Важни писания

понеделник, 5 юни 2023 г.

Геноцидът на българите в Македония

На 20 май 2023 г. във Варна се проведе V-я Велик събор на Асоциацията на българите по света. 
Те приеха следния документ, който публикуваме изцяло, а най-долу и оригиналът в PDF формат.

ПРИЗИВ ЗА ПОДКРЕПА 

от делегатите на V-я Велик събор на Асоциация на българите по света

В средата на XX век в пределите на цивилизована и отърсваща се от войната Европа, се извърши едно от най-бруталните злодеяние срещу българския народ, което остава извън полезрението на световната общественост. Престъпната насилствена подмяна на националност и съзнание на българите в Македония, която е част от българското етническо землище, днес е нужно да получи възмездие!

Македонизмът и македонизацията трябва да се обявят за геноцид спрямо българския народ! Насилственото им налагане е престъпление срещу човечеството, без аналог в световната история. Безброй жертви и непоносими страдания са последствията от реализацията на това антихуманно и антибългарско деяние. Прогласяването на несъществуваща „македонска“ нация и „македонски“ език е фалшификация, целяща да отроди българския народ и да наруши неговата цялост! Недопустимо е да утвърждаваме лъжата за „македонска“ нация, налагана с насилие и безброй жертви, чиито последствия са видими осезателно днес. Съграждането на нация е хилядолетен процес. Недопустимо е насилие, терор и безброй погубени живота да съпътстват създаването на фалшива „нация“, като се разгражда един от най-древните народи в световната история – българският, който е с доказан духовен принос в човешката цивилизация! Афиширането на

2

манипулативно измислена „македонска“ нация е кощунство и гавра, спрямо истината! Това е кражба и фалшификация на целокупната българска история. Днес в РСМакедония управляващото малцинсто, възлюби лъжата и я обяви за истина, демонстрирайки я неоснователно пред цял свят!

Последствие от несправедливия Ньойски договор от 1919 г. е откъсването на Вардарска и Беломорска Македония от българското землище, където българското население е преобладаващо. Вследствие наложения репресивен режим на окупаторите и подмяната на националността, българите във Вардарска Македония /вече Южна Сръбска Бановина/ първоначално станаха южносърбиянци, а българите в Беломорска Македония - славяногласни елини! Резултат от насилието и етническото прочистване са многобройните бежанци в България, особено вследствие режима в Кралска, а по-късно в сърбокомунистическа Титова Югославия. Не по-различно е положението в Беломорска Македония след гръцката окупация. Днес бежанците от Македония заедно с потомците им са повече от два и половина милиона в РБългария! Погромът над българщината в Югославия се отличава с бруталната си жестокост след 1944 г. при налагането на насилствената македонизация с един изкуствено създаден език и правопис. Подмяната на националността на българите от Македония е гавра и поругание на паметта на достойните ни предци, пределно точно доказали народността си. Не може да бъдем съучастници в най-грозната манипулация и фалшификация в човешката история. Жертвите на насилието след 1944 г. в Титова Югославия на сърбокомунистическата власт са над 30 000 българи от Македония /не албанци, власи, или други/, а миналите през лагерите на смъртта в Голи Оток и Идризово са над 200 000 души! Това е първата фаза - физическият геноцид, а до ден днешен, продължава духовния „геноцид“! Лъжата, белязана с насилие и многобройни жертви, не може да бъде утвърждавана и узаконявана в днешна демократична Европа!

Престъпния комунистически режим и у нас, след 9 септември по директиви и в угода на Москва и Белград, налага насилствено записване на българите в Пиринска Македония като „македонци“, чрез репресии и фалшификации. Отродителното дело на тоталитарния режим в НРБългария след болшевишкия преврат през 1944 г. е продължение на предписаната още през 30-те години на ХХ век от Коминтерна идея, за създаването на „македонска“ нация /първоначално присъства и „добруджанска“, и „тракийска“ нация/ с единствена цел, разгром на целостта на българския народ и неговото обезличаване!

Македонизмът и македонизацията трябва да бъдат признати за геноцид!

Това искане е подкрепено от целия български народ! Достойнството ни изисква справедливост, почит и защита към паметта на предците ни, които жертваха живота си за целостта на българския народ! Подменена е

3

народността на възрожденците ни от Македония - най-активните в църковните ни борби за национална Българска църква и категорично първите заявили своя български характер пред цял свят! Безбройни са жертвите на българския народ във войните за освобождение на Македония и национално обединение! Да пренебрегнем този факт, това днес е престъпление!

Нужно е Народното събрание незабавно и единодушно да гласува несъстоятелността на подобна фалшификации на българската история и да заклейми извършения геноцид спрямо българите в Македония! Този акт ще отпор срещу манипулации и фалшификации за подмяна на истинската история на българския народ! Не е възможно нашите предци, възрожденци доказали се като истински българи, родолюбци, работили за единението на българския народ, споминали се като българи, днес в РСМакедония да не са знаели какви са!

Европейската общност утвърди редица документи, които призовават да бъдат заклеймени престъпните деяния на тоталитарните комунистически държави и не е запозната с действителния характер на македонизма и македонизацията. Нашето обръщение се основава на „Закон за обявяването на комунистическия режим в България за престъпен“ от ХХХVIII Народно събрание на 26 април 2000 г. /обнародван в ДВ бр.37 от 5 Май 2000 г/; подкрепата на приетата на 25 януари 2006 г. от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа „Резолюция“ 1481/2006 за необходимостта от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими; одобрението на Пражката декларация за европейската съвест и комунизма /от 3 юни 2008 г./ „За необходимостта, истината за престъпленията на комунистическите режими да стане достояние на обществото“. Декларацията е подкрепена от Народното събрание с „Решение“ от 18 септември 2008 г.

Истината за българите от Македония, трябва да бъде достояние на обществеността в цял свят! Геноцидът извършен над тях, за подмяна на действителната им народност е нужно да бъде официално изобличен! Това е отговорност на държавните институции в РБългария, които трябва да дадат своя решителен принос за справедливост, за възмездие към това недопустимо посегателство спрямо нашата същност и памет!

Днес, в предвид нарастващата наглост и натиска от управляващите среди в нереформираната РСМакедония, повече от всякога е необходимо да се възпре фалшификацията и лъжата, които се лансират в Европейския съюз и цялата световна общественост!

Това никога, при никакви обстоятелства не трябва да бъде допуснато от Българския народ и държава!

20.05.2023 г.

Варна

Оригиналният документ публикуваме тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Всички коментари са позволени, уважаваме истината и свободата, които се постигат чрез знание, а то идва от свободното слово.

"Йон компютърс" - Монтана

"Йон компютърс" - Монтана
Компютърен магазин и сервиз

Последни новини

powered by Surfing Waves