вторник, 16 февруари 2016 г.

Цигански работи

Избирателите на СДС навремето.
 Сега гласуват за ГЕРБ.
Един удивително точен научен анализ за циганите, циганизацията и бъдещето на България от който ще ви настръхнат косите. Малък откъс за разпалване на интереса:
"Циганите са номадско племе, преселено от Южна Индия по широкия свят на гребена на една от последните вълни от преселението на дивите азиатски народи – тюрко-татарската. Те произлизат от така наречената дравидска раса в Индия – туземна общност, която се явява в изконния смисъл на думата автентично – индийска, доколкото обитава Индия от незапомнени времена. Тази дравидска раса няма нищо общо с индо-арийските завоеватели на северна Индия, познати ни като носители на високата култура на Ведите и епоса на санскрит. Самите индоарии, които са клон от голямото семейство на арийската раса (персите също спадат към арийските нации), поставят в робска зависимост завареното дравидско население, и до ден днешен кастовото разделение в Индия на брахмани и кшатрии (свещени особи и конници, т.е. рицари), от една страна, и шудри (презрени твари) от друга, отразява доста точно расовото деление между индоарии и дравиди. Тези данни от историята се допълват и от данните на физическата и културна антропология. Брахманите и кшатриите са високи, стройни и със светла кожа, живеят в изрядна чистота, хармония и ред, жилищата им са светли и правилно конструирани, а животните се намират в отделни помещения. Дравидите, или ако щеш пра роднините на циганите по света – са мургави и тантурести, живеят в потресаваща немарливост и безпорядък, жилищата им са обикновени бърлоги за низши твари, а „хора“ и животни делят кротко и по братски общи помещения, трапези, ложета, и санитарни конвенции. Накратко, при цигани/дравиди антропологията и зоологията спадат към една и съща сфера на битието като нравственост, навици, и цивилизационен уровен. Циганите са класически пример за Унтерменшен-под човеци, и само безкрайно неподготвен човек може да твърди, че те имат нещо общо с висшата арийска раса......
......“Циган”, по-точно “ци хан” е понятие на повече от 2 200 г. Най-древният известен извор, където то е използвано като етнически синоним на скитничество, чергарство, номадство, е старинна китайска хроника “Бей Ши”. Още от тогава циган, циганин освен като етнос се схваща и като специфичен начин на живот, който очевидно много харесва на някои протоиндуски демоси, настанили се в Европа и на Балканите. И сега циганството е по-скоро мироглед, начин на живот и устройство на битието, отколкото етническа идентификация. Този начин на живот включва:
 • Леност, мързел, нагласа за неработене. През комунизма, когато имаше хиляди свободни работни места, циганите не ги заемаха. Протестиращите цигани никога не скандират “Искаме работа!”. Няма цигани, които да искат земя за обработване, тъй като този начин на живот отрича труда.
 • Егоизъм
 • Безотговорност към семейство, деца, родители, държава
 • Незачитане на институцията “собственост”
 • Живот по схемата “Ден за ден”, без оглед и грижи за бъдещето
 • Крадливост (най-характерна черта)
 • Лъжливост, измами, коварство
 • Свадливост, конфликтност, отмъстителност
 • Простотия и цинизъм
 • Специфична примитивна романтика
 • Традиционна престъпност (около 80% от осъдените по българските затвори са от циганския етнос; и това е така не само в България)
 • Страст към пари и особено към злато (прочутите златни накити и златни зъби на циганите и циганките)
 • Липса на хигиенни привички и навици
 • Силни афекти, емоционална инконтинентност
 • Нахалство, бруталност и др."