събота, 14 ноември 2015 г.

Анализ на сигурността в електронната избирателна система на Естония показва, че е компрометирана