме за ликвидация на паметника. Настояваме за отлагане и провеждане на широка дискусия за естетическата и градоустройствена целесъобразност на това решение. Смятаме, че Общината е длъжна да бъде активен организатор на такава дискусия, а не пасивно да очаква несъгласия по обичайния бюрократичен ред.
Ако бъде допуснато, инсталирането на паметника на това особено чувствително място в градската среда на София, е трудно обратимо. Готови сме да участваме в открита дискусия по този въпрос. Призоваваме Ви към особено висока чувствителност към възможността проектът да се окаже непоправимо петно в самото сърце на града." 

Впрочем опитайте се да намерите този текст в интернет и списъка на подписалите го. Много трудно ще успеете, даже Попов го е махнал и от фейсбука си. Защо ли? Срам ли го е? Или просто вече е постигнал целта си?
А и кои ли са тези "хубави хора": "...За броени часове писмото беше подкрепено от десетки български интелектуалци, журналисти и университетски преподаватели..." за които пише "Офнюз" или и те се срамуват да се покажат наяве?
По този повод имаме един ненадминат текст в нашата литературна класика: 
- Ей, че сме калпав народ! - казва с клатене на глава и с цъкане бай Ганьо. - Като бъде за лъжата, дъртите цигани са нищо пред нас. Че хич дотам бива ли? 11 000 най-видни граждани! Ха-ха-ха! Махни хилядите, колко остава?
- Единадесет души - отговаря Михал.
- Толкоз ли бяха?
- Е, толкоз, бай Ганьо, правото - право. Аз нали ходих със стражар да ги събирам."
.............. и продължението после:
- Калпав народ!... Сега знаете ли какво? За връщане назад не може и дума да става. Ти, Гуньо, си едно парче адвокатин. Я се запретни, моля ти се, па дай тука всички заедно да изкалъпим един друг адрес, за новия...
"Горната резолюция се прие от 11 хиляди най-видни граждани и се упълномощиха Ганьо Балкански..." и прочее, туй може да си остане цяло докрай.
- Да ги оставим ли само 11 хиляди души, или да покачим за хатъра на новите още една-две хиляди? Да им подмажем колата?
- Доста са, бай Ганьо. В нашия град кьораво и кьопаво да събереш, надали ще излязат 11 000, ама хайде, нейсе, за хатър нали е!
- Съгласен съм... Ами туйнаке... наместо Ганьо Балкански не е ли по-салтанатлия да турим "господин Ганьо" и прочее? Да види княза, че не сме някоя долна работа хора, а?"
Всички прилики между тогавашните подпискаджии и сегашните са действителни. Даже навремето народът е употребявал една турска дума "махзараджии". С нея удостоява онези идиоти, които след Съединението на двете Българии пишат едно прошение ("махзар") до султана в което се обявяват против акта на обединението на народа си и  го призовават да прати войски и да окупира отново Източна Румелия за да я върне под скиптъра си..... Тогава те слугуват на руския посланик и изпълняват волята му като лакейничат на руските имперски интереси, които са против една силна България, независима от Русия. Сегашните махзарджии наопъки - слугуват на соросоидите, които пък от своя страна са лакеи на американските си господари и прокарват антибългарските им имперски интереси. И ако Русия навремето не е искала силна България, сега американските глобалистки интереси не искат изобщо да има България на картата на Европа. Нищо не се е променило в бедното ни Отечество, винаги се намират предатели "махзараджии", платени къде с рубли, къде с долари....
А защо "интелектуалците" подписали се в сегашния "махзар" срещу паметника се крият? Ами най-простото обяснение е дадено в Библията: Нека да си припомним този епизод от живота на Иисус: "И бесовете Го молеха и думаха: ако ни изгониш, позволи ни да идем в стадото свини. И Той им рече: идете. И те излязоха и отидоха в стадото свини. И ето, сурна се цялото стадо свини низ стръмнината в морето и се издави във водата." Евангелие от Матей 8:28

Точно така стана със соросоидните  "интелектуалци" - по точно бесове, позволиха им да се освинят в слугинството си с "протестната подписка", за пореден път да разкрият предателската си същност и да се сурнат низ стръмнината на моралното си падение за да се издавят в морето на безчестието. И понеже някои от тях усетиха в какво точно се окаляха, се постараха да заличат всякакви следи от мръсотията си. Скриха имената си, подписката изчезна даже от страницата на автора си - Стефан Попов и напълно забравиха темата. Защото тази сган - бесовете в свински образи - отцеругатели и майкопродавци са легион. Това са долнопродните платени предатели, които за жълти стотинки пропагандират всякакви антибългарски идеи и вършат всякакви мерзости против Отечеството си. "Защото Иисус бе му казал: излез ти, дух нечисти, от човека. И го попита: как ти е името? А той отговори и рече: легион ми е името, понеже ние сме много." (Евангелие от Марко 5:9) И те  - бесовете наистина са много - името им е легион - толерасти, педерасти, глобалисти, педофили, мултикултурасти, феминистки, комунисти, кръвосмесители и прочие измет - всякакви рушители на човечността, нормалността, семейството, обществото, нацията, държавата, природата, вселената, с една дума безбожници - богоборци и богохулници мразещи и Твореца и Творението му. четвъртък, 4 юни 2015 г.

Опровержителите на "конспирацията кемтрейлс" - ІІІ част

"Опровержителите" - пишат за да папкат 
С това писание смятам да приключа с опровержителите на "конспирацията кемтрейлс" в България. Проблемът ми е, че за да ги опровергавам, трябва да започна да се повтарям и ще доскучея на читателите си. 
  1. Първо защото се оказаха едни и същи хора - заблудени и платени от соросоидите. 
  2. Второ, са толкова немощни в интелектуален смисъл, че дори не са могли да си заработят честно парите, а са писали едни и същи остарели и смешни псевдонаучни словесни бози, спуснати им като опорни точки от поръчителите на музиката.
  3. Останалите папагали - заблудените, а не платените, просто са прекопирали същите глупости, където завърнат. Всичките сайтове, блогове, фейсбук страници и форуми опровергаващи "конспиративната теория за кемтрейлс" преливат от текстови буламачи от типа "няма такива неща", приличащи си досущ като копия под индиго.


Сега ще разгледаме пореден емблематичен пример за това - още един идиотски сайт на опровергалниците на "конспирацията кемтрейпс".

Навремето Еленко Ангелов пръв повдигна по медиите темите за "кемтрейлс" и не само за тях. Издаде и интересни книги. Не съм му адвокат и не го познавам, но какъвто и да е този човек, въпросите които постави са правилните, отговорите също. Обаче "опровержителите" направиха цял сайт срещу него, в който се занимават с личността и приятелите му, а не с твърденията му. Класически ченгеджийски похват на омаскаряване на противника, когато нямаш други аргументи срещу твърденията му. Целият сайт се занимава при това - дилетантски, с охулването и осмиването му,  на него и роднините и приятелите му, по абсолютно кръчмарски начин. Има една единствена страница с наукообразни "аргументи" срещу твърденията му за "кемтрейлсите". Та да видим  въпросната страница гръмко озаглавена "Chemtrails - опровержения".  

Човек очаква някакви впечатляващи научни доказателства срещу "кемтрейлс", но за съжаление намира безвкусен бъркоч от "Кемтрейлс или водните пари в празните глави" на Георги с когото вече се занимах тук и "Конспирацията кемтрейлс" на другия симпатяга - Емо от клуб "Аврора" с който се разправях тук.

Преписвали са един от друг та са се скъсали. Сравнете сами:

"Chemtrails - опровержения

Конспиралниците са особена порода хора. Те вярват на всякакви твърдения прочетени в интернет без проследими и достоверни източници. Теориите им постоянно се променят и нагаждат според събеседника. Истината за тях е досадно бреме. Себе си считат за избрани и посветени в най-дълбоките и важни тайни на човечеството.


Най-изчерпателния сайт опровергаващ всички теории около Кемтрейлс: http://contrailscience.com


Привържениците на Кемтрейлс НИКОГА не търсят информация в подкрепа на теориите си в специализираните форуми за авиация!!! Защото винаги стават за смях. Ако не вярвате опитайте и вие.


Всеки с малко по-сериозни интереси и познания в съответната област е враг за тях.

Ignorance is Bliss!


А ето още инфо на български:
и това:

"Това е една от любимите ми теми и същевременно с това много благодатна сред конспиралниците. Конспиралник, да не се бърка с конспиратор, е особен вид симпатяга, който е начетен …....Много от феновете на кемтрейлс групите просто са дезинформирани хора, които вярват автоматично на подадените им клипове и линкове, защото са доверчиви или нямат необходимото време/познания.

Познахте ли, кой текст от чий сайт е? Няма и да познаете, те всички опровергалници са абсолютно еднакви. Всички те задължително слагат и тази снимка, какво ли толкова  намират в нея:

Всички те говорят за "конспиралници", (конспиратици, конспиролози), всички те заедно и поотделно твърдят, че "няма аргументи за кемтрейлс", после поставят тази снимка разбира се, за да докажат колко много самолети летят над Европа изобщо и над България в частност:

Да, де, но дяволът винаги е в детайлите. Колкото и гъсто покрита от самолети да е Европа на тяхната карта, като отворите този сайт и проверите района на града, който ви интересува и то в конкретния часови пояс в който наблюдавате странните самолети пръскащи отрови, ще видите нещо от този сорт:
 
Самолетите около София са не повече от два-три.

Два-три самолета, минаващи даже не над, а покрай града, а в същото време виждаш, как над теб прелитат няколко и оставят гадните си химически следи. Опровергалниците, обаче гордо премълчават този факт и ни стряскат с тяхната карта. Повече по тази тема с конкретика тук.
Освен това те упрекват противниците си, че посочвали за доказателства само неясни "клипчета в Ютюб" и "съмнителни писания в безплатно хоствани сайтове", а  накрая обезателно слагат това видео на Бъз Олдрин за Луната, което според тях е "удар в десятката":

И както винаги, дават  като желязно "доказателство" сайтът contrailscience.com (къде без тази основна опорна точка, за нея писах тукна платения от американското правителство Мик Уест и разбира се, те насочват за въпроси към фейсбук страницата си CHEMTRAILS – АЕРОЗОЛНИ ЛЪЖИ. Където ще прочетете същите претоплени манджи, ако си имате време за губене.

Е, има и промени отвреме - навреме, например Георги вече е вдигнал ръце и е затворил коментарите в блога си:
Ново: 03.10.2012. Хич не ми се искаше да се стига до тук, но затварям коментарите по темата, за сега само временно, след като се изродиха до километрични фермани, които никой здравомислещ няма да чете. Мисля, че се изписа достатъчно всеки да си направи сам за себе си правилният извод.
Идеята на поста беше да постави другата гледна точка, тази на много по-скучната истина. Елементарни физични процеси със сигурност не привличат толкова аудитория, колкото келяво съшита конспирация за тайно масово тровене. Съдейки по високият рейтинг в гугъл и масовото цъкане на бутона like в последните дни – надявам се да съм успял да стигна до максимално много хора. От там дали ще повярват на моята скучна теория или на холивудския сюжет си е работа на всеки индивид.
Колкото до по-острия ми език тук-там и критиките че много се паля – такъв съм си. На досадните дечица им обясняваш обясняваш, в един момент ти писва и им завърташ някой зад врата. А и да кажеш на някой, че е куха кратуна за доста хора е обида, но за други си е просто констатация.
Блога ми прие сравнително по-различна целенасоченост от януари когато писах по темата, и въпреки че е вторият най-четен пост въобще, далеч ми е по-интересно да обсъждам преживяванията си от Литва или поредната порция новини от света на авиацията, отколкото да си блъскам главата в стена тук.
Ако някой се интересува от допълнителна информация пак ще отбележа сайта написан и по-долу в поста, за съжаление на английски – contrailscience.com. Там е силно вероятно да намерите сдържан, адекватен и добре обоснован отговор на абсолютно всички въпроси, всички манипулирани снимки, изкривени преводи и тотално незнание, с което е пълна сферата на кемтрейлсолозите. Човека има повече търпение и липсват моите профанизми. На български има група във фейсбук – CHEMTRAILS – АЕРОЗОЛНИ ЛЪЖИ – ако нещо ви интересува задайте си въпроса там.
Текста и коментарите са недокоснати, запазвам си правото да отворя поста за коментиране, ако преценя за целесъобразно.

Нямаше да си губя времето с тези нещастни трубадури на отровителите, ако не бях попаднал на нещо любопитно при всички от тях. Когато дойдат до въпроса "3. Правят го за да контролират броя на популацията.", нещо се разсейват и прескачат отговора. Слагат само тази снимка, вижте я долу:

Има я и Георги в "Аерохрониките" има я и в блога "Да спрем Еленко" където е прекопирана, а в сайта "Webcafe" в статията "Откъде се е зародил митът за "кемтрейлс""  даже въпросът е доразвит, вижте текста под снимката:

"Защо правителството да има интерес да трови населението си, като пръска химикали от самолет? Няма смислен отговор".

Макар, че и уебкафеджиите не са му отговорили, в цялата им статия няма нито ред по този въпрос. Е, дойдохме си вече на темата, дотук се занимавахме с алабалистиките им. Това е въпросът и те не могат и не искат да дадат отговор на него. А трябва.

Откровенията на антихората

"Оскъдностите на съществуването поставят границите на възпроизвеждането на бедните и природата не може да се справи с това по друг начин освен с отстраняването на техните деца."
Адам Смит - в "Богатството на народите"

И аз наистина вярвам, че светът ще бъде по-добър, когато останат 10 или 20 на сто от нас“ 
д-р Ерик Пианка 

"В случай че съществува прераждането, мечтая да се върна на този свят като смъртоносен вирус, за да направя известен принос, за решаването на проблема с пренаселеността“ 
принц Филип - херцог на Единбург и съпруг на британската кралица

"Днес в света има 6,8 милиарда човека. Численността на населението стремително приближава към 9 милиарда. Ако ние днес действително добре поработим над новите ваксини, медико-санитарната помощ, помощта в областта на репродуктивното здраве, възможно е да можем да снижим числеността със 10 – 15% ".
Бил Гейтс

Защо го правят това срещу нас? Обяснението тук"Йон компютърс" - Монтана

"Йон компютърс" - Монтана
Компютърен магазин и сервиз

Последни новини

powered by Surfing Waves