сряда, 24 април 2013 г.

Хитрата сврака с двата крака

Боянският сарай
Ахмед Доган се опита с блюдолизническия вестник "Труд" да се отърве от корупционния си образ. В обширна статия през укенда журналисти ибрикчии бяха допуснати в "Доган Сарай" в Бояна за да изкарат, че всичко там е законно. Само, че се получи обратен ефект. Обясненията на Доган могат да го вкарат в затвора и него и участващите в "обръча му от фирми". Ето и фактите. Вестник "Сега" писа за сарая следното:
"По документи имотът на "Стар беловодски път" № 46 в елитния столичен квартал "Бояна" е реконструирана бивша почивна база. Тя се води на фирмата "Акома" ЕООД, чийто управител и собственик е Кирилка Ангелова. На посочените в ДАКСИ адреси такова ЕООД не съществува. По-късно то е прехвърлено на Васил Мишев. Имената на Ангелова и "Акома" бяха споменати и около скандалите със сделките на Държавния резерв.
Боянският сарай разполага с 10 апартамента, ресторант, просторна зала за конференции. Ахмед Доган обитава президентския апартамент. Фирмата, извършила грандиозния строеж, е "Иса инженеринг" ЕООД на Румен Асенов. По-късно тя се появява и при градежа на спа хотел "Орфей" край Девин, в който Доган публично обясни, че инвестира от любов към природата. Хотелът обаче също не е на негово име, а на тясно свързани с ДПС бизнесмени." Пълният текст тук...
В интервюто за "Труд" обаче Доган пространно обясни, че всъщност "Сараят" е "хотел" на фирмата "Делта епсилон"АД, собственост на Красимир Дюлгеров и Румен Асенов. Но в този "хотел" нямало свободен достъп, а ограничен чрез висока клубна такса. Действително в националния регистър на местата за настаняване към Министерствата на икономиката/културата/ е лицензиран такъв хотел на името на фирма "Делта Епсилон" АД, гр. София, район Витоша, ул. "Стар Беловодски път" № 46, тел. 9590405, 0887233564, факс: 9590509". Даваме контактите ако искате да си направите резервация там.
И тук става интересно. Според Закона за гражданската регистрация гражданите и фирмите имат следните задължения:
"Закон за гражданската регистрация
Чл. 99. (В сила от 1.01.2000 г.) (1) Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава в общината или кметството, където лицето пребивава, и в 5-дневен срок се изпраща за актуализация на Национална база данни "Население".
(3) Лицата, предоставили подслон в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон, са длъжни да регистрират в специални книги отседналите, като при поискване предоставят данните от тях на органите на местната власт или на Министерството на вътрешните работи."
Доган твърди, че живее в този хотел от няколко години със семейството си. Кое точно от трите си бивши семейства или настоящи съжителства с любовници не уточнява. И не е наша работа. Но наша работа е да зададем на Столична Община, НАП, Прокуратурата и ДАНС следните въпроси:
1. Как е изпълнен горецитирания Закон за гражданската регистрация? Има ли там адресна регистрация Ахмед Доган и семейството му? И ако няма ще бъдат ли наказани виновните длъжностни лица?
2. На какви цени е наел "хотела" Доган? И "платеното" от него на каква стойност възлиза и дали се връзва с официалните му доходи от депутатска заплата? А да напомним, тя е намалена с една трета съгласно Правилника на Народното Събрание, защото той с години не стъпва в Парламента. Би трябвало да му отнемат изобщо заплатата и да го изхвърлят от Събранието, но това е друга тема. Ако е плащал наистина, дори и при занижени цени, сумата от хотелските нощувки за тези няколко години със сигурност надхвърля официалните му доходи и е повод да се сезира Комисията за незаконни доходи "Кушлев".
3. Ако "хотела" му е предоставен безплатно, на какво основание? Фирмата собственик дали по-този начин не корумпира виден политик? И ще е хубаво ДАНС да провери дали Дюлгеров и Асенов не участват с тази ли с друга фирма в "обръча от фирми" и дали са вземали по втория начин обществени поръчки, имоти и т.н.
4. Регионалната дирекция за национален строителен контрол защо досега не е проверила незаконното строителство на "Сарая" в която пет сгради са построени незаконно и следва да се съборят?
5. Главният прокурор ще образува ли предварителна проверка по повод незаконното строителство от съмнителна фирма (виж по-горе), върху терен с неясен собственик и статут, неясна препродажба и още по-тъмен нов собственик? И да вкара в затвора всички навързани в схемата "собственици на фирми" и обслужващите ги длъжности лица като бившия Районен Кмет или Главния му архитект?
Има и други въпроси, но да ги оставим за по-добри времена - с друг главен прокурор и друго управление.